Ekkokardiografi II

Gammel ordning: Obligatorisk kurs i hjertesykdommer (33 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs i hjertesykdommer.
 

VIKTIG INFORMASJON!

Det er usikkert om kurset vil arrangeres som et fremmøtekurs eller om det vil arrangeres digitalt. Dersom kurset blir digitalt vil det arrangeres i sanntid , slik at deltakere vil måtte ha permisjon fra daglige oppgaver for å delta. Deltakere vil få informasjon om hvordan kurset gjennomføres så snart som mulig og senest 4 uker før kursstart.

Kurset skulle opprinnelig vært arrangert i vår, men måtte utsettes pga. covid-19.


Kursansvarlig

Einar Skulstad Davidsen

Læringsmål

Kurset dekker omfattende kunnskap om ultralyd, all relevant klinisk anvendelse, og alle avanserte særundersøkelser. Nytt fra 2020 er röntgen-edb-snitt-bilde-, atomkjernemagnetisk resonans- og isotop-undersøkelser bygd inn i kurset.

Kursavgift

7000

Timetall

33

Antall deltakere

77

Andre opplysninger

Kurset forutsetter at man har kunnskap fra ekkokurs 1 eller tilsvarende, at man har utført >100 transthorakale ekkoundersøkelser selv, og at man kan utføre flere ukentlig i tiden etter kurset.

Program

Med forbehold om endringer

Mandag 20.april 2020
Ekkokardiografiske teknikker.
Møteleder Einar Skulstad Davidsen.
09:00 Velkommen. Praktiske opplysninger
09:10 Teknisk bakgrunn (Knut Matre)
10:00 De ekkokardiografiske modi. Apparatinnstilling og –optimalisering. Normalundersøkelsen. (ESD)
10:50 pause
11:00 3-dimensjonal ekkokardiografi (Stig Urheim)
11:30 Deformasjonsekkokardiografi (Dana Cramariuc og KM)
12:15 hovedpause
13:15 Transoesofagal ekkokardiografi (Barbara Rogge)
13:45 Ergometrisk stressekkokardiografi: klaffer og obstruerende tilstander (ESD)
14:15 pause
14:30 Kontrastekkokardiografi (Mai Tone Lønnebakken)
15:00 Medikamentell stressekkokardiografi: reversibel iskemi, viabilitet (Sahrai Saeed)
15:30 Demonstrasjon 1 t (ESD, MTL)
16:30 Slutt for dagen

Tirsdag 21.april 2020
Myokardiet.
Møteleder DC.
08:30 Venstre ventrikkels systoliske funksjon (Eva Gerdts)
09:20 Hypertensiv hjertesykdom (EG)
09:50 pause
10:05 Venstre ventrikkels diastoliske funksjon og fylningstrykk (ESD)
11:05 Iskemisk hjertesykdom (MTL)
12:00 hovedpause
13:00 Kardiomyopathi (ESD)
14:00 Det transplanterte hjertet (DC)
14:30 pause
15:00 Demonstrasjon 1 t (ESD, DC)
16:00 Slutt for dagen

Onsdag 22.april
Hjerteklaffer.
Møteleder SU.
08:30 Mitralklaff: insufficiensgradering og stenose (SU)
09:15 Mitralinsufficiens: mekanisme, segmentanalyse og behandlingsvalg (SU)
09:45 Aortastenose (DC)
10:30 pause
10:45 Aortaklaffeinsufficiens ()
11:15 Pulmonal- og tricuspidal-klaffefeil (SU)
12:00 hovedpause
13:00 Postoperativ kontroll av klaffefeil (ventiler og plastikker) (BR)
13:45 Mekanisk hjertestøtte (SU)
14:15 pause
14:30 Kardiotoxicitet (SS)
15:00 Demonstrasjon 1 t (BR, Nicolai Maroni Johannessen)
16:00 Slutt for dagen

Torsdag 23.april 2020
Møteleder BR.
Andre bildetyper enn ultralyd.
08:30 NMR-computertomografi (Terje Hjalmar Larsen)
11:00 Röntgen-computertomografi (Karel KJ Kuiper)
12:00 hovedpause
13:00 Isotop-undersøkelser ()
15:00 Demonstrasjon 1 t (SS, BR)
16:00 Slutt for dagen

Fredag 24.april 2020
Møteleder ESD.
08:30 Voksne med medfødt hjertefeil: Undersøkelsesteknikk sekvensvis (Gottfried Greve)
09:15 Eksempler på medfødte hjertefeil (Elisabeth Leirgul)
09:45 pause
10:00 Høyre ventrikkel og det lille kretsløp (NMJ)
10:30 Lungeemboli (NMJ)
10:45 Perikardsykdom. Restriktiv og konstriktiv haemodynamikk (NMJ)
11:30 Aorta (MTL)
12:00 hovedpause
13:00 Endokarditt (ESD)
13:30 Tumor cordis ()
14:00 Ekkokardiologisk beskrivelse (ESD)
14:30 Kursprøve (1 t) (ESD)
15:30 Kursslutt

Fant du det du lette etter?