Endokrin kirurgi

Kurs, 30.03.2020-03.04.2020, Vest

Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi (30 timer). For valgfrie godkjenninger, se under.
Ny ordning: Kurset er anbefalt for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi

Når og hvor

Dato
30.03.2020-03.04.2020 
Klokkeslett
Sted
Haukeland Universitetssjukehus, Bikuben (eget bygg i sykehusparken)
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 26. januar 2020 

Kursgodkjenning

I tillegg til å være anbefalt/obligatorisk for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi, er kurset godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter:
- Endokrinologi, 30 timer videre- og etterutdanning
- Generell kirurgi, 20 timer videreutdanning, 30 timer etterutdanning
- Medisinsk biokjemi, 30 timer videre- og etterutdanning

Kurskomite

Anette Heie, Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi, Haukeland Universitetssjukehus

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha teoretisk og praktisk grunnlag for utredning og behandling av kirurgiske sykdommer og svulster i gl. thyreoidea og gl. parathyreoidea. Deltakere skal også ha grundig kjennskap til multiple endokrine neoplasier og skal ha grunnleggende teoretisk kunnskap om sykdommer i andre endokrine organ, som for eksempel binyretumores og nevroendokrine tumores generelt. Deltakere skal ha fått grunnlag for faglig samarbeid.

Kursavgift

8250,- inkl lunsj og pauseservering

Maks antall deltakere

20

Andre opplysninger

Vi ønsker at alle deltagerne skal forberede og melde inn en kasuistikk på forhånd, til grunnlag for diskusjon om vanskelige problemstillinger.

Program

Mandag:
09.45-10.00 Velkommen Introduksjon/Praktiske opplysninger

Thyreoidea: Patologi/ Biokjemi
10.00-10.20 Genetikk
10.20-10.50 Patologi
10.50-11.20 Biokjemi
11.20-12.20 Lunsj

Tumor thyreoidea : Diagnostikk/indikasjoner for kirurgi
12.20-12.50 Radiologi
12.50-13.05 Cytopathologi
13.05-13.45 Indications for surgery and strategy in suspicious nodules
13.45-14.00 Spørsmål/diskusjon
14.00-14.30 Pause
14.30-15.15 Kirurgisk teknikk . Nervemonitorering
15.15-15.30 Complications in thyroid surgery

Cancer thyroideae
15.30-16.00 Surgery for differentiated thyroid cancer
16.00-16.30 Spørsmål/diskusjon

Tirsdag
Ca thyreoidea
08.30-09.00 MTC and MEN2 I Norge
09.00-09.30 Kirurgi ved MTC / oppfølgning
09.30-09.50 Spørsmål/diskusjon
09.50-10.20 Pause
10.20-10.50 Residiv Ca Thyr and T4
10.50-11.10 Radioactiv iod
11.10-11.30 Ekstern strålebehandling
11.30-12.00 Oppfølgning, klinisk og billedmessig
12.00-12.20 Substitusjon/ suppresjonsbehandling
12.20-12.30 Spørsmål/diskusjon
12.30-13.30 Lunsj
13.30-14.30 Kasuistikker
14.30-15.00 Pause

Thyreotoxicose
15.00-15.20 Medikamentell behandling
15.20-15.50 Kirurgisk behandling av thyreotoxicose
15.50-16.10 Radioiod behandling av thyreotoxicose
16.10-16.30 Orbitakirurgi ved thyreotoxicose

Onsdag
Parathyreoidea: Utredning og operasjonsindikasjoner
09.00-09.40 Calcium, PTH. Biokjemisk utredning ved HPT
09.40-10.10 Differensialdiagnoser. Familiær hypocalciurisk hypercalcemi
10.10-10.40 Symptomatologi og indiksjoner for kirurgi
10.40-11.00 Pause
Demonstrasjonsoperasjon
Lunsj/ pause inkl

Parathyreoidea videre
15.00-15.20 Bildediagnostikk
15.20-15.40 Medikamentell behandling av pHPT/hyperkalsemisk krise
15.40-16.10 Sekundær HPT
16.10-16.30 Diskusjon/ Spørsmål

Torsdag
Parathyreoidea: Kirurgisk behandling
09.00-09.40 Kirurgisk strategi pHPT
09.40-10.10 Persisterende og residiverende HPT. Ektopisk HPT. Utredning/ operasjonsstrategi
10.10-10.30 Pause
10.30-11.00 Sekundær og tertiær HPT. Strategi og indikasjoner for kirurgi
11.00-11.10 Spørsmål/diskusjon

Binyrer og paraganglier. Patologi og utredning
11.10-11.30 Patologi
11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.00 Klinikk og biokjemisk utredning av binyretumores
13.00-13.20 Bildediagnostikk, nucleærmedisin
13.20-13.40 Insidentalomer/ funn og follow up
13.40-14.00 Spørsmål og diskusjon
14.00-14.20 Pause
14.20-14.50 Anatomi/tilgang/ operasjonsstrategi
14.50-15.20 Endoskopisk og robotassistert binyrekirurgi
15.20-15.50 Subtotal adrenalectomi. Åpen adrenalectomi.
16.50-16.00 Spørsmål og diskusjon

Fredag
Binyrecancer og nevroendokrine tumores
09.00-09.20 Binyrebarkcancer
09.20-09.50 NET, utredning / MEN1
09.40-10.00 NET, kirurgi
10.00-10.15 Hals Paraganglier
10.00-10.20 Pause
10.20-10.45 Anestesiologiske utfordringer ved endokrin kirurgi
10.45-11.00 Spørsmål/ diskusjon
11.00-11.20 Kursprøve
11.20-11.45 Oppsummering/ gjennomgang/Adjø

Fant du det du lette etter?