Farmakologi for rus- og avhengighetsmedisin

WEBINAR
Anbefalt for leger i spesialisering i Rus og avhengighetsmedisin

Kursansvarlig

Trond Aamo

Kursavgift

6000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltagere

35

Godkjenninger

Anbefalt for leger i spesialisering i Rus og avhengighetsmedisin

Læringsutbytte

Ha god kunnskap om medikamentell behandling av psykiske lidelser herunder virkning, effekt, bivirkninger, interaksjoner, gjeldende retningslinjer og behandlingsmonitorering. Selvstendig kunne håndtere og utføre slik behandling i TSB i samvalg med pasienten.

Program

Mandag 21. september

Endringer kan forekomme

10.00-10.15 Velkommen v/kursledelsen
10.15-11.00 Generell farmakokinetikk med fokus på psykofarmaka

11.00-11.15 Pause

11.15-12.00 Generell farmakokinetikk med fokus på psykofarmaka

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.45 Generell farmakokinetikk med fokus på psykofarmaka

13.45-14.00 Pause

14.00-14.45 Generell farmakokinetikk med fokus på psykofarmaka

14.45-15.00 Pause

15.00-15.45 Legemiddelanalyser med fokus på psykofarmaka

15.45-16.00 Pause

16.00-16.45 Riktig bruk av rusmiddelanalyser

16.45-17.00 Pause

17.00-17.15 Riktig bruk av rusmiddelanalyser

17.15-18.00 Oppsummering

Tirsdag 22. september

09.00-09.45 Kliniske relevante legemiddelinteraksjoner

09.45-10.00 Pause

10.15-11.00 Kliniske relevante legemiddelinteraksjoner

11.00-11.15 Pause

11.15-12.00 Antipsykotika

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.45 Antipsykotika

13.45-14.00 Pause

14.00-14.45 Antipsykotika

14.45-15.00 Pause

15.00-15.45 Antidepressiva

15.45-16.00 Pause

16.00-16.45 Antidepressiva

16.45-17.00 Oppsummering

Onsdag 23. september

09.00-09.45 Stemningsstabiliserende

09.45-10.00 Pause

10.15-11.00 Stemningsstabiliserende

11.00.11.15 Pause

11.15-12.00 Stemningsstabiliserende

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.45 Farmakologisk behandling av søvnproblemer

13.45.14.00 Pause

14.00-14.45 Farmakologisk behandling av søvnproblemer

14.45-15.00 Pause

15.00-15.45 Bruk av anabole steroider (AAS)

15.45-16.00 Pause

16.00-16.45 Bruk av anabole steroider (AAS)

16.45-17.00 Oppsummering

Torsdag 24. september

09.00-09.45 Klonidin i abstinensbehandling

09.45-10.00 Pause

10.15-11.00 Behandling av vanlige forekommende ikke-abstinensrelaterte tilstander under abstinensbehandling

11.00-11.15 Pause

11.15-12.00 Farmakologisk behandling av alkoholmisbruk

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.45 Farmakologisk behandling av alkoholmisbruk

13.45-14.00 Pause

14.00-14.45 Kursprøve

14.45-15.00 Avslutning

 

Fant du det du lette etter?