Fosterovervåkning

Kurs, 29.08.2019-30.08.2019, Sør-øst

Valgfritt kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Når og hvor

Dato
29.08.2019-30.08.2019 
Klokkeslett
Kursstart torsdag kl 10 - avsluttes fredag kl 17:30
Sted
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 15. juli 2019 (Spør oss om ledige plasser) 

Læringsmål

Forklare føtale fysiologi og forsvarsmekanismer ved hypoksi. Evaluere mulighetene og begrensningene i de ulike metodene for å overvåke fosteret under graviditet og fødsel. Beskrive anvendelsen av intern og ekstern registrering av kardiotokografi (CTG). Tolke og evaluere CTG-registrering. Tolke og evaluere av STAN og skalp blodprøver. Identifisere truende fosterasfyksi og iverksette nødvendige behandling. Tolke og evaluere antepartal og intrapartal overvåkning ved risikosvangerskap: diabetes, lite liv, mor med feber eller infeksjoner, overvektige mødre og veksthemming. Evaluere den nyfødtes tilstand inklusive syrebase analyse i navlesnor ved fødsel.

Kursavgift

NOK 4500 (inkl lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kurskomite: Tore Henriksen, Jørg Kessler, Heidi Overrein, Branka Yli
Kursleder: Jørg Kessler, mobil 97709603, e-post jorg.kessler@helse-bergen.no

Program

Foredragsholdere: Branka M.Yli (BY), Jørg Kessler (JK), Tore Henriksen (TH), Heidi Overrein (HO)

Dag 1: KL 10.00-18.30
10:00 Velkomst og presentasjon
10:15 – 11:00 Grunnleggende fysiologi (BY)
11:00 – 11:10 Pause
11:10 – 12:00 CTG, fødselsfysiologi og patofysiologi (BY)

12:00 – 12:45 Lunsj

12:45– 13:30 CTG, fødselsfysiologi og patofysiologi (BY)
13:30– 14:10 Fødselens andre stadium, CTG (BY)
14:10 – 14:25 Pause
14:25– 15:00 Antepartum CTG- klassifisering, korttidsveriabilitet og Innkomst (JK)
15:00 – 15:30 Intrapartum CTG-klassifisering (HO)
15:30 – 15:40 Pause
15:40-16:20 Vurdering av barnet/ tolkning av syre-base verdier (BY)
16:20 -17:00 Overvektige kvinner- fosterovervåkning (TH)
17:00-17.30 Avnavlingstidspunkt, prosedyrer (JK)
17:30-18.30 Kasus presentasjon (BY;JK; HO)
 
Dag 2: KL 09:00-17:30
09.00 - 10.30 Foster EKG (STAN) fysiologi og tolkning (BY)
10.30 - 10.40 Pause
10.40 -11.15 CTG med skalpblodprøve (JK)
11.15-12.00 Intrapartum feber uten infeksjon (BY)

12.00 -12:45 Lunsj

12.45 - 13.30 Intrapartum infeksjon (JK)
13.30-13.40 Pause
13.40-14.30 Lite liv i svangerskapet- fosterovervåkning (BY)
14.30-14.40 Pause
14.40-15.30 Diabetes i svangerskapet- fosterovervåkning (BY)
15.30 -16.30 Interaktiv kasus diskusjon (JK; BY)
16:30-17.30 TEST
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.