Ekkokardiografi grunnkurs - våren 2020 KURS AVLYST!

Kurs, 11.05.2020-13.05.2020, Midt

Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Se under

Når og hvor

Dato
11.05.2020-13.05.2020 
Klokkeslett
Oppstart kl 12.00 første kursdag og avsluttes kl 15.00 siste kursdag
Sted
St. Olavs hospital, Bevegelsessenteret, rom BS31
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 01.03.2020 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursleder

Espen Holte

Antall deltakere

28

Kursavgift

5000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Målgruppe

Leger i spesialisering i hjertesykdommer, indremedisin, barnesykdommer og anestesiologi. Deltakerne bør ha utført 30 ekkokardiografiske undersøkelser og ha anledning til å praktisere videre etter kurset.

Godkjenninger

Videreutdanning:
Anestesiologi: Valgfrie kurs 20 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs 20 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs 20 t
Hjertesykdommer: Valgfrie kurs 20 t
Indremedisin: Valgfrie kurs 20 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs 20 t
Radiologi: Valgfrie kurs 20 t

Etterutdanning:
Anestesiologi: Valgfrie kurs 20 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs 20 t
Indremedisin: Valgfrie kurs 20 t
Lungesykdommer: Valgfrie kurs 20 t
Radiologi: Valgfrie kurs 20 t

Læringsmål

Kurset skal gi innblikk i grunnlag, praktisk utførelse, klinisk bruk og metodebegrensninger for klinisk ekkokardiografi. Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med kunnskap om hjertets anatomi ved ekkokardiografi, kunne framstille standard projeksjoner til hjertet. Systolisk og diastolisk funksjon bør kunne bedømmes, de viktigste klaffefeil, pericardvæske, tamponade og grunnleggende patologi i det lille kretsløpet.

Program

Mandag 11. mai
Møteleder: Espen Holte
12.00 Introduksjon
12.05 Transthorakale ekkokardiografiske teknikker: 2D, Doppler (CW+PW+farge)
12.50 Ultralydsfysikk

13.20 Pause

13.30 Standard transthorakal ekkoundersøkelse
14.30 Bedømmelse av systolisk funksjon
15.15 Praktiske øvelser (2 t)

17.15 Slutt for dagen

Tirsdag 12. mai
Møteleder: Håvard Dalen
08.30 Bedømmelse av diastolisk funksjon og fylningstrykk
09.00 Aortafeil: Aortastenose, aortainsuffisiens

09.45 Pause

10.00 Mitralfeil: Mitralinsuffisiens, mitralstenose
10.45 Vurdering av høyre ventrikkel inkl trykk lille kretsløp
11.15 Demonstrasjon av kasuistikker

12.00 Lunsj

12.45 Høyresidig hjertesvikt
13.15 Demonstrasjon av kasuistikker
14.00 Praktiske øvelser (2 t)

16.00 Slutt for dagen

Onsdag 13. mai
Møteleder: Espen Holte
08.30 Ekkokardiografi i vaktsammenheng, praktisk bruk
09.15 Artefakter
09.45 Kasuistikker, demonstrasjon

10.15 Pause

10.30 Hemodynamisk evaluering av den ustabile pasient
11.00 Kasuistikker, demonstrasjon
11.30 Bedømmelse av perikardvæske og tamponade

12.00 Lunsj

13.00 Kasuistikker, demonstrasjon
14.00 Kursprøve og avsluttende diskusjon

15.00 Kurset sluttFant du det du lette etter?