Emnekurs i nevropsykiatri (BUP)

Kurs , 11.11.2019-13.11.2019 , Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og ungdomspsykiatri
For valgfritt kurs se under Målgruppe.

Når og hvor

Dato
11.11.2019-13.11.2019 
Klokkeslett
Sted
Park Inn by Radisson Oslo
Øvre Slottsgate 2C,
0157 Oslo
(Se mer info under Andre opplysninger)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01.06.2019 

Målgruppe

Valgfritt kurs (20t) for LIS i: BarnesykdommerPsykiatriAllmennmedisinRus- og avhengighetsmedisin

Læringsmål

Læringsmål: 14(nevropsykiatrisk utvikling),
42 (hyperkinetisk forstyrrelse),
43 (tics og tourettes),
44 (spesifikke utviklingsforstyrrelser),
45 (gjennomgripende utviklingsforstyrrelser),
46 (psykisk utviklingshemming). Litt avhengig av forelesere så håper vi å få dekket noe av
13 (diagnostiske verktøy),
69(genetiske og metabolske sykdommer)
73(utviklingsavvik og forsinket psykomotorisk utvikling

Kursavgift

NOK 5750,- (inkl. lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Judeson Joseph; Judeson@yahoo.com;
Marianne Østevik Skaug; marianne.ostevik.skaug@gmail.com

Andre opplysninger

De som ønsker å bo på hotellet må bestille selv. RegUt holder ikke noe rom.
Park Inn Hotel: tlf 22 40 01 00

Program

Mandag 11. november
Tema: Hjernen i et nevropsykiatrisk og nevropsykologisk perspektiv

09:30 til 10:00
Registrering og mottagelse

10:00 til 12:00
Per Brodal: Hjernenettverk, nyere forståelse av hjernens arbeidsmåter, sammenheng hjerne-sinn og hjernens tidlige utvikling

12:00 til 13:00
Lunsj

13:00 til 16:00
Elen Gjevik: Nevroutviklingsforstyrrelser (ASD, ADHD, Tourette)
Legeundersøkelse som ledd i utredning av nevropsykiatriske tilstander, inkl hva ser vi etter hvilke anamnestiske opplysninger er viktige og hvordan utfører vi undersøkelsen

Tirsdag 12. november
Tema: Nevropsykiatriske tilstander hos barn og unge

08:30 til 11:00
Øyvind Urnes: Traumerelaterte tilstander og nevropsykiatriske vansker hos barn og unge

11:00 til 12:00
Lunsj

12:00 til 14:00
Gro Løhaugen: Føtale alkohol spektrumforstyrrelser

14:00 til 16:00
Anne-Grethe Urnes: Nonverbale lærevansker. Språkforstyrrelser

Onsdag 13. november
Tema: Nevropsykologiske metoder

08:30 til 11:00
Kristian Køhn: Nevropsykologi som fagfelt og metode. Nevropsykologisk testmetodikk og metodens rolle i utredning av nevropsykiatriske problemstillinger. Intelligens - teorier, empiri og klinisk relevans. Bruk av evneprøver.

11:00 til 12:00
Lunsj

12:00 til 15:30
Kristian Køhn:
Nevroutviklingsforstyrrelser - definisjon, diagnostikk og status i forskningen på feltet. ADHD;Tourette syndrom og tics; Autismespekterforstyrrelser - utredning, behandling og tiltak.

15:30 til 16:00
Kursprøve

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.