Endokrinologi - grunnkurs

Kurs, 28.10.2019-01.11.2019, Vest

Kurset er obligatorisk/anbefalt i spesialiteten Indremedisin (35 timer). For valgfrie godkjenninger, se under.

Når og hvor

Dato
28.10.2019-01.11.2019 
Klokkeslett
Sted
Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsalmenningen 1, Bergen
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding Det er ledige plasser på kurset, opptak foretas fortløpende. 

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs i Indremedisin
Gammel ordning: Obligatoriske kurs i Indremedisin (35 timer). I tillegg er det godkjent som valgfritt kurs i følgende spesialiteter:
- Allmennmedisin: Emnekurs 35 timer, emne Endokrinologi
- Bryst- og endokrinkirurgi: Videreutdanning 35 timer
- Fysikalsk medisin og rehabilitering: Videre- og etterutdanning 35 timer
- Immunologi og transfusjonsmedisin: Videre- og etterutdanning 35 timer
- Medisinsk biokjemi: Videre- og etterutdanning 35 timer
- Lungesykdommer: Etterutdanning 35 timer

Kursleder

Kristian Løvås

Læringsmål

Grunnleggende kunnskap om klinisk endokrinologi

Kursavgift

8250,- (inkludert obligatorisk dagpakke)

Antall deltakere

80

Litteratur

Løvås K, Husebye ES. Endokrinologi. En medisinsk lærebok. Gyldendal Akademisk, 2017
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-endokrinologisk-forening/Nyheter/Nasjonal-veileder-i-Endokrinologi2/

Program

Mandag 28.10

09.30     Kursåpning. Professor Kristian Løvås, Medisinsk avdeling 
               Haukeland Universitetssykehus (HUS).


Hyper-og hypoterose
Møteleder: Kristian Løvås

09.45    Tyreoideafunksjonsforstyrrelser
              Hypotyreose. Grytaas, Medisinsk avdeling, HUS 
              Hypertyreose. Overlege Bjørn Nedrebø, Medisinsk avdeling,
              Haugesund sykehus

10.45   Pause

11.00   Kasuistikker/oppgaver

11.30   Lunsj


Vanlige thyreoideaproblemer
Møteleder: Bjørn Nedrebø

12.30   Tyreoiditter Grytaas,

13.00   Medikamentinduserte funksjonsforstyrrelser. Seksjonsoverlege 
               Hrafnkell Thordarson
, Medisinsk avdeling, HUS

13.30   Tyreoideasykdommer under graviditet og generell sykdom. 
             Overlege Anne Schønberg.

14.00   Pause

14.15   Kirurgisk behandling av tyreoideasykdommer. 
             Overlege Katrin Brauckhoff, Kirurgisk Klinikk, HUS

14.45   Exophthalmus. Utredning og behandling. 
             Professor Eyvind Rødahl, Øyeavdelingen, HUS.

15.15   Kasuistikker/oppgaver v/foreleserne


Tirsdag 29.10
Møteleder: Kristian Løvås

Kalsium og beinmetabolisme. Osteoporose.

08.30   Osteoporose. Epidemiologi , utredning og behandling.
             Overlege Monika Christensen, Medisinsk avdeling, HUS

08.45   Kalsiumforstyrrelser. 
             Overlege Marianne Astor, Medisinsk avdeling, HUS

10.00   Pause

10.15   Kasuistikker/oppgaver (osteoporose og kalsium)
 

Natriumforstyrrelser

10.45   Natriumforstyrrelser. 
             Overlege Grethe Ueland, Medisinsk avdeling, HUS

11.30   Lunsj
 
12.30   Kasuistikker/oppgaver (natrium). Ueland


Hypofysesykdommer

13.00   Hypofysesvikt, ikke-hormonproduserende hypofysesvulster.
             Løvås

13.30   Cushings syndrom. Ueland, Medisinsk avdeling, HUS

14.00   Pause

14.15   Akromegali og prolaktinom/hyperprolaktinemi. Løvås

14.45   Nevrokirurgisk behandling av hypofysetumorer.
             Overlege Ruby Mahesparan, Nevrokirurgisk avdeling, HUS

15.15   Generell diskusjon og kasuistikker 
             (Pasient demo Akromegali, Cushing)
 
Onsdag  30.10
Møteleder: Professor Eystein S. Husebye, medisinsk avdeling, HUS

Binyrer

08.30   Binyrebarksvikt og autoimmune polyendokrine syndromer. 
             Husebye.

09.30   Feokromocytom – utredning og preoperativ behandling. Løvås.

10.00   Pause

10.15   Primær hyperaldosteronisme. Grytaas.

11.00   Binyretumor tilfeldig oppdaget. Ueland

11.30   Lunsj

Binyretumorer og nevroendokrine tumorer
Møteleder: Martina Moter Erichsen, medisinsk avdeling, Haraldsplass sykehus

12.30   Nevroendokrine svulster. Husebye

13.00   Hypogonadisme og anabol doping. Overlege Martina M Erichsen

13.45   Pause

14.00   Reernæringssyndrom. Astor

14.30   Sykelig overvekt. Overlege Paal Methlie

15.00   Pause

15.15   Kasuistikker/oppgaver

 

Torsdag 31.10
Møteleder: Martina Moter Erichsen

Diabetes mellitus

08.30   Epidemiologi, diagnose og klassifikasjon av diabetes mellitus. 
             Thordarson

08.45   Type 1 diabetes. Ueland

09.45   Pause

10.00   Type 2 diabetes. Overlege John Cooper, 
            
Stavanger Universitetssykehus.

10.45   Kasuistikker/oppgaver (diabetes)

11.30   Lunsj

Møteleder: Hrafnkell Thordarson 
12.30   Kardiovaskulær sykdom og diabetes. Cooper.

13.15   Nefropati. Professor Einar Svarstad, Medisinsk avdeling, HUS.

13.45  Pause

14.00   Retinopati. Professor Jørgen Krohn, Øyeavdelingen, HUS.

14.30   Nevropati. Overlege Eirik Søfteland, Medisinsk avdeling, HUS.

15.15   Pause

15.30   "Den diabetiske fot".  Erichsen.


Fredag 01.11
Møteleder:  Kristian Løvås

08.30   Akutte diabeteskomplikasjoner Astor

09.30   Pause

09.45   Diabetes og graviditet. Thordarson

10.10   Diabetes og førerkort Schønberg

10.40   Kasuistikker/oppgaver (diabetes)

11.30   Lunsj
 
Uventede prøvesvar
12.30   Uvanlige prøvesvar. Methlie.


Kursprøve og evaluering

13.00   Kursprøve v/ Løvås.

14.00   Evaluering v/ Løvås.
 

14.15   Kurs slutt!

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.