Endokrinologi for hovedspesialiteten indremedisin - Høst 2019

Kurs, 21.10.2019-25.10.2019, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Indremedisin (35t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Indremedisin (35t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: se under

Når og hvor

Dato
21.10.2019-25.10.2019 
Klokkeslett
Oppstart kl 1030 første kursdag og avsluttes kl 1430 siste kursdag
Sted
St Olavs hospital
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 07.04.2019 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kurskomite

Stine L. Fougner, Sverre Christiansen, Bjørn Olav Åsvold

Kursavgift

7000,-

Antall plasser

40

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Indremedisin (35t)


Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Indremedisin (35t)


Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Allmennmedisin (Emnekurs 30t v/e - gjelder emne Endokrinologi), Fysikalsk medisin og rehabilitering (35t v/e), Medisinsk biokjemi (35t v/e), Onkologi (35t v/e), Revmatologi (35t v)Øyesykdommer (35t v/e), Lungesykdommer (35t e)

Læringsmål

Kunne besvare spørsmål fra allmennpraktikere om kliniske presentasjoner som kan representere endokrinologiske sykdommer. Kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med vanlige endokrinologiske sykdommer. Ta hånd om pasienter innlagt i sykehus med en endokrinologisk grunnsykdom og de med akutte komplikasjoner knyttet til endokrinologiske tilstander. Kunne vurdere når det er indisert med henvisning til endokrinolog

Kurslitteratur

  • Endokrinologi, en medisinsk lærebok. Løvås og Husebye 2017 (ISBN: 9788205502222)
  • Nasjonal veileder i endokrinologi: http://www.endokrinologi.no/
    Anbefaler å laste ned veilederen som app: mymedicalbooks (for iPhone og Android)
  • Nasjonal faglig retningslinje for diabetes:
    https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes
  • Indremedisin 1 og 2, av Kåre Birkeland, Lars Gullestad, Lars Aabakken 2017 (ISBN: 9788241207402)

Andre opplysninger

Ta gjerne med problemstillinger fra egen praksis for å drøfte med forelesere.

Sentrale slides og enkelte referanser/artikler vil legges ut på eget nettsted for kursdeltakerne. En anbefaler at deltakerne tar med egen pc/nettbrett/mobiltelefon

Program

Endringer kan forekomme

Mandag 21. oktober

Tyreoidea
10.30 Kursåpning
10.40 Tyreoideafysiologi og - funksjonsundersøkelser, en oversikt
11.00 Gruppearbeid tyreoidea
11.45 Hypotyreose

12.05 Pause

12.15 Tyreoideafunksjon ved graviditet, medikamentbruk og generell sykdom

12.35 Lunsj

13.15 Tyreotoksikose, diagnostikk og behandling

14.00 Nukleærmedisinsk diagnostikk og behandling av tyreotoksikose

14.20 Pause

14.30 Tyreoiditt
14.50 Kirurgisk behandling ved hypertyreose og
Utredning og behandling av knuter i glandula tyreoidea

15.15 Pause

15.25 Gjennomgang av gruppearbeid tyreoidea

16.10 Slutt for dagen

Tirsdag 22. oktober

Hypofysesykdommer
08.30 Hypofysefysiologi
09.00  "Inaktive" hypofysetumores

09.20 Pause

09.30 Pasientdemonstrasjon
10.00 Cushings syndrom

10.45 Kaffepause

11.00 Akromegali
11.25 Hyperprolaktinemi

12.00 Lunsj

13.00 Hypofysekirurgi
13.20 Hypofysesvikt

13.55 Pause

14.10 Hypogonadisme
14.40 Gruppearbeid
15.15 Gjennomgang gruppearbeid

16.00 Slutt for dagen

Onsdag 23. oktober

Diabetes

08.30 Diabetes mellitus: Forekomst og årsaker
09.15 Insulinbehandling ved diabetes type 1

09.45 Pause

09.55 Hypoglykemi og ketoacidose ved diabetes mellitus
10.40 Diabetiske senkomplikasjoner

11.00 Kaffepause + gruppearbeid DM1

11.40 Diabetesfot

12.05 Lunsj

13.00 Gjennomgang av gruppearbeid DM1
13.30 Blodsukkersenkende behandling ved diabetes type 2

14.10 Kaffepause

14.20 Insulinbehandling av diabetes i sykehus
14.40 Insulinbehandling ved hjerteinfarkt/hjerneslag/sepsis etc.
15.00 Gruppearbeid DM2
15.45 Blodtrykk og lipider ved diabetes type 2
16.05 Gjennomgang av gruppearbeid DM2

16.30 Slutt for dagen

Torsdag 24. oktober

Osteoporose + binyrer
08.30 Kalsiumhomeostasen og hypokalsemi
08.55 Hyperkalsemi

09.25 Pause

09.35 Osteoporose: epidemiologi, risikofaktorer, utredning

10.20 Kaffepause

10.35 Beinmetabolisme, osteoporosebehandling
11.15 Gruppearbeid ben/kalsium og binyrer

12.00 Lunsj

PCOS og binyrer
13.00 Polycystisk ovarialsyndrom

13.50 Pause

14.00 Insidentalomer i binyrene
14.25 Akutt og kronisk binyrebarksvikt

14.55 Kaffepause

15.05 Feokromocytom
15.25 Gjennomgang gruppearbeid osteoporose + binyre

16.00 Slutt for dagen

19.00 På kvelden tar vi sikte på felles middag

Fredag 25. oktober

Diverse
08.30 Hyponatremi
09.05 Diabetes og svangerskap
09.35 Gruppearbeid inkl kaffepause
10.15 Sekundær hypertensjon inkl primær hyperaldosteronisme
10.50 Ikke-diabetisk hypoglykemi

11.10 Pause

11.20 Fedme - årsaker og behandling
11.50 Gjennomgang av gruppearbeid

12.15 Lunsj

12.45 Kursprøve

13.45 Gjennomgang av kursprøve - Kurskomiteen
14.15 Kursevaluering - Kurskomiteen

Ca 14.30 Slutt
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.