FUGO forkurs, årsmøte NGF. Grunnleggjande hysteroskopi.

Kurs, 23.10.2019, Sør-øst

Ny ordning: Valgfritt kurs (6t) for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Når og hvor

Dato
23.10.2019 
Klokkeslett
Kursstart onsdag kl 09 - avsluttes osdag kl. 16
Sted
Bodø
Nordlandssykehuset, parkveien 95, etg G04, rom 026
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 23.06.2019 

Læringsmål

Teoretisk innføring i bruk av hysteroskopi som diagnostisk og terapeutisk metode. Innføring i oppsett av utstyr, forebygging av komplikasjonar. Aktuelle tilstandar som kan behandlast med hysteroskopi. Moglege komplikasjonar ved hysteroskopi og behandling av desse. Deltakar skal etter kurset ha innsikt i aktuelle indikasjonar for diagnostisk og terapeutisk hysteroskopi, samt ha kunnskap om bruk av utstyr og forebyggjing/behandling av aktuelle komplikasjonar. LM: GYN-082

Kursavgift

NOK 3250,- (inkl. lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Liva Helleland, FUGO (Forening for utdanningskandidater i gynekologi og obstetrikk) /NGF; liva.helleland@gmail.com
Mathias Sonstad. Styremedlem FUGO. mathias.sonstad@gmail.com
Hilde Sellevoll. Styreleiar FUGO. hilde_sellevoll@hotmail.com

Andre opplysninger

Kurset er vidareføring av FUGO sine årlege forkurs i samband med årsmøte i Norsk Gynekologisk Foreining. I år går årsmøtet frå 24.-26.oktober.

Program

0900-0910 Introduksjon ved kurskomité FUGO
0915-1000 Poliklinisk (terapeutisk og diagnostisk hysteroskopi) (45 min) Gry Warsla , Drammen Sykehus
1000-1015 Pause
1015-1100 Dagkirurgisk hysteroskopi (TCRE/TCRP/TCRM) - kasuistikkar – korleis forebyggje komplikasjonar (45 min) Lars Espen Ernø, Sykehuset Østfold
1100-1115 Pause
1115-1145 Komplikasjonar og behandling av desse (30 min) Lars Espen Ernø Sykehuset Østfold

1145-1245 Lunsj

1245-1330 Intrauterin patologi del 1: myom, polyppar, septae, anomaliar ( 45 min) Kristine Flaten, Drammen Sykehus
1330-1345 Pause
1345- 1415 Intrauterin patologi del 2, Kristine Flaten, Drammen Sykehus (30 min)
1415- 1430 Pause
1430- 1450 Kasuistikkar (20 min) Renate Torstensen, Ullevål/Bodø
1450-1500 Pause
1500-1600 Hysteroskopi og anestesi (60 min) Benjamin Skage Storm, BodøFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.