Endokrinologi - grunnkurs

Kurs, 28.10.2019-01.11.2019, Vest

Kurset er obligatorisk/anbefalt i spesialiteten Indremedisin (35 timer). For valgfrie godkjenninger, se under.

Når og hvor

Dato
28.10.2019-01.11.2019 
Klokkeslett
Sted
Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsalmenningen 1, Bergen
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding Påmeldingsfrist 25. august 2019 

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs i Indremedisin
Gammel ordning: Obligatoriske kurs i Indremedisin (35 timer). I tillegg er det godkjent som valgfritt kurs i følgende spesialiteter:
- Allmennmedisin: Emnekurs 35 timer, emne Endokrinologi
- Bryst- og endokrinkirurgi: Videreutdanning 35 timer
- Fysikalsk medisin og rehabilitering: Videre- og etterutdanning 35 timer
- Immunologi og transfusjonsmedisin: Videre- og etterutdanning 35 timer
- Medisinsk biokjemi: Videre- og etterutdanning 35 timer
- Lungesykdommer: Etterutdanning 35 timer

Kursleder

Kristian Løvås

Læringsmål

Grunnleggende kunnskap om klinisk endokrinologi

Kursavgift

8250,- (inkludert obligatorisk dagpakke)

Antall deltakere

80

Litteratur

Løvås K, Husebye ES. Endokrinologi. En medisinsk lærebok. Gyldendal Akademisk, 2017
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-endokrinologisk-forening/Nyheter/Nasjonal-veileder-i-Endokrinologi2/

Program

Mandag 28. oktober
09.30 Kursåpning
Møteleder: Kristian Løvås
Hyper- og hypothyreose
09.35 Årsaker, utredning og medisinsk behandling. Bjørn Gunnar Nedrebø
10.20 Exophtalamus. Utredning og behandling. Eyvind Rødahl
10.20 Kirurgisk behandling.
10.55 Pause.
11.10 Hypothyreose. Eystein Sverre Ju. Husebye
11.40 Generell diskusjon og kasuistikker. v/foreleserne.

12.15 Lunsj.

Vanlige thyreoideaproblemer
13.00 Kirurgisk behandling av tyreoideasykdommer.
13.50 Medikamentinduserte fuksjonsforstyrrelser. Årsaker, diagnostikk og behandling. Hrafnkell Thordarson
14.20 Pause
14.35 Thyreoideasykdommer under graviditet og generell sykdom. Bjørn Gunnar Nedrebø
15.15 De subakutte og kroniske thyreoiditter. Marianne Aardal Grytaas
15.50 Gruppearbeid med kasuistikker v/foreleserne

16.30 Slutt

Tirsdag 29. oktober
Kalsium og beinmetabolisme
08.30 Osteoporose. Epidemiologi, utrending og behandling. Unni Syversen
09.35 Hyper- og hypokalsemi. Kliniske manifestasjoner og utredning. Marianne Catharina Astor
10.15 Pause
10.30 Kirurgisk behandling av hyperparathyreoidisme.
11.05 Hyponatremi, utredning og behandling.
11.40 Gruppearbeid med kasuistikker v/foreleserne

12.15 Lunsj

Hypofyse
13.00 Cushings syndrom. Grethe Åstrøm Ueland
13.35 Akromegali og prolaktinom/hyperprolaktinemi. Marianne Øksnes
14.15 Pause
14.30 Hypofysesvikt, ikke-hormonproduserende hypofysesvulster. Marianne Øksnes
15.15 Diabetes insipidus. Eystein Sverre Ju. Husebye
15.40 Pause
15.55 Nevrokirurgisk behandling av hypofysetumorer. Morten Lund-Johansen
16.30 Generell diskusjon og kasuistikker. v/foreleserne

Onsdag 30. oktober
Binyrer
08.30 Binyrebarksvikt. Kristian Løvås
09.20 Autoimmune polyendokrine syndromer. Eystein Sverre Ju. Husebye
10.00 Pause.
10.15 Binyretumor tilfeldig oppdaget. Kristian Løvås
10.50 Primær hyperaldosteronisme. Marianne Aardal Grytaas
11.25 Feokromocytom - utredning og preoperativ behandling. Eystein Sverre Ju. Husebye

12.00 Lunsj

Binyretumorer og nevroendokrine tumorer
12.45 Generell diskusjon og kasuistikker v/foreleserne
13.30 Multiple endokrine neoplasier (MEN). Eystein Sverre Ju. Husebye
14.00 Pause
14.15 Hypogonadisme hos menn, diagnostikk og behandling. Martina Moter Erichsen
14.50 Polycystisk ovariesyndrom og hirustisme. Jørn Vegard Sagen
15.30 Pause
15.45 Gruppearbeid med kasuistikker v/foreleserne

Torsdag 1. november
Diabetes mellitus
08.30 Epidemiologi, diagnose og klassifikasjon av diabetes mellitus.
09.00 Type I diabetes
09.50 Pause
10.05 Type II diabetes. John Cooper
10.55 Andre diabetesformer. Helge Ræder
11.30 Gruppearbeid med kasuistikker v/foreleserne

12.15 Lunsj 

Møteleder: Eystein Husebye
13.00 Diabetes og graviditet. Hrafnkell Thordarson
13.35 Retinopathi. Overlege Jørgen Krohn, Øyeavdelingen, HUS
14.05 Pause
14.20 Nefropathi. Einar Svarstad
14.55 "Den diabetiske fot" og perifer nevropati. Martina Moter Erichsen
15.25 Pause
15.40 Gruppearbeid med kasuistikker, v/foreleserne.

16.30 Slutt.

Fredag 2. november
Møteleder: Eystein Husebye
08.30 Autonom nevropati. Eirik Søfteland
09.05 Kardiovaskulær sykdom og diabetes.
09.45 Pause
10.00 Ketoacidose. Kristian Løvås
10.30 Hypoglykemi. Hrafnkell Thordarson
11.00 Case seminar - komplisert type I og II diabetes.

12.00 Lunsj

12.30 Case seminar - unormale hormonprøver. Gunnar Mellgren
13.00 Kursprøve. Eystein Sverre Ju. Husebye
13.45 Evaluering. Eystein Sverre Ju. Husebye

14.00 Slutt

Med forbehold om endringer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.