Etikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient (høsten 2020)

Kurs, 07.09.2020-10.09.2020, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Onkologi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Onkologi (25 t).
Valgfritt i følgende spesialiteter: Se under "målgruppe".

Når og hvor

Dato
07.09.2020-10.09.2020 
Klokkeslett
Mandag 7.9.20 kl. 10.30 - Torsdag 10.9.20 kl. 15.00
Sted
UiT - Norge Arktiske Universitet,
Det Helsevitenskapelige fakultet, MH-bygget.
Breivika, Tromsø.
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her: Påmeldingsfrist 28. mai 2020 
regut@unn.no

Læringsmål

Bedre ferdigheter om kommunikasjon med kreftpasienter og deres pårørende. Bidra til at legen selvstendig kan samtale om relevante onkologiske problemstillinger i alle faser av sykdomsforløpet, se eksempler under. Øke bevissthet og ferdigheter i å vise empati. Øke bevissthet og ferdigheter i å respektere pasientens autonomi og rett til å delta i beslutningen om egen behandling. Bedre ferdigheter og reflektere om pasientsentrerte samtaler der legen likevel har ansvaret for regi og overholdelsen av tidsrammer.

Delmål

Gi helhetlig informasjon om diagnose, planlagt utredning og behandling samt prognose, med informasjon om akutte bivirninger og sen effekter. Kunne diskutere dilemma mellom anbefalt behandling og bivirkninger, for eksempel kjemoterapi og fertilitet. Håndtere pasientens ønske om "second opinion", evt. eksperimentell behandling. Formidle alvorlige beskjeder som residiv av sykdom/påvisning av metastaser, i en situasjon hvor det er begrensede muligheter for tumorrettet behandling. Identifisere og håndtere kriserammet pasient og pårørende. Avslutte tumorrettet behandling. Når forventet levetid er kort, avslutte støttebehandling som ernæring, væske, antibiotika.
Kurset tar sikte på å øke bevisstheten rundt etiske spørsmål hva angår start, og kontinuasjon, skifte og avslutning av behandling, samt HLR minus.
Prinsippet for regeletikk og konsekvensetikk, pasient autonomi versus paternalisme, taushetsplikt versus opplysningsplikt, samt det informerte samtykke vil ble gjennomgått.

Målgruppe

Kurset er anbefalt/obligatorisk for LIS i onkologi (25t).
Kurset er valgfritt for LIS i følgende spesialiteter:

Allmennmedisin (25 t)
Barnekirurgi (10t)
Bryst- og endrokrinkirurgi (25t)
Fysikalsk medisin og rehablitering (25t)
Generell kirurgi (25t)
Geriatri (15t)
Indremedisin (25t)
Klinisk nevrofyiologi (25t)
Lungesykdommer (25t)
Nevrologi (25t)
Øre, nese, halssykdommer (25t)

Kursinnhold

Kurset bygger videre på grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon, men ene kort gjennomgang vil presenteres dag en. Hver av deltakerne bes om å bidra med minst en selvopplevd kommuniasjonsutfordring/etisk dilemma. Undervisnigsformen veksler mellom kommunikasjonstrening i form av rollespill i mindre/større grupper med tilbakemelding og korte foredrag med etterfølgende plenumsdiskusjoner. Innhold styres også etter ønsker fra kursdeltakerne, men tema under læringsmål blir gjennomgått.

Tema for foredrag

Grunnlegende kommunikasjonsferdigheter.
Samtale om prognose.
Samvalg, bruk av beslutningsverktøy og kommunikasjonshjelpemidler.
Etikk-
"De tyngste samtalene".
Kulturforståelse. Bruk av tolk.

Kurskomite

Tone Nordøy (kursleder)
Unni Ringberg
Anna Barbro Sætersdal
Kari Milch Agledal

Kursavgift

Kr 6000,-.

Kurs med lunsj, kaffe/te of pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltagere

24

Materiale

Legene har med kasuistikker fra egen hverdag som materiale refleksjon/rollespill.

Program

Mandag 9. september. Rom U.09.309 plan 9, MH-Vest

10.30 Velkomst og introduksjon. Presentasjon.
11.00 Kommunikasjon, introduksjon. Unni Ringberg.

12.30 Lunsj.

13.30 Workshop. Grupperom U.09.320, 323 og 327.

15.00 Pause. Kaffe/te.

15.30 Workshop fortsetter.

17.00 Slutt.

Tirsdag 10. september, Rom U.10.311 plan 10, MH-Vest

09.00 Oppsummering av gårsdagen.

10.00 Pause. Kaffe/te

10.15 Workshop. Grupperom U.09.321, 323 og 327.

12.00 Lunsj.

13.00 Kultur forståelse.  Bruk av tolk. Marte Lødemel Henriksen.

15.00 Pause. Kaffe/te

17.00 Slutt.

Onsdag 11. september. Rom U.10.311, plan 10, MH Vest

09.00 Etikk. Kari Milch Agledahl.

10.00 Pause. Kaffe/te.

12.00 Lunsj

13.00 Etikske utfordringer m/alle bl.a. Tove Skjellbakken.

15.00 Pause. Kaffe/te 

17.00 Slutt.

Torsdag 12. september. Rom U.10.311, plan 10, MH Vest

09.00 "Oppsummeringsheat". På bakgrunn av foregående dagers diskusjoner og utfordringer, syr vi sammen dagens program.

10.00 Pause. Kaffe/te

12.00 Lunsj.

13.00 Oppsummering. Evaluering og avslutning.

15.00 Slutt.


Fant du det du lette etter?