ECT høst 2020

Gammel ordning: Kurset er godkjent som obligatorisk emnekurs i Psykiatri (7 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Psykiatri

Kursleder

Ute Kessler, Psykiatrisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne kjenne indikasjoner og forsiktighetsregler ved ECT, behandlingens historie og antatte virkningsmekanisme, kjenne til vanligste bivirkninger og kunne korrekt elektrode-plassering og behandlingsmonitorering. Plenumssesjoner. Kursprøve (multiple choice)

Antall deltakere

100

Kurspris

3000,-

Annen informasjon

Grunnet covid-19-situasjonen er kurset endret til et digitalt kurs.

Program

09:30 Registrering
10:00 Krampebehandlingens historie. Eivind Aakhus, PhD, avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet (25 min)
Hvordan virker ECT? Hva er kjent om virkningsmekanismen. E. Aakhus (20 min)
10:45 Pause
11:00 Indikasjoner. Ute Kessler, PhD, seksjonsoverlege, Haukeland Universitetssykehus (25 min)
Somatiske forhold ved ECT- kontraindikasjoner. U. Kessler (20 min)
11:45 Pause
12:00 Elektrodeplassering, doseberegning. Per Bergsholm, dr.med. (15-20 min)
Behandlingsmonitorering - EEG. P. Bergsholm/ E.Aakhus (25-30 min)
12:45 Lunsj
13:30 Kognitive effekter av depresjon og ECT. U. Kessler (25 min)
Monitorering av kognitive effekter. U. Kessler (20 min)
14:15 Pause
14:30 Forberedelse til ECT. P. Bergsholm (25 min)
Medikamenter under og etter ECT. P. Bergsholm (20 min)
15:15 Pause
15:30 Nasjonal faglig retningslinje ECT, etiske betraktninger og samtykke.
Svein Martin Luth, avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet
16:15 Kursprøve (MC) (15 min)
16:30 Vel hjem

Fant du det du lette etter?