Emnekurs i generell gynekologi-høst 2020

Gammel ordning: Obligatorisk  kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (30 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Kurskomite

Kursleder: Camilla Koester
Komite: Henriette Karlsen, Heidi Thornhill, Agnethe Lund, Jone Trovik,  Øystein Helland

Læringsmål

Selvbestemt svangerskapsavbrudd - medikamentell abort – lovverk. Prevensjon, prevensjonsveiledning. Spontanabort og ekstrauterin graviditet. Ekstrem kvalme i tidlig svangerskap. Blødningsforstyrrelser. Torkvert adnexInkontinens. Descens. Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) – ovulasjonsforstyrrelse. Klimakteriet - klimakterielle plager

Kursavgift

8250,- inkl lunsj

Antall deltakere

Maks 45 deltakere

Litteratur

Litteraturforslag: Williams Gynecology, Nasjonal veileder i gynekologi, lokale veiledere, UpToDate, Legemiddelhåndboka, Obstetrics and Gynecology -BMJ Best Practice, Cochrane library, lovdata, Helse Bergen sin hjemmeside for assistert befruktning, Infertility in Practice - 3rd edition Adam H Balen, Clinical gynecologic endocrinology and infertility - Marc A. Fritz and Leon Speroff, ACOG Guidelines

Program (med forbehold om endringer)

Mandag 16.11.20
Møteleder: Camilla Koester

Kl 09.00-09.05 Velkommen (Camilla Koester)
Kl 09.05-09.40 Spontanabort (Kristine Heien Hansen)
Kl 09.40-09.45 Pause
Kl 09.45-10.15 Ekstrauterin graviditet (Ø. Helland)
Kl 10.15-10.20 Pause
Kl 10.20-11.00 Svangerskapsavbrudd. Metoder resultater (Mette Løkeland)
Kl 11.00-11.30 Svangerskapsavbrudd. Lover og regler – diskusjon (Mette Løkeland).
Kl 11.30-12.30 Lunsj
Kl 12.30-13.30 Gynekologiske infeksjoner (Sedina Kvalvik)
Kl 13.45-14.30 Hudsykdommer i vulva (Turid Thune)
Kl 14.30-14.45 Benstrekk
Kl 14.45-15.30 Innvandrerkvinner og omskjæring (Heidi Thornhill)

Tirsdag 17.11.20
Møteleder: Jone Trovik

Kl 09.00-09.05 God morgen v/Jone Trovik
Kl 09 05-09.35 Blødningsforstyrrelse. (Maria Ræder)
Kl 09.35-10.05 PCOS (Eszter Vanky)
Kl 10.05-10.15 Pause
Kl 10.15-10.45 Myoma uteri. (Kirsten Hald)
Kl.10.45-11.00 Pause
Kl.11.00-11.45 Gruppearbeid blødningsforstyrrelser
Kl.11.45-12.15 Gjennomgang gruppearbeid
Kl 12.15-13.15 Lunsj
Kl.13.15-13.45 Inkontinens (Jone Trovik)
Kl.13.45-14.15 Inkontinenskasusdiskusjoner
Kl 14.15-14.30 Pause
Kl 14.30-15.00 Hyperemesis (Jone Trovik)

Sosialt arrangement
Middag på Wesselsstuen kl.18.00

Onsdag 18.11.20
Møteleder: Agnethe Lund

Kl.09.00-09.45 Sexologi (Agnethe Lund)
Kl.09.00-09.45 Prevensjon. (Agnethe Lund)
Kl.09.45-10.00 Pause
Kl.10.00-10.30 Gruppearbeid prevensjon (Lund)
Kl.10.30-11.00 Gruppearbeid gjennomgang (Lund)
Kl.11.00-11.15 Pause
Kl.11.15-12.00 Klimakteriet (Ingeborg Bøe Engelsen)
Kl.12.00-13.00 Lunsj
Kl.13.00-13.45 HRT etter oophorektomi (Nora Johansen).
Kl.13.45-14.00 Pause
Kl.14.00-14.30 HRT- kardiovaskulær risiko (Nora Johansen).
Kl.14.30-15.15 HRT gruppearbeid
Kl 15.15-15.30 Pause
Kl 15.30-16.15 Gjennomgang av gruppearbeid ved HRT. (Johansen / Lund). 
 
Torsdag 19.11.20
Møteleder: Øystein Helland

Kl 09.00-09.45 Endometriose (Anne Veddeng)
Kl 09.45-10.00 Pause
Kl 10.00-10.45 Infertilitet (Kirsten Hope)
Kl 10.45-11.15 Gruppearbeid infertilitet (Hope/ Helland)
Kl.11.15-11.30 Gjennomgang gruppearbeid (Hope/Helland)
Kl.11.30-12.30 Lunsj
Kl 12.30-13.15 Endokrine sykdommer i relasjon til gynekologi. (M. Mother-Erichsen)
Kl 13.15-13.30 Pause
Kl.13.30-14.15 Praktisk gyn endokrinologi. Hvilke prøver bør vi ta når? (Mette Moen)
Kl.14.15-14.45 Gruppearbeid. Tolking av prøvesvar. (Mette Moen)
Kl.14.45-15.30 Gjennomgang av gruppearbeid. (Mette Moen)
Kl.15.30-15.45 Pause
Kl.15.45-16.15 Relis (Tina Bakkebø)

Fredag 20.11.20
Møteleder: Henriette Karlsen

Kl 09.00-09.45 Foster diagnostikk-etiske problemstillinger (Synnøve Lian Johnsen)
Kl.09.45-10.00 Pause
Kl 10.00-10.45 Etiske problemstillinger, klinisk etikk-komité (Dag Moster)
Kl 10.45-11.30 Debatt fosterdiagnostikk/Etikk (Lian Johnsen/Moster)
Kl 11.30-12.30 Lunsj
Kl.12.30-13.30 Descens (Rune Svenningsen)
Kl 13.30-13.40 Pause
KL13.40-14.25 Descens (Rune Svenningsen)
Kl 14.25-15.00 Evaluering/utlevering av kursprøve

Fant du det du lette etter?