Endoskopi - AVLYST!

Kurs, 30.03.2020-02.04.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Øre- nese- halssykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (25t) for LIS i Øre - nese- halssykdommer (25 t)

Når og hvor

Dato
30.03.2020-02.04.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 12:30 - avsluttes torsdag kl.16
Sted
OUS Ullevål/Rikshospitalet
(se for mer info i Programmet)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Læringsmål

- Kurset vil i all hovedsak fokusere på endoskopiske undersøkelser og operasjoner av strupe, luftveier og spiserør på barn og voksne på bakrunn av enten medfødte eller ervervede tilstander som omfatter både cancerkirurgi, phonokirurgi og luftveiskirurgi. Det vil også fokuseres på tverrfaglig samarbeid med spesielt anestesiologer, lungeleger, barneleger og gastroenterologer.
Dette gjøres med bl.a forelesninger dedikert to halve dager hvor også leger innenfor andre fagdisipliner er invitert (gastroenterolog og anestesiolog), samt 1/2 dag med praktiske demonstrasjoner av operasjoner på pasienter på operasjonsstue.
-Resten av kurset er dedikert aktiv deltagelse av kursdeltagerene selv hvor de relativt selvstendig skal trene på ferdigheter og teamarbeid under håndtering av akutte luftveier:
1) Èn hel dag med ferdighetstrening på Intervensjonssenteret (Rikshospitalet) med opphenting av fremmedlegemer på kaniner i narkose som simulerer barn hvor de skal få god kjennskap til utstyr, samt trene på å være både en god operatør og assistent.
2)Èn hel dag med simuleringstrening og ferdighetstrening av akutte luftveis kasus på Simuleringssenteret (Ullevål Sykehus). Fokus på team-arbeid og ferdighetstrening i å gi frie luftveier både ved hjelp av endoskopisk-og åpen kirurgisk teknikk.

ØNH-022
Selvstendig kunne utføre indirekte – transnasal fleksibel – lupe laryngoskopi.

ØNH-023
Selvstendig kunne utføre stroboskopi.

ØNH-024
Selvstendig kunne utføre mikrolaryngoskopi og direkte laryngoskopi.

ØNH-025
Selvstendig kunne utføre tracheo-bronkoskopi (stivt og fleksibelt).

ØNH-028
Selvstendig kunne utføre endolaryngeale, endotracheale og
endobronchiale biopsier.

ØNH-032
Ha kunnskap om og under supervisjon kunne applisere medikamenter i larynx.

ØNH-033
Selvstendig kunne gi inhalasjonsterapi.

ØNH-034
Selvstendig kunne gi systemisk farmakologisk behandling
mot tilstander i larynx og trachea.

ØNH-036
Selvstendig kunne fjerne fremmedlegemer i larynx, trachea og bronchier.

ØNH-037
Selvstendig kunne utføre endotracheal intubasjon,
inklusive fleksibel prosedyre.

ØNH-038
Selvstendig kunne utføre tracheostomi (åpen og perkutan).

ØNH-039
Selvstendig kunne utføre coniotomi.

ØNH-040
Selvstendig kunne utføre mikrolaryngoskopisk biopsi.

ØNH-041
Ha god kunnskap om endolaryngeal og endotracheal laserkirurgi,
operativ behandling av stemmebåndssykdom,
operasjon på nervus laryngeus superior og inferior.

ØNH-042
Ha god kunnskap om og selvstendig kunne håndtere luftveier
hos nyfødte og barn.

ØNH-043
Ha god kunnskap om kirurgisk behandling av
malformasjoner, skader og svulster.

ØNH-046
Ha god kunnskap om reparasjon av laryngotracheale stenoser,
tracheoøsofageale fistler og rekonstruktiv kirurgi av trachea og øsofagus.

ØNH-066
Ha kjennskap til cricopharyngeal myotomi.

ØNH-049
Selvstendig kunne utføre hypopharyngoskopi og øsophagoskopi
med stiv eller fleksibel optikk.

ØNH-050
Selvstendig kunne undersøke munnhule, pharynx og øsofagus og
bruke fleksible eller stive endoskoper, samt selvstendig kunne ta biopsier, børsteprøver med mer

ØNH-069
Selvstendig kunne ta endoskopiske biopsier og klassifisere svulster i munnhule, pharynx og trachea.

