Elektrokardiologi

Kurs, 11.11.2019-15.11.2019, Sør-øst

Godkjent som valgfritt kurs (35t) i Geriatri, Hjertesykdommer, Indremedisin, Akutt- og mottaksmedisin, Anestesiologi, Lungesykdommer, Thoraxkirurgi

Når og hvor

Dato
11.11.2019-15.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl.10:30 - avsluttes fredag kl.14:30
Sted
Meet Ullevaal (tidl. UBC Ullevål stadion)

Sognsveien 77 C

Ullevaal Stadion


0840 OSLO
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01.06.2019 

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne kunnskaper i EKG-tolkning på indremedisiners nivå i sykehus. Hovedvekten er på EKG-tolkning innen arytmier, men også innen iskemisk hjertesykdom og genetiske arytmisyndromer. Tilgrensende emner, som indikasjoner for pacemaker og ICD og virkemåten for disse, berøres i noen grad. Grunnleggende forkunnskaper og erfaring fra EKG-tolkning i daglig arbeid er en forutsetning for å ha glede av kurset.

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl. lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Torkel Steen, torkst@ous-hf.no

Litteratur


Det er svært mange EKG-bøker på markedet, - gode og dårlige. Hva man liker, avhenger mye av egen læringsstil. Styr unna de aller minste bøkene «ECG made incredibly easy» osv.
Her er noen forslag:

- Sverker Jern: «Klinisk EKG-diagnostik 2.0”. Sverker Jern Utbildning AB, 2014. Kjøpes fra forlagets nettside: ekgdiagnostik.se. God og kortfattet fremstilling som dekker det meste av klinisk relevant EKG-diagnostikk. Dekker også grunnleggende arytmitolkning og pacemaker-EKG. Med boka følger CD med eksempler og øvelser. Anbefales (Svensk tekst.)

- Hein Wellens og Mary Conover: “The ECG in Emergency Decision Making.” Saunders/Elsevier 2007. Forlagets nettside: elsevierhealth.com. Også tilgjengelig på amazone.com. Meget god oversikt over det meste av vanlig, klinisk EKG-diagnostikk. Noe av det som står om infarktdiagnostikk kan fremstå litt gammelmodig i den lett tilgjengelige koronarangioens tid, men da hopper man bare over det. God dekning av arytmier! Har også noen gode råd om behandling av tilstandene som omtales. Denne boka gir mye verdifull kunnskap, både for erfarne og ferske sykehusleger. 280 sider, men ganske fort lest.

- Finn Hegbom og Torkel Steen: «Hjertearytmier – Klinikk, EKG og behandling.» Finn Hegboms forlag 2016. Dette er ikke en EKG-bok, men den har god dekning av EKG-diagnostikk av arytmier og tilstander som kan gi det. Og det er jo en stor del av innholdet på EKG-kurset. Har også grunnleggende omtale av ionekanalsykdommer, pacemakere og ICD. Kan kjøpes fra finnheg@gmail.com. Vær rask, - det er få igjen.

Andre opplysninger

Kurset avsluttes med flervalgs kursprøve.

Program

Dag 1:
10:30 - 1010:40 Innledning/velkommen; Kursleder
10:40 - 11:20 EKG-apparatur og opptak; Knut Gjesdal
11:20 - 11:50 Basalmekanismer for EKG; Mathis Stokke
11:50 - 12:00 Pause
12:00 - 13:00 Arytmimekanismer og antiarytmika; Mathis Stokke

13:00 - 13:45 Lunsj
 
13:45 - 14:45 Systematisk tolkning av EKG; Torkel Steen
14:45 - 14:55 Pause
14:55 - 15:35 Grenblokk og hemiblokk - CRT-indikasjoner; Torkel Steen
15:35 - 16:05 Øvelser i plenum: Grunnleggende tolkning; Torkel Steen
16:05 - 16:50 Øvelser: Akse, blokk, systematisk tolkning; Torkel Steen
16:50 - 17:20 Øvelser og gjennomgang; Torkel Steen
 
Dag 2:
08:30 - 9:20 SA-blokk, AV-blokk, pacemakerindikasjoner; Torkel Steen
09:20 - 10:20 Grunnleggende om pacemaker-EKG; Torkel Steen
10:20 - 11:20 Øvelser: SA-blokk, AV-blokk, pacemaker-EKG; Torkel Steen
11:20 - 11:30 Pause
11:30 - 12:00 Iskemi og infarkt-EKG; Christian Eek
12:00 - 12:30 Iskemi og infarkt-EKG - øvelser i plenum; Christian Eek

12:3000:4513:15Lunsj

13:15 - 13:50 Infarkt-EKG ved pat. utgangs-EKG; Christian Eek
13:50 - 14:35 Øvelser i plenum, vanskelige iskemi-EKG; Christian Eek
14:35 - 14:45 Pause
14:45 - 15:25 Ekstrasystoli - diagnostikk og klinikk; Finn Hegbom
15:25 - 16:10 AF og det som kan likne - EKG-tolkning; Finn Hegbom

Dag 3:
08:30 - 09:15 AVNRT og AVRT; Finn Hegbom
09:15 - 10:00 Øvelser AVNRT og AVRT; Finn Hegbom
10:00 - 10:10 Pause
10:10 - 10:45 Øvelser; Finn Hegbom
10:45 - 11:35 Atrieflimmer - Rytme- og frekvenskontroll; Torkel Steen

11:35 - 12:20 Lunsj

12:20 - 13:05 EKG ved hypertrofi; Knut Gjesdal
13:05 - 13:15 Pause
13:15 - 14:15 Ventrikkeltachycardi; Finn Hegbom
14:15 - 15:00 Diff-diagnose bredkomplekstachycardi; Finn Hegbom
15:00 - 15:10 Pause
15:10 - 16:00 Øvelser VT og bredkomplekstachy; Finn Hegbom
 
Dag 4:
08:30 - 09:00 Atrieflutter; Knut Sevre
09:00 - 09:30 Atrietachycardi; Knut Sevre
09:30 - 10:15 Øvelser; Knut Sevre
10:15 - 10:25 Pause
10:25 - 11:10 Langtids-EKG; Irene Grundvold
11:10 - 11:55 Øvelser langtids-EKG; Irene Grundvold

11:5500:4512:40Lunsj

12:40 - 13:40 Ionekanalsykdommer og elektrisk CMP - kort oversikt; Mattis Stokke
13:40 - 13:50 Pause
13:50 - 14:35 A-EKG; Vibeke Almaas
14:35 - 14:45 Pause
14:45 - 15:15 Plutselig hjertedød: ICD-indikasjoner; Torkel Steen
15:15 - 15:45 Akuttbehandling av ICD-pasienter; Torkel Steen

Dag 5:
08:30 - 09:20 Øvelser fra hele kurspensum; Finn Hegbom
09:20 - 10:10 Øvelser fra hele kurspensum; Finn Hegbom
10:10 - 10:20 Pause
10:20 - 11:10 Øvelser fra hele kurspensum; Torkel Steen
11:10 - 11:15 Pause
11:15 - 12:00 Akuttbehandling av arytmier; Torkel Steen

12:00 - 12:45 Lunsj

12:45 - 13:45 Kursprøve; Torkel Steen
13:45 - 14:15 Gjennomgang av kursprøve; Torkel Steen
14:15 - 14:30 Kursevaluering, avslutning; Torkel Steen
 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.