Farmakokinetikk, farmakodynamikk og legemiddelmonitorering

Ny ordning: Anbefalt kurs for Leger i Spesialisering i Klinisk farmakologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for Leger i Spesialisering i Klinisk farmakologi (24 t)

Læringsmål

Tema /Område:Klinisk medisinsk virksomhet
KLF-001 Farmakokinetikk og farmakodynamikk
KLF-005 Sykdom og endret organfunksjon
KLF-006 Graviditet og amming
KLF-007 Barn og eldre

Tema /Område. Laboratoriemedisinsk virksomhet
KLF-014 Indikasjoner for farmakologiske analyser
KLF-015 Terapeutisk legemiddelmonitorering(TDM)
KLF-019 Prøvematerialer

Hovedfokus for kurset vil være læringsmål KLF-001 og KLF-015

Læringsutbytte

Kurset skal gi en introduksjon til farmakokinetikk, farmakodynamikk og legemiddelmonitorering. Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om hvordan legemidler og andre kroppsfremmende stoffer omsettes i og virker på kroppen, herunder spesielle forhold som gjelder sårbare pasientgrupper (barn, eldre, gravide/ammende og pasienter med nedsatt organfunksjon). Målet er at deltakerne etter endt kurs selvstendig skal kunne anvende denne kunnskapen i rådgivning og individtilpasset pasientbehandling. 

Kurskomitè

Siri Amundsen (kursleder)
Lena Aronsen
Linn Pedersen Årnes
Camilla Larsen
(Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø)

Deltakere

50

Kursavgift

NOK 5100,-

Program

Fant du det du lette etter?