Emnekurs i gruppepsykoterapi (RUS) - KURSET ER AVLYST!

Kurs, 15.01.2020-17.01.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Rus- og avhengighetsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Rus- og avhengighetsmedisin (22t).
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
15.01.2020-17.01.2020 
Klokkeslett
KURSET ER AVLYST!
Sted
IGA (Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi)
Fridtjof Nansens vei 2,
0369 Oslo (På Majorstuen)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema NB! KURSET ER AVLYST 

Målgruppe

Valgfritt kurs (22t) for LIS i Allmennmedisin

Læringsmål

Kurset skal gi 1) kunnskap om teoretisk forankring, forskningsresultater og grunnleggende prinsipper ved psykodynamisk gruppepsykoterapi, mentaliseringsbasert psykoterapi, motiverende psykoterapi og kognitiv atferdsterapi, for pasienter med rusmiddelproblemer, 2) oversikt over forskjellige typer gruppepsykoterapi for denne pasientgruppen, som selvhjelpsgrupper, interpersonlig og kognitivt gruppepsykoterapi, tilbakefallsforebyggende grupper, motiverende grupper og modifisert psykodynamisk gruppepsykoterapi, 3) teoretiske begreper og forståelsesrammer for anvendelse av grupper i behandling av pasienter i ulike helse- og sosialinstitusjoner og 4) praktiske råd om hvordan starte og drive en gruppe, om viktige og nyttige intervensjoner i gruppepsykoterapi, om betydningen av rammer og anvendelse av forståelse av overførings- og motoverføringsfenomener i grupper. Kurset skal også i opplevelse av å delta i prosessorienterte grupper. Når det gjelder LM i forhold til forskrift gjelder RUS-025, RUS-026, RUS-027 og RUS 028.

Kursavgift

NOK 5750,- (inkl. lunsj og pausebevertning)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

IGA når på iga@iga.no
Synnøve Ness Bjerke på bjerke@iga.no og 92614467

Litteratur

Per Føyn og Shahram Shaygani. Psykodynamisk behandling av ruslidelser, Universitetsforlaget 2010
Sigmund Karterud. Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G), Gyldendal 2014
Synnøve Ness Bjerke. GRUPPETERAPI, grunnleggende om hvorfor og hvordan, Gyldendal 2018

Program

 

Dag 1
10:00 – 10:15 Åpning, presentasjon og praktiske opplysninger (SNB)
10:15 – 11:45 Forelesning 1: Introduksjon om gruppeterapi (historikk, gruppeteori, forskning, gruppe-spesifikke faktorer, - faser, -prosesser og innledende om psykodynamiske grupper,) SNB

11:45 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:30 Refleksjonsgruppe (i grupper av inntil 9)
13:30 – 13:45 Pause
13:45 – 14:45 Rollespill 1: Gruppe for innlagte i en akuttavd., de fleste med rusproblematikk (JJ)
14:45 – 15:00 Pause
15:00 – 16.15 Forelesning 2: Grunnleggende om psykonevrobiologi ved rus og avhengighet (JJ)
16:15 – 16:30 Pause
16:30 – 17:15 Mediangruppe (alle i felles gruppe)

Dag 2
09:00 – 10:30 Forelesning 3: Om forskjellige typer gruppeterapi, hva brukes når og for hvem? (JJ)
10:30 – 10:45 Pause
10:45 – 11:45 Refleksjonsgruppe

11:45 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:30 Rollespill 2: Oppstart psykodynamisk gruppe etter og for å befeste rusfrihet (SNB)
13:30 – 13:45 Pause
13:45 – 15:00 Forelesning 4: fortsettelse fra forel. 3: bl.a. Grupper i miljøterapi og MBT-G (JJ)
15:00 – 15:15 Pause
15:15 – 16:00 Mediangruppe

Dag 3
08:30 – 10:00 Forelesning 5: Om overføring og motoverføring (SNB)
10:00 – 10:15 Pause
10:15 – 11:15 Refleksjonsgruppe

11:15 – 12:00 Lunsj

12:00 – 13:00 Rollespill 3: Siste gruppe, avslutning etter innleggelse, om veien idere (SNB)
13:00 – 13:15 Pause
13:15 – 14:30 Forelesning 6: spesifikke gruppeterapeutiske intervensjoner, subgrupper, projeksjoner og avslutning (JJ)
14:30 – 14:45 Pause
14:45 – 15:00 Kursprøve – med kort skriftlig evaluering (SNB)
15:00 – 15:30 Mediangruppe med muntlig evaluering

JJ =Jon Johnsen, psykiater, gruppeanalytiker, godkjent veileder i gruppepsykoterapi, overlege ved Klinikk for rus og psykiatri, avd. Blakstad, Vestre Viken HF. SNB = Synnøve Ness Bjerke, psykiater, gruppeanalytiker, godkjent veileder i gruppepsykoterapi, undervisningsleder på IGA 50% og privatpraktiserende 50%Fant du det du lette etter?