Endoskopisk kirurgi og håndtering av akutte luftveier

Kurs , 08.04.2019-11.04.2019 , Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Øre- nese- halssykdommer
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i øre - nese- halssykdommer (25 t)
For valgfrie kurs, se under.

Når og hvor

Dato
08.04.2019-11.04.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 12:30 - avsluttes torsdag kl.16
Sted
OUS Ullevål/Rikshospitalet
(se for mer info i Programmet)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Meld deg på Påmeldingsfrist: 01.02.2019 

Målgruppe

Valgfritt kurs for leger i spesialisering i Lungesykdommer (25 t).

Læringsmål

ØNH-022
Selvstendig kunne utføre indirekte – transnasal fleksibel – lupe laryngoskopi.

ØNH-023
Selvstendig kunne utføre stroboskopi.

ØNH-024
Selvstendig kunne utføre mikrolaryngoskopi og direkte laryngoskopi.

ØNH-025
Selvstendig kunne utføre tracheo-bronkoskopi (stivt og fleksibelt).

ØNH-028
Selvstendig kunne utføre endolaryngeale, endotracheale og
endobronchiale biopsier.

ØNH-032
Ha kunnskap om og under supervisjon kunne applisere medikamenter i larynx.

ØNH-033
Selvstendig kunne gi inhalasjonsterapi.

ØNH-034
Selvstendig kunne gi systemisk farmakologisk behandling
mot tilstander i larynx og trachea.

ØNH-036
Selvstendig kunne fjerne fremmedlegemer i larynx, trachea og bronchier.

ØNH-037
Selvstendig kunne utføre endotracheal intubasjon,
inklusive fleksibel prosedyre.

ØNH-038
Selvstendig kunne utføre tracheostomi (åpen og perkutan).

ØNH-039
Selvstendig kunne utføre coniotomi.

ØNH-040
Selvstendig kunne utføre mikrolaryngoskopisk biopsi.

ØNH-041
Ha god kunnskap om endolaryngeal og endotracheal laserkirurgi,
operativ behandling av stemmebåndssykdom,
operasjon på nervus laryngeus superior og inferior.

ØNH-042
Ha god kunnskap om og selvstendig kunne håndtere luftveier
hos nyfødte og barn.

ØNH-043
Ha god kunnskap om kirurgisk behandling av
malformasjoner, skader og svulster.

ØNH-046
Ha god kunnskap om reparasjon av laryngotracheale stenoser,
tracheoøsofageale fistler og rekonstruktiv kirurgi av trachea og øsofagus.

ØNH-066
Ha kjennskap til cricopharyngeal myotomi.

ØNH-049
Selvstendig kunne utføre hypopharyngoskopi og øsophagoskopi
med stiv eller fleksibel optikk.

ØNH-050
Selvstendig kunne undersøke munnhule, pharynx og øsofagus og
bruke fleksible eller stive endoskoper, samt selvstendig kunne ta biopsier, børsteprøver med mer

ØNH-069
Selvstendig kunne ta endoskopiske biopsier og klassifisere svulster i munnhule, pharynx og trachea.

Kursavgift

6000,- (uten lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Deltagere

12

Litteratur

Eksempelvis:
"Disorders of the Neonatal Airway" Fundamentals for Practice. Editors: Lioy, Janet, Sobol, Steven E. 2015. Springer
"Surgery of larynx and Trachea" Editors: Remarcle, Marc, Eckel, Hans Edmund. 2010. Springer

- Vi ønsker at dere før kursstart har forberedt dere og lest gjennom retningslinjer for HLR av barn og HLR ved fremmedlegemer gitt av Norsk Recusiteringsråd som dere finner på disse lenkene:

HLR av barn

HLR av fremmedleger


Kurskomite

Kursleder: Turid Brokke Omland, Ph.D, overlege, ØNH avd, OUS,
email: tubroml@online.no 

Andre opplysninger

- Vi ønsker at kursdeltagerene tar e-læringskurs om simulering før kursstart. ( Kan også taes under kurset for de av dere som har med laptop eller nettbrett til Oslo) 

E-læringskurset tar ca. 15 min og ligger på SimOslo sin webside http://www.simoslo.no . Gå til meny. Dere finner kurset  under «hva vi tilbyr» og gå deretter til "e-læringskurs.»  

Ta e-kurset som heter «medisinsk simulering» 

Eller gå direkte til : https://laeringsportalen.helse-sorost.no/mohiverepository/content/b134aa7a-5de4-4f88-931c-9ba4751757eb/course/asset/main.html

Husk å laste ned Adobe flash player eller liknende program eller aktivere den for denne nettsiden for de av dere som har lastet den ned , men deaktivert den. 

- Forelesningene vil bli sendt på mail før kursstart.


Program

Mandag 8/4-18:
Oppmøte seminarrommet ØNH pol (D4, 1. etg, ØNH-pol., Rikshospitalet)

12.45 Åpning
13.00 Teknikk ved laryngoscopi. Jesper Boesen-Brandstorp, ØNH
14.00 Endoscopiske operasjoner. Kjell Brøndbo, ØNH
14.45 Luftveisobstruksjoner hos barn- undersøkelse og behandling. Harriet Akre, ØNH
15.30 Sikring av vanskelig luftvei: Tracheotomi / Våken intubasjon. Jesper Brandstorp-Boesen, ØNH

Tirsdag 9/4-18:
Oppmøte seminarrommet ØNH pol (D4, 1. etg, ØNH-pol., Rikshospitalet)

08.30 Praktiske demonstrasjoner av endoskopiske operasjoner i luftveier/esofagus
Harriet Akre / Jesper Brandstorp-Boesen
Gruppe 1: OP3, 4 etg
Gruppe 2: Dagkir.avd. 2.etg

12.00 Lunsj

13.00 Fleksibel øsofagoscopi- etseskader og fremmedlegemer. Vemund Paulsen, Gastrolab
14.15 Anestesi ved endoscopiske inngrep. Bjarne Morisbak, Anestesiavd.
15.00 Broncoscopi med stivt scop og fremmedlegemer i nedre luftveier. Turid Omland, ØNH

Onsdag 10/4-18:
Oppmøte Intervensjonssenteret (4 etg, via OP3)

08.30 Rigid bronchoscopi av forsøksdyr /Praktiske øvelser (Omland / Brandstorp-Boesen)
 
12.00 Lunsj

13.00 Forts. Praktiske øvelser
16.00 Avslutning for dagen

Torsdag 11/4-18:
Oppmøte Simuleringssenteret, Søsterhjemmet, Ullevål kl.8.00

08.00 Ferdighetstrening / håndtering av akutte luftveier /Praktiske øvelser (Omland/ Morisbak)

12.00 Lunsj

13.00 Forts. Praktiske øvelser
16.00 Avslutning for kurset. Evaluering.
 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.