Farmakologi ved revmatiske sykdommer

Kurs, 22.10.2020-23.10.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs (12t) i Revmatologi

Når og hvor

Dato
22.10.2020-23.10.2020 
Klokkeslett
Kursstart torsdag kl 10 - avsluttes fredag kl 15:30
Sted
Diakonhjemmet sykehus
Diakonveien 12
0370 Oslo
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01.05.2020 

Læringsmål

REV- 049 - LIS skal beherske indikasjonene for bruk av ulike legemidler og kombinasjoner av legemidler i ulike faser av sykdomsforløpet i systemiske vaskulittsykdommer
REV-LM082- LIS skal beherske individuelt tilpasset legemiddelbehandling under hensyn til alder, kjønn, organfunksjon og komorbiditet og ha god kunnskap om legemiddelrelaterte problemer. Ha god kunnskap om virkningsmekanismer, dosering, indikasjoner, kontraindikasjoner, monitorering og legemiddelsikkerhet/bivirkninger av legemidler brukt i behandling av revmatiske sykdommer
REV-LM084 - LIS skal ha god kunnskap om årsaker til primær og sekundær behandlingssvikt og implikasjoner for videre behandling, herunder kunnskap om prinsippene for medikamentmålinger i serum
REV-LM 142 - LIS skal ha god kunnskap om hvordan farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold endres ved nyresykdom. Selvstendig kunne foreta medisinjustering ut fra kjennskap til nyrefunksjon og legemiddelets elimineringsprofil/nefrotoksisitet

Kursavgift

NOK 4500, - (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Delkatere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Program

NB! Under utarbeidelse

Tema: Kurset vil gjennomgå virkningsmekanismer og prinsipper for bruk av moderne anti-revmatiske legemidler samt gjennomgå behandling av revmatiske sykdommer hos utvalgte pasientgrupper
Foredragsholdere: detaljert kursprogram kommer senere

Fant du det du lette etter?