Emnekurs i Rus og psykiatri

Kurs, 18.11.2019-19.11.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (16,5t) for LIS i Psykiatri
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
18.11.2019-19.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 09:30 - avsluttes tirsdag kl. 15:30
Sted
Scandic Oslo Airport Hotell
Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Spør oss om ledige plasser 

Målgruppe

Valgfritt kurs (17) for LIS i Arbeidsmedisin, Barne- og ungdomspsykiatri

Læringsmål

Læringsmål 50:
LIS skal under supervisjon kunne gjenkjenne kliniske karakteristika, ha kjennskap til differensialdiagnostiske overveielser jfr. gjeldende versjon av ICD. LIS skal ha kjennskap til relevante behandlingsretningslinjer for behandling av rus- og avhengighetslidelser og kjennskap til relevant samtalebehandling ved rus- og avhengighetslidelser - motiverende intervju.
Etter endt kurs skal LIS ha tilegnet seg:
1) Sammenhengen mellom rus og psykiatri
2) Hvordan behandle pasienter med samtidig lidelse
3) Hvordan kartlegge ruslidelser og psykiske lidelser på en god måte

Kursavgift

NOK 4500,- (inkl lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 100

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Lars Lien: Lars.lien@sykehuset-innlandet.no
Jørgen Gustav Bramness: j.g.bramness@medisin.uio.no

Litteratur

Dobbelt opp- Reidunn Evjen, Knut Boe Kielland, Tone Øiern, Universitetsforlaget

Andre opplysninger

NB! Ta direkte kontakt med hotellet, dersom du har behov for overnatting. Hotellet har avtalepris med Sykehusinnkjøp som deltakerne kan benytte seg av.

Program

Dag 1 – mandag 18.november
9:30 – Velkommen – praktisk informasjon v/kursledere
9:45 – Jørgen Gustav Bramness, 
- Generelt om hvordan forstå avhengighet
- Avhengighet – bare én av følgene av rusmisbruk
- Ulike teorier om avhengighet
- Nevrobiologisk forståelse av avhengighet
- Rusmiddelavhengighet, andre avhengigheter og dobbeltdiagnostikk
11:00 – Pause
11:15 – Professor Lars Lien,
Utreding av akutt rus og rusmiddellidelser. Diagnostikk. Spørreskjema. Klinisk undersøkelse
12:00 – Pause
12:15 – Professor Lars Lien,
- Behandling av akutt rus og rusmiddellidelse. Skille mellom ulike typer rusmiddel. Kombinasjon av rusmidler. Rus med ukjente agens

13:00 – Lunsj

13:45 – Trond Aamo,
Spesifikke rusmiddels effekter ved rus. Abstinenser og deres kinetikk
14:30 – Pause
14:45 – Trond Aamo,
Rusmidler og legemiddelreaksjoner
15:30 – Pause
15:45 – Trond Aamo,
Laboratorieprøver og biologiske markører: hvilke og til hvilke formål. Bruk av rusmiddeldiagnostikk i klinisk hverdag.
16:30 – Pause
16:45 – Trond Aamo,
Ernæringsstatus og abstinensbehandling- MUST skala for ernæring
17:30 – Pause
17:45 – Trond Aamo,
Førerkortbestemmelsene
18:30 – Slutt for dagen

Dag 2 – tirsdag 19.november
8:30 – Gustav Bramness,
Farmakologisk behandling av rusmiddellidelser og psykiske lidelser ved samtidig rusmiddelbruk
a) bruksreduksjon og tilbakefallsforebygging
b) inkl. vedlikeholdsbehandling/ erstatningsbehandling/ LAR
c) abstinensbehandling og avvenning/ behandling av delir
d) psykofarmakologi ved samtidig rusmiddelbruk
10: 00 – Pause
10:15 – Lars Lien,
Rusproblem som kompliserer og gir terapiresistens ved andre psykiatriske syndrom
11:00 – Pause
11:15 – Lars Lien,
Somatisk behandling ved rusmiddelbruk
12:00 – Pause
12:15 – Lars Lien,
Dobbel diagnose. Hvordan behandle lettere psykisk lidelse og samtidig rusmiddelbruk

13:00 – Lunsj

13:45 – Sigrid Medhus,
Rus vs psykose
14:30 – Pause
14:45 – Sigrid Medhus,
Alvorlig psykisk og samtidig rusmiddelbruk: Hvordan forholde seg til og behandle. Den Akuttpsykiatriske virkeligheten
15:30 – Slutt for dagen og vell hjem

Elektronisk kursprøve – en ukes svarfrist etter utsending

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.