Ekkokardiografi II - AVLYST!

Kurs, 20.04.2020-24.04.2020, Vest

Ny ordning: Anbefalt kurs i hjertesykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i hjertesykdommer (33 timer) Godkjent som valgfritt videre- og etterutdanningskurs i indremedisin og valgfritt videreutdanningskurs i anestesiologi.

Når og hvor

Dato
20.04.2020-24.04.2020 
Klokkeslett
Se program
Sted
Haukeland universitetssykehus, Sentralblokken, 1. etasje, auditorium H-113 (senere kursdager vekslende mellom B302 og Birkhaugsalen).
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset har ledige plasser og er åpent for påmelding 

Kursansvarlig

Einar Skulstad Davidsen

Læringsmål

Kurset dekker omfattende kunnskap om ultralyd, all relevant klinisk anvendelse, og alle avanserte særundersøkelser. Nytt fra 2020 er röntgen-edb-snitt-bilde-, atomkjernemagnetisk resonans- og isotop-undersøkelser bygd inn i kurset.

Kursavgift

7000

Timetall

33

Antall deltakere

77

Andre opplysninger

Kurset forutsetter at man har kunnskap fra ekkokurs 1 eller tilsvarende, at man har utført >100 transthorakale ekkoundersøkelser selv, og at man kan utføre flere ukentlig i tiden etter kurset.

Program

Mandag 20.april 2020
Auditorium H113 i sentralblokken.
Ekkokardiografiske teknikker.
Møteleder Einar Skulstad Davidsen.

09:00 Velkommen. Praktiske opplysninger
09:10 Teknisk bakgrunn (Knut Matre)
10:00 De ekkokardiografiske modi. Apparatinnstilling og –optimalisering. Normalundersøkelsen. (ESD)
10:50 pause
11:00 3-dimensjonal ekkokardiografi (Stig Urheim)
11:30 Deformasjonsekkokardiografi (Dana Cramariuc og KM)
12:15 hovedpause
13:15 Transoesofagal ekkokardiografi (Barbara Rogge)
13:45 Ergometrisk stressekkokardiografi: klaffer og obstruerende tilstander (ESD)
14:15 pause
14:30 Kontrastekkokardiografi (Mai Tone Lønnebakken)
15:00 Medikamentell stressekkokardiografi: reversibel iskemi, viabilitet (Sahrai Saeed)
15:30 Demonstrasjon 1 t (ESD, MTL)

16:30 Slutt for dagen
 
Tirsdag 21.april 2020
Myokardiet.
Møteleder DC.
Auditorium B302, Sentralblokken.

08:30 Venstre ventrikkels systoliske funksjon (Eva Gerdts)
09:20 Hypertensiv hjertesykdom (EG)
09:50 pause
10:05 Venstre ventrikkels diastoliske funksjon og fylningstrykk (ESD)
11:05 Iskemisk hjertesykdom (MTL)
12:00 hovedpause
13:00 Kardiomyopathi (ESD)
14:00 Det transplanterte hjertet (DC)
14:30 pause
15:00 Demonstrasjon 1 t (ESD, DC)

16:00 Slutt for dagen
 
Onsdag 22.april 
Hjerteklaffer.
Møteleder SU.
Birkhaugsalen, Sentralblokken.

08:30 Mitralklaff: insufficiensgradering og stenose (SU)
09:15 Mitralinsufficiens: mekanisme, segmentanalyse og behandlingsvalg (SU)
09:45 Aortastenose (DC)
10:30 pause
10:45 Aortaklaffeinsufficiens ()
11:15 Pulmonal- og tricuspidal-klaffefeil (SU)
12:00 hovedpause
13:00 Postoperativ kontroll av klaffefeil (ventiler og plastikker) (BR)
13:45 Mekanisk hjertestøtte (SU)
14:15 pause
14:30 Kardiotoxicitet (SS)
15:00 Demonstrasjon 1 t (BR, Nicolai Maroni Johannessen)

16:00 Slutt for dagen
 
Torsdag 23.april 2020
Møteleder BR.
Andre bildetyper enn ultralyd.
Auditorium H-113.

08:30 NMR-computertomografi (Terje Hjalmar Larsen)
11:00 Röntgen-computertomografi (Karel KJ Kuiper)
12:00 hovedpause
13:00 Isotop-undersøkelser ()
15:00 Demonstrasjon 1 t (SS, BR)

16:00 Slutt for dagen
 
Fredag 24.april 2020
Møteleder ESD.
Birkhaugsalen, Sentralblokken.

08:30 Voksne med medfødt hjertefeil: Undersøkelsesteknikk sekvensvis (Gottfried Greve)
09:15 Eksempler på medfødte hjertefeil (Elisabeth Leirgul)
09:45 pause
10:00 Høyre ventrikkel og det lille kretsløp (NMJ)
10:30 Lungeemboli (NMJ)
10:45 Perikardsykdom. Restriktiv og konstriktiv haemodynamikk (NMJ)
11:30 Aorta (MTL)
12:00 hovedpause
13:00 Endokarditt (ESD)
13:30 Tumor cordis ()
14:00 Ekkokardiologisk beskrivelse (ESD)
14:30 Kursprøve (1 t) (ESD)
15:30 Kursslutt
 

Fant du det du lette etter?