Emnekurs i gynekologisk onkologi

Kurs, 09.03.2020-13.03.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fødselshjelp og kvinnesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (35t) for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer
For valgfrie kurs, se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
09.03.2020-13.03.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 09:30 - avsluttes fredag kl. 13:15
Sted
OUS, Radiumhospitalet,
Auditorium J3053, Strålebygget
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Spør oss om ledige plasser 

Målgruppe

Valgfritt kurs  (35t) for LIS i Onkologi

Læringsmål

IGYN-102 Ha god kunnskap om:– carcinogenese– cellulær biologi– risikofaktorer for kreftutvikling– genetisk disposisjon GYN-103 Ha god kunnskap om:– patologisk klassifisering– anatomisk klassifisering– cancermarkører GYN-104 Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede, behandle og følge opp:– premaligne tilstander i vulva– premaligne tilstander i cervix– premaligne tilstander i uterus (hyperplasier med og uten atypi) Ha god kunnskap om HPV og vaksinasjonstilbud. GYN-105 Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og behandle borderline tumores (BOT). GYN-106 Ha kunnskap om utredning og behandling av trofoblastsykdom. GYN-107 Ha god kunnskap om og under supervisjon kunne utrede, behandle og følge opp:– ovarialcancer– endometriecancer– cervixcancer– vulvacancer GYN-108 Ha kunnskap om cytostatika og hormonell behandling. GYN-109 Selvstendig kunne følge opp barn som pårørende. GYN-110 Ha god kunnskap om palliativ behandling og om når behandlingen skal avsluttes. GYN-111 Ha god kunnskap om fertilitetsbevarende kirurgi. GYN-112 Ha god kunnskap om konsekvenser av cytostatika gitt til fertile. LIS forventes å få en målrettet og god innføring i fagområdet gynekologisk kreft. Målet er at LIS skal opparbeide tilstrekkelig kunnskap for å kunne ivareta pasienter med gynekologisk kreft ved sitt lokalsykehus. Kurset er i hovedsak basert på forelesninger som dekker de ovenfor nevnte læringsmålene, men det er også praktisk trening i kommunikasjon.

Kursavgift

NOK 7250,- (inkl. lunsj på siste dagen).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 40
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Overlege Kristina Lindemann (kursleder)
Overlege Mari Bunkholt Elstrand

kontaktinfo:
Farah Naseem farnas@ous-hf.no

Forelesere

Litteratur

Andre opplysninger

Det inngår kursprøve som gjennomføres som hjemmeeksamen.

Program

Under utadbeidelse


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.