Endokrinologi for hovedspesialiteten Indremedisin, Vår 2020, Oslo

Kurs, 03.02.2020-07.02.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs for Indremedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (35t) for LIS i Indremedisin.
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
03.02.2020-07.02.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 09 - avsluttes fredag kl 16
Sted
MEET Ullevål (Ullevål Stadion)
Sognsveien 75 A1 (Tårn A)
(Inngang vis-a-vis Burger King.
Heis opp i 5.etg)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Målgruppe

Vigalfritt kurs (35t) for LIS i BarnesykdommerFødselshjelp og kvinnesykdommerNevrokirurgiAllmennmedisinEndokrinologi

Læringsmål

Dekker krav om kunnskap og ferdigheter etter gammel ordning: Kunne besvare spørsmål fra almennpraktikere om kliniske presentasjoner som kan representere endokrinologiske sykdommer. Kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med vanlige endokrinologiske sykdommer. Ta hånd om pasienter innlagt i sykehus med en endokrinologisk grunnsykdom, og de med akutte komplikasjoner knyttet til endokrinologiske tilstander. Kunne vurdere når det er indisert med henvisning til endokrinolog. For ny ordning indremedisin: kurset vil være innom samtlige endekrinologiske læringsmål. F.o.m. LM nr. MED 054 t.o.m. MED 066,

https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-forleger/indremedisin/laeringsmal

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 80

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Johan Arild Evang, Seksjon for spesialisert endokrinologi, OUS (kursleder); joevan@ous-hf.no 

Louise Koren Dahll, Hormonlaboratoriet, OUS. Elisabeth Qvigstad, Aker, OUS. Jens Bollerslev, Seksjon for spesialisert endokrinologi, OUS. Anders Jørgensen, Seksjon for spesialisert endokrinologi, OUS. Ingrid Nermoen, Endokrinologisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Litteratur

Endokrinologi, en medisinsk lærebok. Løvås og Husebye 2017
(ISBN: 9788205502222). Nasjonal veileder i endokrinologi : http://www.endokrinologi.no/
Anbefaler å laste ned veilederen som app: mymedicalbooks (for iPhone og Android)
Nasjonal faglig retningslinje for diabetes: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes
Indremedisin 1 og 2, av Kåre I. Birkeland, Lars Gullestad, Aabakken Lars 2017
(ISBN: 9788241207402).

Andre opplysninger

Anbefales å ha med mobil ved siden av nettbrett/PC/Mac

Program

Mandag 03.02.20 
Sykdommer i glandula tyreoidea. Møteleder: Louise Koren Dahll, Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus
  9.00     Åpning. Kursleder Arild Evang, OUS
  9.10     Hvordan virker hormoner? Tyreoideafysiologi og patofysiologi. Hva skal vi måle?
Per Thorsby, OUS
  9.40     Hypertyreose, diagnostikk og behandling, Ingrid Norheim, OUS                    
10.30     Pause
10.40     Endokrin oftalmopati, Ingrid Norheim
11.00     Tyreotoksisk krise. Diagnostikk og behandling, Ingrid Norheim
11.10     Hypotyreose. Diagnostikk og behandling, Ellen Haave. OUS
11.35     Myxødemkoma, Ellen Haave
11.45     Tyreoidea og graviditet, Sara Hammerstad, OUS
12.15     Inndeling gruppearbeid, utdeling av gruppeoppgaver. Lunsj
13.15     Gruppearbeid. Tolkning av tyreoideasvar og kasuistikker, Ellen Haave
14.00     Gjennomgang av gruppearbeid, Ellen Haave
14.30     Kasuistikk tyreoidea. Louise Koren Dahll
15.00     Pause
15.15     Utredning og behandling av knuter i tyreoidea.  Åse Tangerud, Vestre Viken
15.45     Oppsummering og diskusjon, Louise Koren Dahll
16.00     Slutt

