Endokrin kirurgi

Kurs, 30.03.2020-03.04.2020, Vest

Gammel ordning: Kurset er obligatorisk for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi (30 timer). For valgfrie godkjenninger, se under.
Ny ordning: Kurset er anbefalt for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi

Når og hvor

Dato
30.03.2020-03.04.2020 
Klokkeslett
Sted
Haukeland Universitetssjukehus, Bikuben
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 1. desember 2019 

Kursgodkjenning

I tillegg til å være anbefalt/obligatorisk for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi, er kurset godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter:
- Endokrinologi, 30 timer videre- og etterutdanning
- Generell kirurgi, 20 timer videreutdanning, 30 timer etterutdanning
- Medisinsk biokjemi, 30 timer videre- og etterutdanning

Kurskomite

Anette Heie, Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi, Haukeland Universitetssjukehus

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha teoretisk og praktisk grunnlag for utredning og behandling av kirurgiske sykdommer og svulster i gl. thyreoidea og gl. parathyreoidea. Deltakere skal også ha grundig kjennskap til multiple endokrine neoplasier og skal ha grunnleggende teoretisk kunnskap om sykdommer i andre endokrine organ, som for eksempel binyretumores og nevroendokrine tumores generelt. Deltakere skal ha fått grunnlag for faglig samarbeid.

Kursavgift

7000,-

Maks antall deltakere

20

Andre opplysninger

Vi ønsker at alle deltagerne skal forberede og melde inn en kasuistikk på forhånd, til grunnlag for diskusjon om vanskelige problemstillinger.

Program

Mandag:
09.45-10.00 Velkommen Introduksjon/Praktiske opplysninger

Thyreoidea: Patologi/ Biokjemi
10.00-10.20 Genetikk
10.20-10.50 Patologi
10.50-11.20 Biokjemi
11.20-12.20 Lunsj

Tumor thyreoidea : Diagnostikk/indikasjoner for kirurgi
12.20-12.50 Radiologi
12.50-13.05 Cytopathologi
13.05-13.45 Indications for surgery and strategy in suspicious nodules
13.45-14.00 Spørsmål/diskusjon
14.00-14.30 Pause
14.30-15.15 Kirurgisk teknikk . Nervemonitorering
15.15-15.30 Complications in thyroid surgery

Cancer thyroideae
15.30-16.00 Surgery for differentiated thyroid cancer
16.00-16.30 Spørsmål/diskusjon

Tirsdag
Ca thyreoidea
08.30-09.00 MTC and MEN2 I Norge
09.00-09.30 Kirurgi ved MTC / oppfølgning
09.30-09.50 Spørsmål/diskusjon
09.50-10.20 Pause
10.20-10.50 Residiv Ca Thyr and T4
10.50-11.10 Radioactiv iod
11.10-11.30 Ekstern strålebehandling
11.30-12.00 Oppfølgning, klinisk og billedmessig
12.00-12.20 Substitusjon/ suppresjonsbehandling
12.20-12.30 Spørsmål/diskusjon
12.30-13.30 Lunsj
13.30-14.30 Kasuistikker
14.30-15.00 Pause

Thyreotoxicose
15.00-15.20 Medikamentell behandling
15.20-15.50 Kirurgisk behandling av thyreotoxicose
15.50-16.10 Radioiod behandling av thyreotoxicose
16.10-16.30 Orbitakirurgi ved thyreotoxicose

Onsdag
Parathyreoidea: Utredning og operasjonsindikasjoner
09.00-09.40 Calcium, PTH. Biokjemisk utredning ved HPT
09.40-10.10 Differensialdiagnoser. Familiær hypocalciurisk hypercalcemi
10.10-10.40 Symptomatologi og indiksjoner for kirurgi
10.40-11.00 Pause
Demonstrasjonsoperasjon
Lunsj/ pause inkl

Parathyreoidea videre
15.00-15.20 Bildediagnostikk
15.20-15.40 Medikamentell behandling av pHPT/hyperkalsemisk krise
15.40-16.10 Sekundær HPT
16.10-16.30 Diskusjon/ Spørsmål

Torsdag
Parathyreoidea: Kirurgisk behandling
09.00-09.40 Kirurgisk strategi pHPT
09.40-10.10 Persisterende og residiverende HPT. Ektopisk HPT. Utredning/ operasjonsstrategi
10.10-10.30 Pause
10.30-11.00 Sekundær og tertiær HPT. Strategi og indikasjoner for kirurgi
11.00-11.10 Spørsmål/diskusjon

Binyrer og paraganglier. Patologi og utredning
11.10-11.30 Patologi
11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.00 Klinikk og biokjemisk utredning av binyretumores
13.00-13.20 Bildediagnostikk, nucleærmedisin
13.20-13.40 Insidentalomer/ funn og follow up
13.40-14.00 Spørsmål og diskusjon
14.00-14.20 Pause
14.20-14.50 Anatomi/tilgang/ operasjonsstrategi
14.50-15.20 Endoskopisk og robotassistert binyrekirurgi
15.20-15.50 Subtotal adrenalectomi. Åpen adrenalectomi.
16.50-16.00 Spørsmål og diskusjon

Fredag
Binyrecancer og nevroendokrine tumores
09.00-09.20 Binyrebarkcancer
09.20-09.50 NET, utredning / MEN1
09.40-10.00 NET, kirurgi
10.00-10.15 Hals Paraganglier
10.00-10.20 Pause
10.20-10.45 Anestesiologiske utfordringer ved endokrin kirurgi
10.45-11.00 Spørsmål/ diskusjon
11.00-11.20 Kursprøve
11.20-11.45 Oppsummering/ gjennomgang/Adjø

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.