Emnekurs i transkulturell psykiatri

Kurs, 23.09.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt emnekurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk emnekurs (7,5t) i Psykiatri
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
23.09.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 08:30 - avsluttes mandag kl 17
Sted
Gaustad sykehus
Sognsvannsveien 21, bygg 4 ,
auditorium andre etasje
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 25.08.2019 (NB! Spør oss om plasser) 

Målgruppe

Valgfritt kurs (7,5t) for LIS i Rus- og avhengighetsmedisinBarne- og ungdomspsykiatriAllmennmedisin

Læringsmål

VOP 048, VOP 049, VOP 050 og VOP 060

Kursavgift

NOK 3250,- (inkl lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 70

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Valjbona T. Preljevic, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Nasjonalt behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Oslo Universitetssykehus

Litteratur

Aronson Fontes, L. (2008). Interviewing clients across cultures. A
practitioner's guide. England, Guildford Press.

Aten, J.D. & Leach, M.M. (2008). Culture and Therapeutic Process.
England, Routledge Press.

Baarnhielm, S. & Scarpinati Rosso, M. (2009). The cultural
formulation- a model to combine nosology and patients' life context in psychiatric diagnostic practice. Transcultural Psychiatry, 46: 406-428.

Baarnhielm, S., Scarpinati Rosso, M., & Patty, L. (2010). Kultur,
kontekst og psykopatologi. Manual for diagnostisk intervju basert på
kulturformuleringen i DSM-IV. Oversatt til norsk av Emine Kale og
Kirsti Jareg, NAKMI.

Andre opplysninger

CFI kan lastes fra https://www.nakmi.no/publikasjoner/hefter-brosjyrer/

Program

08.30 - 09.00: Registrering
09.00 - 09.45: Bruk av kulturformulerings intervju i diagnostisk arbeid
Foreleser: Valjbona T. Preljevic, overlege ved Oslo Universitetssykehus,
10:00 -10.45: Kultur og psykoseforståelse
Foreleser: Ruth Abraham, overlege ved Lovisenberg Sykehus, Oslo
11.00 - 11.45: Familiebehandling i samisk kontekst
Foreleser: Øystein Frode Sørbye, overlege OUS og Samisk nasjonalt kompetansesenter, psykisk helse

12:00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 13.45: Global Mental helse
Foreleser: Lars Lien, spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri, leder ved National kompetansetjeneste ROP, Sykehuset Innlandet og Professor II, Avdeling for folkehelse Høgskolen i Hedmark,
14:00 - 14.45: Hvordan diagnostisere og behandle traumatiserte flyktninger og
asylanter, i mottak og i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste?
Foreleser: Edvard Hauff, psykiater og professor ved OUS
15.00 - 15.45: Gud i terapirommet
Foreleser: Shahram Shaygani, overlege ved Trasoppklinikken,
16.00 - 17.00: Kursprøve og avslutning


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.