Diagnostikk og behandling av tuberkulose

Ny ordning: Anbefalt kurs i Infeksjonssykdommer
Godkjent i gammel ordning som valgfritt kurs (16t) for Infeksjonssykdommer og Lungesykdommer.
NB! KURSET SAMLOKALISERES 09.11.2020-10.11-2020 MED MEDISINSK MIKROBIOLOGI: Mykobakterier

Læringsmål

LÆRINGSMÅL INFEKSJONSYKDOMMER: INF-026 Selvstendig kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med aktiv tuberkulose, INF-027 Ha god kunnskap om behandling av pasienter med resistent tuberkulose, INF-028 Selvstendig kunne utrede, følge opp og behandle pasienter med latent tuberkulose, INF-029 Selvstendig kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med andre mykobakterielle infeksjoner enn tuberkulose.

LÆRINGSUTBYTTE INFEKSJONSYKDOMMER: Identifisere pasienter med mykobakterieinfeksjoner inkludert tuberkulose (TB). Analysere kliniske funn ved TB (med hovedvekt på lunge-TB) og andre mykobakterieinfeksjoner. Gjennomføre korrekt mykobakteriediagnostikk / Bruke TB diagnostikk effektivt. Beskrive potensielle feilkilder ved undersøkelse av pasienter og prøvetaking. Gjennomføre korrekt TB behandlingsopplegg. Kjenne til egenskaper hos mykobakterier som fordrer særlig diagnostisk tilnærming og smittevern. Beskrive utfordringer ved tolkning av respirasjonsfysiologiske funn og avbildningsfunn ved TB og andre mykobakterieinfeksjoner. Veilede TB-pasienter når det gjelder smitte og ulike aktiviteter som kan føre til forverring av tilstanden.

LÆRINGSMÅL LUNGESYKDOMMER: TUBERKULOSE: LUN-017 Selvstendig kunne diagnostisere og behandle pasienter med thoracal tuberkulose, LUN-018 Ha god kunnskap om risikofaktorer og sykdomsutvikling ved tuberkulose. Selvstendig kunne gjennomføre utredning og behandling av aktiv og latent pulmonal tuberkulose. Ha god kunnskap om utredning og behandling av ekstrapulmonal tuberkulose. LUN-019 Ha god kunnskap om smitteoppsporing og kjenne gjeldende regelverk og retningslinjer. LUN-020 Ha god kunnskap om og selvstendig kunne behandle infeksjoner med non tuberkuløse mycobakterieinfesjoner (NTM) i lungene.

LÆRINGSUTBYTTE LUNGESYKDOMMER: Identifisere pasienter med mykobakterieinfeksjoner inkludert tuberkulose (TB). Analysere kliniske funn ved TB (med hovedvekt på lunge-TB) og andre mykobakterieinfeksjoner. Gjennomføre korrekt mykobakteriediagnostikk / Bruke TB diagnostikk effektivt. Beskrive potensielle feilkilder ved undersøkelse av pasienter og prøvetaking. Gjennomføre korrekt TB behandlingsopplegg. Kjenne til egenskaper hos mykobakterier som fordrer særlig diagnostisk tilnærming og smittevern. Beskrive utfordringer ved tolkning av respirasjonsfysiologiske funn og avbildningsfunn ved TB og andre mykobakterieinfeksjoner. Veilede TB-pasienter når det gjelder smitte og ulike aktiviteter som kan føre til forverring av tilstanden.

Kursavgift

NOK 5750,- (inkl lunsj  og pauseservering)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Anne Torunn Mengshoel, FHI, Avdeling for bakteriologi; anne.torunn.mengshoel@fhi.no
Anne Ma Dyrhol Riise, OUS, Infeksjonsmedisinsk avdeling; a.m.d.riise@medisin.uio.no to 
Tone Tønjum, OUS, Avdeling for mikrobiologi;
Hallgeir Tveiten, OUS, Lungemedisinsk avdeling,
Vidar Ormåsen, OUS, Infeksjonsmedisinsk avdeling

Litteratur

Manual of Clinical Microbiology, ASM press,
Strategirapport nr 30, 2016 Mykobakteriediagnostikk
https://www.fhi.no/publ/strategimoter/strategimote-nr-30-2016-mykobakteriediagnostikk/

Temasiden på FHI's hjemmeside som inneholder faktaark, statistikk, pasientinformasjon og veiledning for helsepersonell om tuberkulose

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/

Lungeinfeksjoner med ikke-tuberkuløse mykobakterier https://tidsskriftet.no/2018/11/oversiktsartikkel/lungeinfeksjoner-med-ikke-tuberkulose-mykobakterier

Andre opplysninger:

NB! KURSET SAMLOKALISERES 09-10 november 2020 MED MEDISINSK MIKROBIOLOGI: Mykobakterier

Program

Studiehefte og program (PDF)
 

Fant du det du lette etter?