Kursavgift

NOK 6000,- (uten lunsj)

Deltagere

Maks 12

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Litteratur

Eksempelvis:
"Disorders of the Neonatal Airway" Fundamentals for Practice. Editors: Lioy, Janet, Sobol, Steven E. 2015. Springer
"Surgery of larynx and Trachea" Editors: Remarcle, Marc, Eckel, Hans Edmund. 2010. Springer

- Vi ønsker at dere før kursstart har forberedt dere og lest gjennom retningslinjer for HLR av barn og HLR ved fremmedlegemer gitt av Norsk Recusiteringsråd som dere finner på disse lenkene:


Kurskomite

Kursleder: Turid Brokke Omland, Ph.D, overlege, ØNH avd, OUS,
email: tubroml@online.no 

-Jesper Brandstorp-Boesen, Ph.D, overlege, ØNH avd, OUS, email: jeboesen@ous-hf.no
-Harriet Akre, Dr.med, prof.,seksjonsoverlege, OUS,email: haakre@ous-hf.no

Andre opplysninger

- Vi ønsker at kursdeltakere oppgir Gruppe 1 eller Gruppe 2 tjeneste de har i merknadsfeltet ved påmelding

- Vi ønsker at kursdeltagerene tar e-læringskurs om simulering før kursstart.
(Kan også taes under kurset for de av dere som har med laptop eller nettbrett til Oslo) 

E-læringskurset tar ca. 15 min og ligger på SimOslo sin webside http://www.simoslo.no . Gå til meny. Dere finner kurset  under «hva vi tilbyr» og gå deretter til "e-læringskurs.»  

Ta e-kurset som heter «medisinsk simulering» 

Husk å laste ned Adobe flash player eller liknende program eller aktivere den for denne nettsiden for de av dere som har lastet den ned , men deaktivert den. 

- Forelesningene vil bli sendt på mail før kursstart.
Det tas forbehold om eventuelle endringer i det faglige programmet mandag-tirsdag.

Program

Mandag 30.03.2020
Oppmøte seminarrommet ØNH pol (D4, 1. etg, ØNH-pol., Rikshospitalet)

12.30-12:45: Åpning
12.45-13.30: Teknikk ved laryngoskopi: Jesper Boesen-Brandstorp, ØNH avd, Rikshospitalet.
13.30-14.15: Endoskopiske operasjoner: Kjell Brøndbo, ØNH avd, Rikshospitalet.
14.15-14.30: Pause
14.30-15.15: Luftveisobstruksjoner hos barn- undersøkelse og behandling. Harriet Akre, ØNH
15.15-16.00: Sikring av vanskelig luftvei/Tracheotomi /Våken intubasjon. Jesper Brandstorp-Boesen, ØNH avd, Rikshospitalet.


Tirsdag 31.03.2020
Oppmøte seminarrommet ØNH pol (D4, 1. etg, ØNH-pol., Rikshospitalet)

08.30-12:00: Praktiske demonstrasjoner av endoskopiske operasjoner i luftveier/esofagus
Harriet Akre / Jesper Brandstorp-Boesen, ØNH avd, Rikshospitalet.
Gruppe 1: OP3, 4 etg
Gruppe 2: Dagkir.avd. 2.etg

12.00-13:00: Lunsj

13.00-13.45: Fleksibel øsofagoskopi- etseskader og fremmedlegemer. Vemund Paulsen, Gastrolab, Rikshospitalet.
13.45-14.00: Pause
14.00-14.45: Anestesi ved endoskopiske inngrep: Bjarne Morisbak, Anestesi avd, Rikshospitalet.
14.45-15.30: Bronkoskopi med stivt skop og fremmedlegemer i nedre luftveier. Turid Omland, ØNH avd, Rikshospitalet.

Onsdag 01.04.2020
Oppmøte Intervensjonssenteret (4 etg, via OP3)

08.30-12:00: Rigid bronkoskopi av forsøksdyr /Praktiske øvelser (Omland /Brandstorp-Boesen)

12.00:13:00: Lunsj

13.00-16:00: Forts. Praktiske øvelser

Torsdag 02.04.2020
Oppmøte Simuleringssenteret, Søsterhjemmet, Ullevål kl.8.00

08.00-12.00: Ferdighetstrening i kirurgisk håndtering av akutte luftveier (Omland/ Morisbak)

12.00-13.00: Lunsj

13.00-15.30 Forts. Praktiske øvelser
15.30-16.00: Avslutning for kurset. Evaluering.
 

Fant du det du lette etter?