Endovaskulær kirurgi med simulatortrening - 2021

(Endovaskulær teknikk med simulatortrening)
Ny ordning: Anbefalt for leger i spesialisering i Karkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i Karkirurgi (13 t)

Læringsutbytte

Deltakerne skal oppnå god kunnskap om metoder for endovaskulære behandlingsmetoder av PAD. Kurset er rettet mot å mestre basale endovaskulære teknikker.

Kurskomité

Henriette Fagertun, kursleder
Frode Manstad-Hulaas, kursleder
Frode Aasgaard, kurskomité
Asbjørn Ødegård, kurskomité

Antall deltakere

12

Kursavgift

4000,-

Godkjenning

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Karkirurgi

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Karkirurgi (13 t)

Litteratur

Teoridel i form av digitalt undervisningsmateriell vil bli gjort tilgjengelig for kursdeltakerne.
Anbefalt fordypningslitteratur: "Endovascular Skills" av Peter A. Schneider

Program

 1. Teoridel:
  • Digitale forelesninger og skriftlig materiale gjøres tilgjengelig ved bekreftet kursplass
  • Video med fremstilling av relevante prosedyrer, trinnvis forklaring av prosedyren
  • MCQ eksamen som må beståes før praktisk del gjennomføres.
 2. Praktisk del: 
  Fleksibel gjennomføring på selvvalgt tidspunkt, må være gjennomført før utgang september 2021
  • Praksis ved hjemsykehuset. Krav om 4 prosedyrer (Minimum 1 antegrad punksjon, 1 retrograd punksjon og 1 bekkenstent, peroperativ angiografi kan telle som inntil 2 prosedyrer)
  • Logbok som dokumenterer aktiv deltagelse på prosedyrene og hvor egne refleksjonsnotat føres.
 3. Avsluttende del:
  • Felles digitalt møte avtales etter at alle kandidater har fullført sin praksisperiode. Casegjennomganger. Evalueringer. Tidspunkt avtales i begynnelsen av oktober 2021.

Fant du det du lette etter?