Emnekurs gruppepsykoterapi, vår 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Rus- og avhengighetsmedisin
Gammel ordning: Godkjent 20t i Rus- og avhengighetsmedisin

Læringsmål

Kurset skal gi 1) kunnskap om teoretisk forankring, forskningsresultater og grunnleggende prinsipper ved psykodynamisk gruppepsykoterapi, mentaliseringsbasert psykoterapi, motiverende psykoterapi og kognitiv atferdsterapi, for pasienter med rusmiddelproblemer, 2) oversikt over forskjellige typer gruppepsykoterapi for denne pasientgruppen, som selvhjelpsgrupper, interpersonlig og kognitivt gruppepsykoterapi, tilbakefallsforebyggende grupper, motiverende grupper og modifisert psykodynamisk gruppepsykoterapi, 3) teoretiske begreper og forståelsesrammer for anvendelse av grupper i behandling av pasienter i ulike helse- og sosialinstitusjoner og 4) praktiske råd om hvordan starte og drive en gruppe, om viktige og nyttige intervensjoner i gruppepsykoterapi, om betydningen av rammer og anvendelse av forståelse av overførings- og motoverføringsfenomener i grupper. Kurset skal også i opplevelse av å delta i prosessorienterte grupper. Når det gjelder LM i forhold til forskrift gjelder RUS-025, RUS-026, RUS-027 og RUS 028.

Kursavgift

NOK 4500,- (inkl. lunsj og pausebevertning)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 24

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

IGA, ved undervisningsleder Synnøve Ness Bjerke; bjerke@iga.no

Tlf. 92614467

Litteratur

Bok: Bjerke, S.N. 2018: GRUPPETERAPI, grunnleggende om hvorfor og hvordan
Artikkel: Johansen B. & Nielsen L.P. (2007): Frirum til tænkning og kreativitet – negativ formåen og lederes udvikling. Erhvervspsykologi 5(2):2-21, Psykologisk Forlag, Danmark

Andre opplysninger

De som har behov for overnatting på hotellet, må booke dette selv.

Kursprøven blir avholdt etter kursgjennomføring.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?