Frakturbehandling (basiskurs), "Vossakurset"

Kurs, 09.03.2020-13.03.2020, Vest

Obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i ortopedisk kirurgi (35t)
Valgfritt i fys. med. og rehab (35t v + e), Generell kir. (30t v + e), Plastikkirurgi (10t e)

Når og hvor

Dato
09.03.2020-13.03.2020 
Klokkeslett
Se program
Sted
Park Hotell, Voss
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding Kurset er fullt. Søkere settes direkte på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass.  

Læringsmål

Kursdeltakerne skal gjennom kurset - tilegne seg grunnleggende teoretisk kunnskap om funksjonell og operativ behandling av de vanligste bruddene i over- og underekstremiteter, bekken og rygg - kjenne, og øve på, praktiske prosedyrer ved brudd i over- og underekstremiteter (ortoser, plateosteosynteser, margnagling og ekstern fiksasjon) - kjenne moderne prinsipper for bløtdelshåndtering omkring åpne og lukkede brudd

Temaoversikt

 - Frakturtilheling
 - Funksjonell bruddbehandling
 - Operativ bruddbehandling
 - Bløtvevsskade ved frakturer
 - Frakturer i overekstremitetene
 - Frakturer i underekstremitetene
 - Frakturer i columna og bekken
 - Frakturer hos barn
 - Patologiske frakturer
 - Postoperative infeksjoner.

Andre opplysninger

Vilkår for kursgodkjenning er deltakelse på hele kurset. Kursstart: mandag 9. mars 2020 kl 0800. Registrering søndag 8. mars fra kl 21.30. Kurset er ferdig slik at de som skal med tog til Oslo kan ta ettermiddagstog fredag 13. mars 2020.
Det er bestilt rom på hotellet til alle deltakere. Ved spesielle behov eller ankomst annen dag enn søndag, gi beskjed om dette i påmelding eller ta kontakt.

Kurskomite

Kjell Matre, klinikkdirektør/klinikkoverlege, føresteamanuensis PhD, Haukeland Universitetssjukehus (kursleder) kjell.matre@helse-bergen.no
Steinar Havik, overlege, St. Olavs Hospital
Randi Margrete Hole, overlege, Haukeland Universitetssjukehus (Kurssekretær) randi.margrete.hole@helse-bergen.no
Gunnar Birkeland Flugsrud, overlege, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Trine Ludvigsen, overlege, Voss Sjukehus

Program

Mandag 9.mars
Møteleder: Kjell Matre

0800 Registrering, utdeling av kursmateriell
0830 Åpning av kurset, Kjell Matre
0845 Frakturtilheling, Gunnar Flugsrud 
0920 Funksjonell bruddbehandling, Knut Fjeldsgaard
 
0955 Kaffe, te
 
1015 Klassifikasjon av frakturer, Øyvind Paulsrud
1035 Indikasjoner for operativ bruddbehandling, Omar Arnason
1100 Implantatvalg, Øyvind Paulsrud
1120 Praktiske opplysninger, Kjell Matre
 
1130 Lunsj 
 
1530 Bløtdelsskader, Kjell Matre
1600 Vakuumassistert sårbehandling, Lars Kjetil Aas
1620 Osteoporose, Gunnar Flugsrud

1640 Kaffe, te 

1700 Claviculafrakturer, Randi M Hole 
1720 Proksimale humerusfrakturer, Asgeir Furnes
1750 Praksis: Enkle osteosynteser, Gunnar Flugsrud 
1930 Slutt for dagen

Tirsdag 10.mars
Møteleder: Gunnar Flugsrud

0800 Humerus skaftfrakturer, Randi M Hole
0825 Distale humerusfrakturer, Trine Ludvigsen
0855 Praksis: Ortoser, Knut Fjeldsgaard

1015 Kaffe, te
 
1035 Tensjonsbåndprinsippet, John Clarke-Jenssen
1100 Antebrachiumfrakturer, Lars Kjetil Aas

1130 Lunsj
 
1530 Distale radiusfrakturer, Yngvar Krukhaug
1555 Behandling av distale radiusfrakturer, Yngvar Krukhaug

1625 Kaffe, te
 
1645 Praksis: Plate, radius +olecranon, Yngvar Krukhaug, John Clarke-Jenssen
1830 Gruppearbeid
1930 Slutt for dagen

2000 Kulturelt innslag fra Voss 

Onsdag 11.mars
Møteleder: Randi M Hole

0800 Brudd i øvre femurende, Kjell Matre
0815 Behandling av lårhalsbrudd, Lars Sandberg
0850 Behandling av trokantære femurfrakturer, Kjell Matre

0925 Kaffe, te
 
0945 Praksis: Glideskrue, Kjell Matre
1030 Femur skaftfrakturer / Margnagling, Gunnar Flugsrud
1105 Distale femurfrakturer, Steinar Havik
 
1130 Lunsj
 
1530 Proksimale tibiafrakturer, Robert Buciuto
1555 Leggbrudd, Robert Buciuto
1620 Losjesyndrom, Steinar Havik

1640 Kaffe, te
 
1700 Praksis: Margnagling, Gunnar Flugsrud
1815 Gruppearbeid
1915 Slutt for dagen

Torsdag 12.mars
Møteleder: Steinar Havik

0800 Ekstern fiksasjon, Ivar Rossvoll
0830 Ankelfrakturer, Omar Arnason
0900 Distale tibiafrakturer, Omar Arnason
0915 Praksis: Plate, ankel, Omar Arnason
 
1040 Kaffe, te
 
1100 Fotfrakturer, Lars Kjetil Aas

1130 Lunsj
 
1530 Praksis: Ekstern fiksasjon, Ivar Rossvoll
1630 Thoracolumbale skader, Ivar Rossvoll

1705 Kaffe, te
 
1730 Postoperative infeksjoner, Håvard Dale
1800 Gruppearbeid
1900 Slutt for dagen 

2000 Vossaveitsla
 
Fredag 13.mars
Møteleder: Trine Ludvigsen

0800 Barnefrakturer, Christian Sætersdal
0840 Bekkenfrakturer, Gunnar Flugsrud

0910 Kaffe, te. Bagasje ut av rommet
 
0930 Gruppearbeid
1035 Patologiske frakturer, Anders Sund
1105 Fjerning av osteosyntesemateriale, Bjørn Bragnes

1125 Kaffe, te. Bagasje ut av rommet

1145 Flervalgsprøve, Randi M Hole

1245 Lunsj

Fant du det du lette etter?