Ekkokardiografi - grunnkurs

Kurs , 08.04.2019-10.04.2019 , Midt

Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Se under

Når og hvor

Dato
08.04.2019-10.04.2019 
Klokkeslett
Oppstart kl. 12.00 første kursdag og avsluttes kl 15.00 siste kursdag
Sted
St.Olavs hospital, Bevegelsessentret, rom BS31
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 31.01.2019 
Kontakt
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursleder

Espen Holte

Antall deltagere

28

Kursavgift

5000,-

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift

Målgruppe

Leger i spesialisering i hjertesykdommer, indremedisin, barnesykdommer og anestesiologi. Deltakerne bør ha utført 30 ekkokardiografiske undersøkelser og ha anledning til å praktisere videre etter kurset

Godkjenninger

Videreutdanning:
 Anestesiologi: Valgfrie kurs: 20 t
 Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 20 t
 Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 20 t
 Hjertesykdommer: Valgfrie kurs: 20 t
 Indremedisin: Valgfrie kurs: 20 t
 Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 20 t
 Radiologi: Valgfrie kurs: 20 t

Etterutdanning:
 Anestesiologi: Valgfrie kurs: 20 t
 Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 20 t
 Indremedisin: Valgfrie kurs: 20 t
 Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 20 t
 Radiologi: Valgfrie kurs: 20 t

Læringsmål

Kurset skal gi innblikk i grunnlag, praktisk utførelse, klinisk bruk og metodebegresninger for klinisk ekkokardiografi. Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med kunnskap om hjertets anatomi ved ekkokardiografi, kunne framstille standart projeksjoner til hjertet. Systolisk og diastolisk funksjon bør kunne bedømmes, de viktigste klaffefeil, pericardvæske, tamponade og grunnleggende patologi i det lille kretsløpet

Program


Mandag 08.04.19 
Møteleder: Espen Holte

12.00 Introduksjon
12.05: Transthorakale ekkokardiografiske teknikker: 2D, Doppler(CW+PW+farge) 

12.50: Standard transthorakal ekkoundersøkelse

13.50: Pause

14.00: Ultralydsfysikk 
14.30: Bedømmelse av systolisk funksjon 
15.15 Praktiske øvelser

17.15 Slutt
 
Tirsdag 09.04.19
Møteleder: Espen Holte

08.30: Bedømmelse av diastolisk funksjon og fylningstrykk. 
09.00: Aortafeil: Aortastenose, aortainsuffisiens 

09.45: pause 

10.00 Mitralfeil: Mitralinsuffisiens, mitralstenose 
10.45: Vurdering av høyre ventrikkel inkl trykk lille kretsløp
11.15: Demonstrasjon av kasuistikker  

12.00-12.45 Lunsj

12.45 Høyresidig hjertesvikt
13.15 Demonstrasjon av kasuistikker 
14.00: Praktiske øvelser  

16.00 Slutt

Onsdag 10.04.19
Møteleder: Espen Holte

08.30 Ekkokardiografi i vaktsammenheng, praktisk bruk
09.15 Artefakter
09.45 Kasuistikker, demonstrasjon  

10.15 Pause

10.00 Bedømmelse av perikardvæske og tamponade
10.30 Hemodynamisk evaluering av den ustabile pasient 
11.15 Kasuistikker, demonstrasjon 

11.45-12.30 Lunsj

12.30 Kasuistikker, demonstrasjon
14.00 Kursprøve og avsluttende diskusjon 

15.00 Slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.