Ekkokardiografi Grunnkurs I

Kurs, 08.01.2020-10.01.2020, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i indremedisin.
Gammel ordning: Valgfritt kurs for leger i spesialisering i anestesiologi; barnesykdommer, hjertesykdommer; indremedisin og lungesykdommer. Leger ved intensivavdeling (20 t)

Når og hvor

Dato
08.01.2020-10.01.2020 
Klokkeslett
Onsdag 8. januar 20, kl. 12.00 - Fredag 10. januar 20, kl. 15.30
Sted
Universitetet i Tromsø,
Det helsevitenskapelige fakultet,
Aud. 10 (u.7.126) plan 7, MH-bygget,
9037 Tromsø
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
regut@unn.no Påmeldingsfrist 8.9.19. Påm. er stengt. Kurset er fullt. Vi har lange ventelister.  

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med kunnskap om hjertets anatomi ved ekkokardiografi, kunne framstille standart projeksjoner til hjertet. Systolisk og diastolisk funksjon bør kunne bedømmes, de viktigste klaffefeil, pericardvæske, tamponade og grunnleggende patologi i det lille kretsløpet.

Læringsutbytte

Deltakerne vil tilegne seg grunnleggende forståelse om ultralydteknikker, projeksjoner, være i stand til å begynne med å undersøke pasienter med ekkokardiografi og ha grunnleggende kunnskap for å forstå målinger og gjennomføring til undersøkelsen.

Kursavgift

Kr 5.000,-

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr. 250,- pr. dag.

Kr 4.000,-.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

24

Litteratur

Deltakerne oppfordres til å lese Kardiologiske metoder 2004, kapittel 14 Ekko/Doppler: Kardiologisk ultralyddiagnostikk.
Kan bestilles her

Annen relevant litteratur er:
1. Arne Olsson: Ekokardiografi & Doppler. Ultraview Stockholm, 2007 (Salg: TrycksakSpecialisten, info@trycksakspecialisten.se)
2. OH, Seward, Tajik. The Echo manual, 3rd. edition, Lippinkott William & Wilkins, Philadelphia, 2008.
3. Otto CM, Textbook of clinical ecocardiograpy, 3d ed. Elsevier Saunders, Philadalphia, 2004.

Kurskomite

Assami Rösner (kursleder)

Program

Onsdag 8. januar. Oppmøte Aud. 10 (u7.126), plan 7, MH-bygget.

Ekkokardiografiske metoder

Møteleder: Assami Rösner

12.00 Introduksjon.
12.05 Normal undersøkelse TTE, Anatomi, demonstrasjon. Næsheim.
13.00 Hands-on: Projeksjoner.

13.45 Pause.

14.00 Hemodynamisk tilnærming til ekkokardiografi. FATE. Næsheim
14.45 Transthorakale ekkokardiografiske teknikker: M-mode, 2D. Næsheim.
15.30 Hands-on: Dimensjoner, antomi, M-mode.

17.00 Slutt.

Torsdag 9. januar
Hemodynamisk vudering.

Møteleder: Assami Rösner.

08.30 Doppler. Skjølsvik.
09.30 Systolisk funksjon, bedømmelse av hjertesvikt: Iskemisk hjertesykdom, kardiomyopati og demonstrasjon: Systolisk funksjon. Malm
10.45 Hands on: Systolisk funksjon.

11.45 Lunsj.

12.15 Diastologi, fylningstrykk. Rösner.
13.00 Bedømmelse av preikardvæske og tamponade. Næsheim.

13.45 Pause.

14.00 Demonstrasjon: Perikardvæske og tamponade, fylningstrykk. Rösner.
14.45 Hands on: Diastolisk funksjon, Doppler.
15.45 Bedømmelse det lille kretsløpet. Schirmer.

16.30 Slutt.

Fredag 10. januar
Klaffesykdom

Møteleder: Torvind Næsheim.

08.30 Bedømmelse av klaffestenoser: aortastenose, mitralstenose. Rösner.
09.15 Bedømmelse av klaffelakkasjer: mitralinsuffisiens, aortainsuffisiens. Fosse.

10.00 Pause.

10.15 Demonstrasjon; klaffefeil. Malm
10.45 Hands on (pasienter): Klaffeevaluering.

11.45 Lunsj.

12.15 Akutte problemstillinger, ekko i vaktsammenheng. Schirmer.
13.00 Demonstrasjon forskjellige. Schirmer, Rösner
13.30 Hands on: Høyre ventrikkel og trykk i det lille kretsløpet.
14.30 Ekkobasar. Næsheim, Skjølsvik, Rösner.
15.00 Kursevaluering.

15.30 Slutt.


Fant du det du lette etter?