Endokrinkirurgi

Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi (30 timer).
Ny ordning: Kurset er anbefalt for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi

Kurskomite

Anette Heie, Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi, Haukeland Universitetssjukehus

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha teoretisk og praktisk grunnlag for utredning og behandling av kirurgiske sykdommer og svulster i gl. thyreoidea og gl. parathyreoidea. Deltakere skal også ha grundig kjennskap til multiple endokrine neoplasier og skal ha grunnleggende teoretisk kunnskap om sykdommer i andre endokrine organ, som for eksempel binyretumores og nevroendokrine tumores generelt. Deltakere skal ha fått grunnlag for faglig samarbeid.

Kursavgift

7000,- (med forbehold om endringer)

Maks antall deltakere

20

Andre opplysninger

Vi ønsker at alle deltagerne skal forberede og melde inn en kasuistikk på forhånd, til grunnlag for diskusjon om vanskelige problemstillinger.

Program


Mandag
Møteleder: Katrin Brauckhoff

09.45 Kursåpning, praktisk informasjon. Katrin Brauckhoff, Avd. for Bryst og Endokrinkirurgi, HUS
 
Thyreoidea: Genetikk/Patologi/Biokjemi
10.00 - 10.30 Genetikk. Tone Nordtveit, Avd. for Medisinsk Genetikk, HUS
10.30 - 11.00 Patologi. Prof. Lars Akslen, Avd. for Patologi, HUS 
11.00 - 11.30 Biokjemi.Kristin Viste, Hormonlaboratoriet, HUS
11.30 - 12.30 Pause, lunsj
 
Møteleder: Katrin Brauckhoff
Tumor thyreoidea: Diagnostikk/Indikasjon for kirurgi

12.30 - 13.00 Billeddiagnostikk. Prof. Martin Biermann, Senter for Nukleærmedisin og PET, HUS
13.00 - 13.30 Cytopatologi. Hans Kristian Haugland, Avd. for Patologi, HUS
13.30 - 14.00 Indication for surgery and strategy in suspicious nodules. Prof. Kerstin Lorenz, Department of Surgery, University Hospital, Germany
14.00 - 14.30 Pause
14.30 - 15.00 Kirurgisk teknikk. Katrin Brauckhoff, Avd. for Bryst- og Endokrinkirurgi, HUS
15.00 – 15.30 Intraoperativ nervemonitorering.Katrin Brauckhoff, Avd. for Bryst- og Endokrinkirurgi, HUS
15.30 – 16.00 Complications in thyroid surgery. Prof. Kerstin Lorenz, Department of Surgery, University Hospital, Germany
16.00 – 16.30 Diskusjon, Resyme, Oppgaver
 
Tirsdag
Møteleder: Kristin Helset

Thyreoidea cancer
08.30 - 09.00 Surgery for differentiated thyroid cancer. Prof. Kerstin Lorenz, Department of Surgery, University Hospital Halle, Germany
09.00 - 09.30 Medullær thyreoidea cancer og MEN2 i Norge. Else-Marie Opsahl, Seksjon for Bryst- og Endokrinkirugi, OUS
09.30 - 10.00 Surgery for medullary thyroid carcinoma and surveillance. Prof. Kerstin Lorenz, Department of Surgery, University Hospital Halle, Germany
10.00 - 10.30 Pause
10.30 - 11.00 Kirurgi for lokal invasiv thyreoidea carcinoma. Prof. Terje Osnes, ØNH-avdelingen, OUS
11.00 – 11.30 Operasjonsvideo. Anette Heie, Katrin Brauckhoff, Avd. for Bryst- og Endokrinkirurgi, HUS
11.30 - 12.30 Pause, lunsj
 
Møteleder: Katrin Brauckhoff
12.30 – 13.00 Nukleærmedisin ved cancer thyreoidea. Prof. Martin Biermann, Senter for Nukleærmedisin og PET, HUS
13.00 – 13.30 Adjuvant og palliativ behandling.Øystein Fluge, Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk, HUS
13.30 – 14.00 Oppfølging, risikostratifisering av pas med cancer thyreoidea.Kristin Helset, Bryst- og Endokrinkirurgisk seksjon, St.Olavs hospital
14.00 – 14.30 Postoperativ substitusjons- og suppresjonsbehandling. Vegard Brun. Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon, UNN
14.30 - 15.00 Pause
15.00 – 16.30 Presentasjon av kasuistikker med diskusjon 
 
