ECT høst 2020

Gammel ordning: Kurset er godkjent som obligatorisk emnekurs i Psykiatri (7 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Psykiatri

Kursleder

Ute Kessler, Psykiatrisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne kjenne indikasjoner og forsiktighetsregler ved ECT, behandlingens historie og antatte virkningsmekanisme, kjenne til vanligste bivirkninger og kunne korrekt elektrode-plassering og behandlingsmonitorering. Plenumssesjoner. Kursprøve (multiple choice)

Antall deltakere

100

Kurspris

3000,-

Annen informasjon

Grunnet covid-19-situasjonen er kurset endret til et digitalt kurs.

Program

09:00 Velkommen 
09:05 Hvordan virker ECT? Status i dag. E. Aakhus, møteleder: Kessler
09:25 Krampebehandlingens historie. Eivind Aakhus, ph.d, avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet 
09:50 Pause
10:00 Indikasjoner og kontraindikasjoner. Ute Kessler, ph.d, seksjonsoverlege, Haukeland sykehus
10:25 Smågruppe
10:35 Bivirkninger ved ECT og somatiske sykdommer som påvirker risiko ved ECT, UK, møteleder EAA
10:55 Pause
11:10 Elektrodeplassering, doseberegning EAA
11:35 Behandlingsmonitorering, Per Bergsholm, Dr. med 

12:00 Lunsj

12:30 Kognitive effekter av depresjon og ECT U. Kessler
12:55 Smågruppe
13:05 Monitorering av kognitive effekter. UK
13:25 Pause
13:40 Forberedelse til ECT. Per Bergsholm
14:00 Medikamenter under og etter ECT. PB
14:25 Pause
14:40 Etiske betraktninger og samtykke. Svein M Luth, MA, avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet 
15:30 Informasjon om kursprøve (refleksjonsnotat)

16:00 Slutt
 

Fant du det du lette etter?