Emnekurs i generell gynekologi-høst 2020

Gammel ordning: Obligatorisk  kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (30 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Påmelding

Opprinnelig påmeldingsfrist er passert, opptak foretas fortløpende. Når kurset er fullt vil nye deltakere settes direkte på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass.

Informasjon

Det blir arrangert som webinar i sanntid, altså må deltakere ha permisjon/fri for å delta på kurset.

Kurskomite

Kursleder: Camilla Koester
Komite: Henriette Karlsen, Heidi Thornhill, Agnethe Lund, Jone Trovik,  Øystein Helland

Læringsmål

Selvbestemt svangerskapsavbrudd - medikamentell abort – lovverk. Prevensjon, prevensjonsveiledning. Spontanabort og ekstrauterin graviditet. Ekstrem kvalme i tidlig svangerskap. Blødningsforstyrrelser. Torkvert adnexInkontinens. Descens. Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) – ovulasjonsforstyrrelse. Klimakteriet - klimakterielle plager

Kursavgift

7000,-

Antall deltakere

Maks 45 deltakere

Litteratur

Litteraturforslag: Williams Gynecology, Nasjonal veileder i gynekologi, lokale veiledere, UpToDate, Legemiddelhåndboka, Obstetrics and Gynecology -BMJ Best Practice, Cochrane library, lovdata, Helse Bergen sin hjemmeside for assistert befruktning, Infertility in Practice - 3rd edition Adam H Balen, Clinical gynecologic endocrinology and infertility - Marc A. Fritz and Leon Speroff, ACOG Guidelines

Program (med forbehold om endringer)

Mandag 16.11.20
Møteleder: Camilla Koester

Kl 09.00-09.05 Velkommen (Camilla Koester)
Kl 09.05-09.40 Spontanabort (Kristine Heien Hansen)
Kl 09.40-09.45 Pause
Kl 09.45-10.15 Ekstrauterin graviditet (Ø. Helland)
Kl 10.15-10.20 Pause
Kl 10.20-11.00 Svangerskapsavbrudd. Metoder resultater (Mette Løkeland)
Kl 11.00-11.30 Svangerskapsavbrudd. Lover og regler – diskusjon (Mette Løkeland).
Kl 11.30-12.30 Lunsj
Kl 12.30-13.30 Gynekologiske infeksjoner (Sedina Kvalvik)
Kl 13.45-14.30 Hudsykdommer i vulva (Turid Thune)
Kl 14.30-14.45 Benstrekk
Kl 14.45-15.30 Innvandrerkvinner og omskjæring (Heidi Thornhill)

Tirsdag 17.11.20
Møteleder: Jone Trovik

Kl 09.00-09.05 God morgen v/Jone Trovik
Kl 09 05-09.35 Blødningsforstyrrelse. (Maria Ræder)
Kl 09.35-10.05 PCOS (Eszter Vanky)
Kl 10.05-10.15 Pause
Kl 10.15-10.45 Myoma uteri. (Kirsten Hald)
Kl.10.45-11.00 Pause
Kl.11.00-11.45 Gruppearbeid blødningsforstyrrelser
Kl.11.45-12.15 Gjennomgang gruppearbeid
Kl 12.15-13.15 Lunsj
Kl.13.15-13.45 Inkontinens (Jone Trovik)
Kl.13.45-14.15 Inkontinenskasusdiskusjoner
Kl 14.15-14.30 Pause
Kl 14.30-15.00 Hyperemesis (Jone Trovik)

Sosialt arrangement
Middag på Wesselsstuen kl.18.00

Onsdag 18.11.20
Møteleder: Agnethe Lund

Kl.09.00-09.45 Sexologi (Agnethe Lund)
Kl.09.00-09.45 Prevensjon. (Agnethe Lund)
Kl.09.45-10.00 Pause
Kl.10.00-10.30 Gruppearbeid prevensjon (Lund)
Kl.10.30-11.00 Gruppearbeid gjennomgang (Lund)
Kl.11.00-11.15 Pause
Kl.11.15-12.00 Klimakteriet (Ingeborg Bøe Engelsen)
Kl.12.00-13.00 Lunsj
Kl.13.00-13.45 HRT etter oophorektomi (Nora Johansen).
Kl.13.45-14.00 Pause
Kl.14.00-14.30 HRT- kardiovaskulær risiko (Nora Johansen).
Kl.14.30-15.15 HRT gruppearbeid
Kl 15.15-15.30 Pause
Kl 15.30-16.15 Gjennomgang av gruppearbeid ved HRT. (Johansen / Lund). 
 
Torsdag 19.11.20
Møteleder: Øystein Helland

Kl 09.00-09.45 Endometriose (Anne Veddeng)
Kl 09.45-10.00 Pause
Kl 10.00-10.45 Infertilitet (Kirsten Hope)
Kl 10.45-11.15 Gruppearbeid infertilitet (Hope/ Helland)
Kl.11.15-11.30 Gjennomgang gruppearbeid (Hope/Helland)
Kl.11.30-12.30 Lunsj
Kl 12.30-13.15 Endokrine sykdommer i relasjon til gynekologi. (M. Mother-Erichsen)
Kl 13.15-13.30 Pause
Kl.13.30-14.15 Praktisk gyn endokrinologi. Hvilke prøver bør vi ta når? (Mette Moen)
Kl.14.15-14.45 Gruppearbeid. Tolking av prøvesvar. (Mette Moen)
Kl.14.45-15.30 Gjennomgang av gruppearbeid. (Mette Moen)
Kl.15.30-15.45 Pause
Kl.15.45-16.15 Relis (Tina Bakkebø)

Fredag 20.11.20
Møteleder: Henriette Karlsen

Kl 09.00-09.45 Foster diagnostikk-etiske problemstillinger (Synnøve Lian Johnsen)
Kl.09.45-10.00 Pause
Kl 10.00-10.45 Etiske problemstillinger, klinisk etikk-komité (Dag Moster)
Kl 10.45-11.30 Debatt fosterdiagnostikk/Etikk (Lian Johnsen/Moster)
Kl 11.30-12.30 Lunsj
Kl.12.30-13.30 Descens (Rune Svenningsen)
Kl 13.30-13.40 Pause
KL13.40-14.25 Descens (Rune Svenningsen)
Kl 14.25-15.00 Evaluering/utlevering av kursprøve

Fant du det du lette etter?