Emnekurs i transkulturell psykiatri

Ny ordning: Anbefalt emnekurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk emnekurs (7,5t) i Psykiatri

Læringsmål

VOP 048, VOP 049, VOP 050 og VOP 060

Deltakerne skal gjennom kurset ha tilegnet seg ferdigheter og forståelse som er vesentlige for psykiatrisk arbeid på tvers av kulturer, herunder arbeid med traumerelaterte symptomer sett i kulturelt perspektiv. Deltakerne skal spesifikt ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om CFI ("Cultural Formulation Interview") til å kunne benytte dette i psykiatrisk diagnostikk. 

Kursavgift

NOK 3350,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 70

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kursansvarlig:
Norsk Psykiatrisk Forening ved utvalg for transkulturell psykiatri / -barne- og ungdomspsykiatri og global mental helse Utvalg for transkullturell psykiatri

Kursleder:
Valjbona T. Preljevic, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Nasjonalt behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Oslo Universitetssykehus
mail: enival@hotmail.com
mob 99539842

Kurskomite:
Lars Lien, Øystein Sørbye, Shahram Shaygani, Ruth Abraham, Suraj Thapa

Litteratur

Aronson Fontes, L. (2008). Interviewing clients across cultures. A
practitioner's guide. England, Guildford Press.

Aten, J.D. & Leach, M.M. (2008). Culture and Therapeutic Process.
England, Routledge Press.

Baarnhielm, S. & Scarpinati Rosso, M. (2009). The cultural
formulation- a model to combine nosology and patients' life context in psychiatric diagnostic practice. Transcultural Psychiatry, 46: 406-428.

Baarnhielm, S., Scarpinati Rosso, M., & Patty, L. (2010). Kultur,
kontekst og psykopatologi. Manual for diagnostisk intervju basert på
kulturformuleringen i DSM-IV. Oversatt til norsk av Emine Kale og
Kirsti Jareg, NAKMI.

Andre opplysninger

CFI kan lastes fra https://www.nakmi.no/publikasjoner/hefter-brosjyrer/

Bes at deltakerne tar med CFI på kurset.

Kurset vil avsluttes med en kursprøve som må være bestått for å få godkjent kurset.

Program

Program (PDF)

 

Fant du det du lette etter?