Tirsdag 04.02.2020
Diabetes. Møteleder: Elisabeth Qvigstad, Avd. for endokrinologi, Diabetespoliklinikken, Aker, Oslo universitetssykehus
  9.00     Kasuistikk/pasientdemonstrasjon, Elisabeth Qvigstad, OUS
  9.20     Diagnostikk, klassifikasjon, epidemiologi og patogenese, Kåre Birkeland, OUS
10.00     Makrovaskulære komplikasjoner ved diabetes. Kari Anne Sveen, OUS
10.25     Pause
10.50     Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes. Retningslinjer, Kåre Birkeland
11.30     Kasuistikker. Diabetes og graviditet. Elisabeth Qvigstad, OUS  
11.50     Diabetes ketoacidose og hyperosmolært koma. Tore J. Berg, OUS
12.10     Lunsj
13.10     Kasuistikker. Kost og livsstil. Anne-Marie Aas, OUS
13.35     Insulinbehandling ved diabetes - strategier og hypoglykemi. Tore J. Berg
14.05     Pause
14.20     Mikrovaskulære komplikasjoner.  Diabetisk øye- og nyresykdom. Tore J. Berg
14.40     Diabetisk nevropati. Tore J. Berg
15.00     Ny teknologi i diabetesbehandling. Elisabeth Qvigstad
15.10     Pause.
15.25     Diabetes fot - den glemte komplikasjon? Tore Julsrud Berg
15.45     Oppsummering, Kahoot! Korte kliniske spørsmål. Elisabeth Qvigstad
16.00     |Slutt

Onsdag 05.02.2020
Kalsium og ben-metabolisme Møteleder: Jens Bollerslev, seksjon for spesialisert endokrinologi, Oslo universitetssykehus 
  9.00     Pasientdemonstrasjon
10.30     Pause

Del I: Kalsiumhomeostasen
10.45     Kalsiumhomeostasen og benremodelering. Jens Bollerslev
11.15     Hyperparathyroidisme.  Jens Bollerslev
11.45     Hyperkalsemi - behandling. Mikkel Pretorius, OUS
12.15     Utdeling av gruppeoppgaver. Lunsj

Del II: Benet som støttevev
13.15     Gruppearbeid. Bollerslev og Pretorius      
14.00     Epidemiologi, undersøkelse og diagnostikk av osteoporose. Erik Fink Eriksen, OUS
14.30     Pause
14.45     Behandling av osteoporose. Erik Fink Eriksen. 
15.15     D-vitamin mangel hos unge og eldre. Erik Fink Eriksen
15.40     Oppsummering av dagen
16.00     Slutt

Torsdag 06.02.2020
Hypofysesykdommer. Møteleder: Anders P. Jørgensen, Seksjon for spesialisert endokrinologi, Oslo universitetssykehus 
09.00     Hypofysens fysiologi, forlapp, baklapp og endokrin vektregulering Anders P. Jørgensen
09.25     Hypofysesvulster, klinikk, utredning og behandling. Anders P. Jørgensen.
09.50     Hyperprolaktinemi. Ansgar Heck, OUS
10.20     Pause
10.35     Hypofysesvikt. Utredning og behandling. Anders P. Jørgensen
10.55     Den tørste pasient. Anders P Jørgensen
11.10     Akromegali med pasientdemonstrasjon. Ansgar Heck
11.45     Introduksjon til  gruppeoppgaver Anders P Jørgensen
11.50     Lunsj
12.50     Gruppearbeid med tre kasuistikker
13.20     Plenumsdiskusjon etter gruppearbeidet. Anders P Jørgensen
13.45     Pause
14.00     Cushings syndrom. Arild Evang
14.45     Oppsummering med hypofysequiz (Kahoot!). Jørgensen 
15.15     Kasuistikker diabetes behandling. Elisabeth Qvigstad og Anders P Jørgensen
16.00     Slutt
 
Fredag 07.02.2020
Binyrer og gonader. Møteleder: Ingrid Nermoen, Endokrinologisk avdeling, Akershus universitetssykehus
 
  9.00     Hyponatremi og SIADH. Jacob Winther, Ahus
  9.45     Binyrebarksvikt og polyendokrint syndrom. Kari Lima, Ahus
10.30     Pause
10.45     Kasuistikk hirsutisme. Ingrid Nermoen
11.05     Endokrin hypertensjon, del 1, (Hyperaldosteronisme).  Ingrid Nermoen
11.35     Pause
11.40     Endokrin hypertensjon, del 2, (Feokromocytom).  Anne Lise Olsen, Ahus
12.10     Lunsj
13.10     Kasuistikk MEN-syndrom. Kari Lima, Ahus
13.40     Kasuistikk binyreincidentalom, Anne Lise Olsen
14.05     Gonadesvikt hos menn, diagnostikk og behandling. Ingrid Nermoen, Ahus
14.30     Kursprøve og evaluering. Arild Evang
16.00     Slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.