Emnekurs i cerebrovaskulære sykdommer

Kurs, 02.12.2019-03.12.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalte Emnekurs i Nevrologi
Gammel ordning: Emnekurs (15t) innen emne cerebrovaskulære sykdommer for LIS i Nevrologi, Indremedisin og Geriatri

Når og hvor

Dato
02.12.2019-03.12.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 10 - avsluttes tirsdag kl 16:30
Sted
Oslo universtitetssykehus, Ullevål – Søsterhjemmet
Dato 02.12.19 kl 08.00 - 16.00 rom 3806, 3. etasje, inngang 2A. 
Dato 03.12.19 kl 08.00 - 16.00 rom 4024, 4. etasje, inngang 2B. 
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 17.10.2019 

Læringsmål

Nevrologi, geriatri og indremedisin: Etter endt kurs vil deltakere ha kunnskap om hele slagbehandlingskjeden fra prehospitalt til rehabilitering. De vil kunne identifisere de vanligste slagimitatorer og kameloner. Få kunnskap om indikasjonsstilling for reperfusjonsbehandling med trombolyse og mekanisk trombektomi. Få kunnskap om håndtering av vanlige komplikasjoner i akuttfasen. Få kunnskap om utredning av pasienter med hjerneslag. Få kunnskap om sekundærprofylakse. Få kunnskap om rehabilitering. Kurset vil bidra til å oppnå læringsmål i nevrologi: NEV24 Cerebrovaskulære sykdommer, NEV25 Hjerneslag komplikasjoner NEV26 Akutt hjerneinfarkt og hjerneblødning NEV29 Trombolyse NEV30 andre cerebrale vaskulære sykdommer. Geriatri: GER32 Hjerneslag og TIA – diagnostikk, utredning og behandling, GER33 Årsaker og risikofaktorer GER34 primær og sekundærforebygging GER35 Trombolysebehandling – endovaskulær behandling ved akutt hjerneinfarkt Indremedisin: FIM15 Hjerneslag – trombolysebehandling – viderehenvisning FIM138 Hjerneslag og TIA

Kursavgift

NOK 4000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kursleder Else Charlotte Sandset; elsesa@ous-hf.no og Hege Ihle-Hansen, Seksjon for hjerneslag, OUS
Bente Thommessen og Ole Morten Rønning, Nevrologisk avdeling, AHUS

Program

Mandag 2.desember – møteleder Hege Ihle-Hansen 

Tid

Tittel

10.00

Velkommen 

10.05

Pasientens perspektiv

10.20

Epidemiologi. Hjerneslag/TIA.

10.40

Kliniske symptombilder inkludert bakre kretsløp

11.00

Slagimitatorer og kameloner

11.20

Pause

11.30

Trombolyse

11.50

Trombektomi

12.10

Malignt media og hemikraniektomi

12.30

Lunsj

13.15

Blodtrykkshåndtering første 24 timer

13.35

Annen akutt behandling utover reperfusjon

14.00

Pre-hospital – fra AMK til mottak

14.20

Optimalisering av akuttsløyfen

14.40

Pause

15.00

Kasuistikker med radiologi: Trombolyse utover indikasjon

16.00

Kasuistikker med radiologi: Trombektomi

17.00

Slutt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 3.desember – møteleder Else Charlotte Sandset

Tid

Tittel

8.30

ICH

9.15

Behandlingsbegrensninger

9.45

Pause

10.00

Slagenhet

10.30

Rehabilitering

11.00

Slagpoliklinikk/Slagskole

11.30

Lunsj

12.15

Etiologisk utredning 1

12.45

Etiologisk utredning 2

13.15

Billeddiagnostikk (utover akuttfasen)

13.45

Pause

14.00

Sekundærprofylakse (livsstil)

14.20

Sekundærprofylakse (medikamentell)

14.45

PFO og venstre aurikkellukking

15.05

Carotis stenose – operativ behandling

15.25

Pause

15.40

Sinusvenetrombose

15.55

Vaskulitt

16.10

Disseksjoner

16.30

Slutt

 

 

 

 

 

 Fant du det du lette etter?