Emnekurs i psykodynamisk terapi (Rus- og avhengighetsmedisin)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Rus- og avhengighetsmedisin
Gammel ordning: Godkjent 20t i Rus- og avhengighetsmedisin

Læringsmål

Etter kurset skal deltakeren ha:
• Kunnskaper om psykodynamisk teori og historie
• Forståelse av lege-pasientrelasjon og overføring/motoverføring
• Forståelse av forhold mellom pasientens situasjon nå og historie
• Ferdigheter i å gjenkjenne overføringsprosesser
• Ferdigheter i å kunne anvende psykodynamiske intervensjoner på pasienter med rus og avhengighetslidelser

Kursavgift

NOK 5750,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

NFRAM ved Rune Tore Strøm runtst@ous-hf.no og Shahram shaygani shaygani@hotmail.com

Andre opplysninger

NB! RegUt holder rom til alle deltakere på Thon Hotel Vettre t.o.m den 16 oktober 2020, så ta kontakt med hotellet og bestill/bekreft rom. Etter den dato garanterer vi ikke ledige rom!

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?