Elektrokardiologi høst 2021

Helsedirektoratet anbefaler kurs i hjertesykdommer, inkl. EKG og ekko for felles indremedisin del II i ny ordning.
EKG-kurset har tidligere vært godkjent som tellende valgfrie timer i indremedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, geriatri og anestesi.

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne kunnskaper i EKG-tolkning på indremedisiners nivå i sykehus. Hovedvekten er på EKG-tolkning innen arytmier, men også innen iskemisk hjertesykdom og genetiske arytmisyndromer. Tilgrensende emner, som indikasjoner for pacemaker og ICD og virkemåten for disse, berøres i noen grad. Grunnleggende forkunnskaper og erfaring fra EKG-tolkning i daglig arbeid er en forutsetning for å ha glede av kurset.

Kursavgift

8450,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kursleder Torkel Steen, torkst@ous-hf.no

Litteratur

Det er svært mange EKG-bøker på markedet, - gode og dårlige. Hva man liker, avhenger mye av egen læringsstil. Styr unna de aller minste bøkene «ECG made incredibly easy» osv. Her er noen forslag:

Sverker Jern: «Klinisk EKG-diagnostik 2.0”. Sverker Jern Utbildning AB, 2014. Kjøpes fra forlagets nettside: ekgdiagnostik.se. God og kortfattet fremstilling som dekker det meste av klinisk relevant EKG-diagnostikk. Dekker også grunnleggende arytmitolkning og pacemaker-EKG. Med boka følger CD med eksempler og øvelser. Anbefales (Svensk tekst.)

Hein Wellens og Mary Conover: “The ECG in Emergency Decision Making.” Saunders/Elsevier 2007. Forlagets nettside: elsevierhealth.com. Også tilgjengelig på amazone.com. Meget god oversikt over det meste av vanlig, klinisk EKG-diagnostikk. Noe av det som står om infarktdiagnostikk kan fremstå litt gammelmodig i den lett tilgjengelige koronarangioens tid, men da hopper man bare over det. God dekning av arytmier! Har også noen gode råd om behandling av tilstandene som omtales. Denne boka gir mye verdifull kunnskap, både for erfarne og ferske sykehusleger. 280 sider, men ganske fort lest.

Finn Hegbom og Torkel Steen: «Hjertearytmier – Klinikk, EKG og behandling.» Finn Hegboms forlag 2016. Dette er ikke en EKG-bok, men den har god dekning av EKG-diagnostikk av arytmier og tilstander som kan gi det. Og det er jo en stor del av innholdet på EKG-kurset. Har også grunnleggende omtale av ionekanalsykdommer, pacemakere og ICD. Kan kjøpes fra finnheg@gmail.com. Vær rask, - det er få igjen.

Andre opplysninger

Kurset avsluttes med flervalgs kursprøve

Program

Program under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?