Emnekurs i kognitiv terapi for rus- og avhengighetsmedisin

Kurs, 14.10.2019-16.10.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs for Rus- og avhengighetsmedisin.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Rus- og avhengighetsmedisin (22t).

Når og hvor

Dato
14.10.2019-16.10.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 09:30 - avsluttes onsdag kl. 15.
Sted
Thon Hotel Vettre
Konglungveien 201,
1392 Vettre
(NB! Se mer info under Andre opplysninger)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Spør oss om ledige plasser 

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne:
• Ha økete kunnskap om biologiske og psykologiske faktorer for utvikling av problematisk rusmiddelbruk og avhengighet.
• Forståelse av hvordan terapeutens og pasientens holdninger og verdier fremmer og hemmer terapeutiske relasjoner og påvirker beslutninger om å endre rusmiddelbruk.
• Forstå samspillet i terapeutiske relasjoner og hvordan kognitiv terapi fremmer empati og allianse i lege-pasientforholdet.
• Forstå ambivalens og mekanismene i beslutningsprosesser
• Kunne anvende en kognitiv kasusformulering for å forstå samspillet mellom de ulike faktorer som bidrar til utvikling og opprettholdelse av rusmiddelbruk.
• Ha ferdigheter i å anvende kognitiv terapi for å endre rusmiddelbruk hos pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk.
• Kunne anvende kognitiv terapi for å behandle ruslidelser og andre psykiske lidelser samtidig.
• Kjenne til bruken av tilbakemeldingsverktøy for å bedre effekten av terapi.

Kursavgift

NOK 5750, - (inkl lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Rune Tore Strøm runtst@OUS-hf.no
Torbjørn Tvedten torbjorn.tvedten@terapi.nhn.no

Andre opplysninger

NB! RegUt holder rom til alle deltakere på Thon Hotel Vettre t.o.m den 14 september, så ta kontakt med hotellet og bestill/bekreft rom. Etter den dato garanterer vi ikke ledige rom!

Program


Kurset er lagt opp med forelesninger av Torbjørn Tvedten, øvelser og diskusjoner. Det legges inn pauser ved behov gjennom dagen og lunsj kl 13.

Dag 1 14.10.19
Kl 09.30 Registrering

Kl 10.00 start:
Om behandling av rusmiddelproblemer
Rusmidler og rusmiddelproblemer
Rusmiddelproblemer og psykiske lidelse.
Utredningsverktøy for pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse.
Behandlingsmuligheter og behandlingsalternativer
Hvordan tilpasse tiltakene til pasientene. Integrert behandling.
Hvordan bli en god terapeut for pasienter med rusmiddelproblemer.
Holdninger og verdier hos pasienter, samfunn og terapeuter.
Grunnleggende antakelser, leveregler og negative automatiske tanker Rusmiddelbruk som primæratferd og som kompensasjonsstrategi.
Kognitiv kasusformulering og konseptualisering
Forberedelse til endring av problematisk rusmiddelbruk
Hvordan forstå rusproblemer, indivduelt, relasjonelt og systemisk
Hvordan forstå automatisert atferd.
Motstand og forsvarsmekanismer.
Motivasjon og forberedelse til endring
Ambivalensutforskning
Kl. 17.00 slutt for dagen


Dag 2:
Kl. 08.30
Gjennomføre endring av problematisk rusmiddelbruk
Intensjonell atferdsendring, teori og oppgaver
Modeller for kognitiv terapi for rusmiddelproblemer
o Ytre triggere1/2
o Rusmiddelrelaterte og tillatende tanker
o Sug
o Negative følelser
Beslutningstaking
Endringsprosesser
Kl. 17.00 slutt for dagen

Dag 3:
Kl. 8.30
Opprettholde endring av problematisk rusmiddelbruk
Hvordan opprettholde endringene over tid.
Fokus på mestring og selvaksept
Eksponeringstrening for risikosituasjoner
Hva kan vi lære av å kartlegge tilbakemeldinger?
Ulike verktøy for å fremme endringsprosesser.
Ferdighetstrening i kognitiv terapi for problematisk rusmiddelbruk.
Aktuelle nettsider og ressurser
Kursprøve
Kl.15.00 slutt for dagenFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.