Onsdag
Møteleder: Turid Aas

Thyreotoksikose
08.30 - 09.00 Medikamentell behandling. Bjørn Nedrebø, Endokrinologi, Haugesund sykehus
09.00 - 09.30 Kirurgisk behandling av thyreotoksikose. Marianne Todal. Avd. for Bryst- og Endokrinkirurgi, HUS
09.30 - 10.00 Nukleærmedisin ved thyreotoksikose/thyreoiditt. Prof. Martin Biermann, Senter for Nukleærmedisin og PET, HUS
10.00 - 10.30 Pause
10.30 - 11.00 Endokrinkirurgi og anestesi.Atle Ulvik, Kirurgisk serviceklinikk, HUS 
11.00 – 11.30 Operasjonsvideo. Anette Heie, Katrin Brauckhoff, Avd. for Bryst- og Endokrinkirurgi, HUS
11.30 - 12.30 Pause, lunsj
 
Møteleder: Anette Heie

Parathyreoidea
12.30 – 13.00 Biokjemisk utredning av HPT og differensialdiagnoser.Marianne Astor, Endokrinologisk seksjon, HUS
13.00 – 13.30 Medikamentell behandling av hyper- og hypokalsemi. Kristian Løvås, Endokrinologisk seksjon, HUS
13.30 – 14.00 Symptomatologi - Indikasjon for kirurgi. Turid Aas, Avd. for Bryst – og Endokrinkirugi, HUS
14.00 – 14.30 Bildediagnostikk ved HPT.Prof. Martin Biermann, Senter for Nukleærmedisin og PET, HUS
14.30 - 15.00 Pause
15.00 – 16.30 Presentasjon av kasuistikker med diskusjon 
 
Torsdag
Møteleder: Turid Aas

Parathyreoidea
08.30 - 09.00 Kirurgisk strategi ved sporadisk og familiær pHPT. Prof. Anders Bergenfelz, Lunds Universitet, Sverige
09.00 - 09.30 Persistens/Residiv ved HPT – strategi. Katrin Brauckhoff, Avd. for Bryst- og Endokrinkirurgi, HUS
09.30 - 10.00 Sekundær og tertiær HPT. Indikasjon og strategi for kirurgi. Prof. Anders Bergenfelz, Lunds Universitet, Sverige
10.00 - 11.00 Pause
11.00 - 11.30 Operasjonsvideo. Anette Heie, Katrin Brauckhoff, Avd. for Bryst- og Endokrinkirurgi, HUS
11.30 - 12.30 Presentasjon av kasuistikker med diskusjon
12.30 - 13.30 Pause, lunsj

Møteleder: Renate Vik

Binyre og Paragangliom
12.30 - 13.00 Patologi. Lars Akslen, Avd. for patologi, HUS
13.00 - 13.30 Klinikk og biokjemisk utredning. Grethe Ueland, Endokrinologisk seksjon, HUS
13.30 - 14.00 Billeddiagnostikk ved binyresykdom. Anette Heie, Avd. for Bryst- og Endokrinkirurgi, HUS)
14.00 - 14.30 Anatomi og operasjonsstrategi. Renate Vik, Avd. for Bryst- og Endokrinkirurgi, HUS
14.30 - 15.00 Pause
15.00 - 15.30 Endoskopisk og robotassistert adrenalektomi. Prof. Anders Bergenfelz, Lunds Universitet, Sverige
15.30 – 16.00 Familiære Feokromozytom/paragangliom. Anette Heie, Avd. for Bryst- og Endokrinkirurgi, HUS
16.00 – 16.30 Kasuistikk binyre med diskusjon.Renate Vik, Avd. for Bryst- og Endokrinkirurgi, HUS

Fredag
Møteleder: Anette Heie

Binyrecancer og nevroendokrine tumores
08.30 - 09.00 Binyrebarkcancer. Katrin Hämmerling, Avdeling for Kreftmedisin og medisinsk fysikk, HUS 
09.00 - 09.30 NET/MEN1- utredning, konservativ behandling, follow- up. Prof. Eystein Husebye, Endokrinologisk seksjon, HUS
09.30 - 10.00 Kirurgi ved NET. Kim Waardal, Akutt- og gastrokirurgisk avdeling. HUS
10.00 - 10.30 Pause
10.30 - 11.00 Kursprøve, Anette Heie, Katrin Brauckhoff, Avd. for Bryst- og Endokrinkirurgi, HUS
11.00 - 11.15 Oppsummering, adjø

Fant du det du lette etter?