ECT - emnekurs (Psykiatri)

Kurs, 04.02.2020-05.02.2020, Sør-øst

Ny ordning: Et nyttig emnekurs i Psykiatri som kan bidra til å oppnå læringsmål.
Gammel ordning: Obligatorisk emnekurs (12t) for LIS i Psykiatri. Godkjent for legers videre- og etterutdanning i spesialiteten Psykiatri

Når og hvor

Dato
04.02.2020-05.02.2020 
Klokkeslett
Kursstart tirsdag kl 09:30 - avsluttes onsdag kl 15
Sted
Quality Hotel Strand,
Gjøvik
(NB! Se mer info under Andre opplysninger)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmelding direkte til Sykehuset Innlandet - Frist 07.01.2020  

Målgruppe

Leger i spesialisering i psykiatri. Gjøvik-kurset spesielt tenkt for LIS og annet helsepersonell som er i gang med ECT-behandling. Det er bare mulig å melde seg på begge kursdagene, da LIS som kun trenger emnekurset kan ta dette ellers i året. Kurset har plassbegrensning: 50. LIS har forrang til dette kurset, men overleger og annet helsepersonell som er involvert i ECT kan også søke og vil få beskjed om plass så snart søknadsfristen er ute.

Læringsmål

Etter emnekurset skal deltakerne kjenne indikasjoner og forsiktighetsregler ved ECT, kjenne til vanligste bivirkninger og kunne korrekt elektrodeplassering. Kursdeltakere som deltar begge dager skal i tillegg forstå ECT-apparaturens funksjoner samt modifisere innstillinger i denne og tolke resultat av utskrift.

Dag 1 (obligatorisk emnekurs for LIS): Plenumsesjoner. Kursprøve (multiple choice)
Dag 2 (praktisk ECT): Arbeidsgrupper, praktiske øvelser, video.

Godkjenninger

Dag 1 er godkjent som obligatorisk emnekurs for leger i spesialisering i spesialiteten psykiatri.

Begge kursdager er godkjent for legers videre- og etterutdanning i spesialiteten psykiatri med 6 timer hver dag.

Kursavgift

NOK 4000,- (Overnatting og obligatoriske dagpakker gjøres opp med hotellet direkte, se mer info under Andre opplysninger)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 29.01.2020. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Eivind Aakhus, Eivind.Aakhus@sykehuset-innlandet.no
Svein Martin Luth

Litteratur

Kursperm deles ut ved kursstart

Andre opplysninger

Hotell, dagpakker, helpensjon (gjøres opp med hotellet):

Sykehuset Innlandet har avtale med Quality Hotel Strand (der kurset foregår) med gunstig helpensjon, som inkluderer overnatting, middag og dagpakke.
- Enkeltrom kr. 1590,- inkl. mva pr. pers. pr. døgn
- Dobbeltrom kr. 1390,- inkl. mva pr. pers. pr. døgn.

Overnatting betales og bestilles av den enkelte (tlf 61 13 20 00)

Dagpakke, kr 520.- kursdag 2 er påkrevd av hver deltaker.
Kursdeltakere med helpensjon betaler kun én dagpakke i tillegg.

Ved hotellbestilling si at det dreier seg om «ECT-kurs/Sykehuset Innlandet».
Husk å sjekke om du vil trenge tilknytningsdøgn (kr 1095.-) for å nå kursstart.
Påmeldingsfrist 7/1-20

Program

Dag 1:

09.30 Registrering

10.00 Krampebehandlingens historie

10.20 Hvordan virker ECT? – status i dag
ved Eivind Aakhus, ph.d, avdelingsoverlege, Sykehuset Innlandet

10.45 Pause

11.00 Indikasjoner og kontraindikasjoner

11.25 Somatiske sykdommer ved ECT
ved Ute Kessler, ph.d, seksjonsoverlege, Haukeland sykehus

11.45 Pause

12.00 Elektrodeplassering, doseberegning

12.25 Behandlingsmonitorering
ved Per Bergsholm, overlege, dr. med, Helse Førde

12.45 Lunsj

13.30 Kognitive effekter av depresjon og ECT

13.55 Monitorering av kognitive effekter
ved Ute Kessler, ph.d, seksjonsoverlege, Haukeland sykehus

14.15 Pause

14.30 Forberedelse til ECT - Medikamenter under og etter ECT
ved Per Bergsholm, overlege, dr. med, Helse Førde

15.15 Pause

15.30 Etiske betraktninger og samtykke (45 min.)
ved Svein Martin Luth, MA, avdelingsoverlege Sykehuset Innlandet

16.15 Kursprøve

16.30 Avslutning

Dag 2:

Denne dagen deles kursdeltakerne i to grupper. Gruppe 1 og 2 har motsatt program av gruppe 3 og 4.

09.00
Gruppe 1 og 2:
Praktisk demonstrasjon, trening elektrodeplassering, apparatur
Gruppeleder Svein Martin Luth (gr.1)
Gruppeleder Ute Kessler (gr.2)

Gruppe 3 og 4:
EEG utskrift – tolkning og praktisk nytte
Gruppeleder Eivind Aakhus (gr. 3)
Gruppeleder Per Bergsholm (gr. 4)

10.45
Gruppe 1 og 2:
Kliniske drøftinger om ECT i praksis, basert på kursdeltakernes egne erfaringer
Ta med eksempler
Svein Martin Luth og Ute Kessler

11.30 Lunsj

12.30
Gruppe 1 og 2:
EEG utskrift – tolkning og praktisk nytte
Gruppeleder: Eivind Aakhus (gr. 1)
Gruppeleder: Per Bergsholm (gr. 2)

Gruppe 3 og 4:
Praktisk demonstrasjon, trening elektrodeplassering, apparatur
Svein Martin Luth (gr. 3)
Gruppeleder: Ute Kessler (gr. 4)

Gruppe 3 og 4 (ca kl. 14.00):
Klinisk drøfting om ECT i praksis, basert på kursdeltakernes egne erfaringer
Ta med eksempler
Svein Martin Luth og Ute Kessler

14.45 Evaluering

15.00 Avslutning

Fant du det du lette etter?