Emnekurs i obstetrikk (GYN)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (27t) for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset omhandler fysiologi, patofysiologi , diagnostikk og behandling av sykdommer og tilstander innen svangerskaps, fødsel, barsel og ammeperioden.

Læringsmål

Fødselshjelp
GYN-029 Normalt fødselsforløp, fødselsmekanikk og normale fødsler
GYN-030 Smertelindring under fødsel
GYN-031 Posisjon, stasjon og innstilling og ikke normalt forløp
GYN-032 Fødsel til termin - problemstillinger
GYN-035 Akutte fødselsproblemer
GYN-036 Avvikende leie
GYN-037 Flerlinger
GYN-038 Operativ forløsning ved tang/vakum
GYN-039 Keisersnitt - indikasjon og utføring
GYN-040 Rolig og trygg, formidle informasjon i stressede/ akutte situasjoner på fødestua
GYN-041 Postpartumblødning
GYN-042 Alvorlige, akutte hendelser under fødsel
GYN-043 Skader i fødselskanalen - forebygging og behandling
GYN-044 Resuscitering av nyfødte
GYN-045 Kompliserte forløsninger og perinatale dødsfall - oppfølging av foreldrene
GYN-046 Vaginal seteforløsning
GYN-047 Forløse flerlingesvangerskap
GYN-048 Keisersnitt
GYN-049 Skader etter fødsel
GYN-050 Postpartumblødninger
GYN-051 Postpartumhysterektomi

Kursavgift

NOK 8800,- (Inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltakere

Maks 40

Kurskomite

Trond Melbye Michelsen
trmi1@ous-hf.no

Litteratur

Lenken til kompendiet sendes/publiseres før oppstart av kurset

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?