Det obligatoriske psykiatrikurs. Del II (Vår 2019)

Kurs , 03.06.2019-07.06.2019 , Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i psykiatri (30t)
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i psykiatri (30t)

Når og hvor

Dato
03.06.2019-07.06.2019 
Klokkeslett
5 dagers internatkurs - Kurset starter med felles lunsj kl.12 første kursdag
Sted
Scandic Hotell Ålesund
Molovegen 6
Ålesund
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist: Ingen ny påmelding, deltakere fra Delkurs I (høst 2018)  
Kontakt
 

Kursleder

Irmeli Øistad
Ingeborg Eikenæs

Antall deltagere

40

Kursavgift

7000,-
Fullpensjon Scandic Hotell Ålesund kommer i tillegg, nærmere info kommer

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift

Påmelding

Ingen ny påmelding, deltakere fra Delkurs I (høst 2018)

Målgruppe

Leger i spesialisering i psykiatri

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i psykiatri (30t)
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i psykiatri (30t)

Læringsmål

Teoretisk forståelse og tilnærming til faget psykiatri

Temaoversikt

Nevropsykiatri og nevrovitenskap
Barne- og ungdomspsykiatri
Utviklingspsykologi, psykologiske teorier og forklaringsmodeller
Psykofarmakologi
Nevropsykologi

Andre opplysninger

Kurset er et internatkurs, og at det forventes at alle deltakere overnatter på kurshotellet uavhengig av hjemsted

Program

Mandag 3. juni
12.00 Lunsj

13.00 Velkommen og takk for sist v/grunnkursledere
13.30 Nevropsykiatri og nevrovitenskap v/Eva Malt

15.00 Pause og innsjekk

15.30 Forts. nevropsykiatri og nevrovitenskap v/Eva Malt

17.30 Pause

18.00 Storgruppe med oppfølging siste kurs med utgangspunkt i «kursprøven» og presentasjonsrunde av gamle og nye kursdeltagere v/kursledere

19.00 Slutt for dagen

20.00 Middag på hotellet

Tirsdag 4. juni
08.30 Barne- og ungdomspsykiatri v/Marianne Kveldstad

13.00 Lunsj

14.00 Forts. Barne- og ungdomspsykiatriske emner m/smågrupper v/MK

15.00 Pause m/omvisning Ålesund by (valgfri aktivitet)

17.00 Psykoterapiutvalget v/Per Anders Øien og spesialistkomiteen v/Morten Selle

18.30 Slutt for dagen

19.30 Middag på hotellet

Onsdag 5. juni
08.30 Utviklingspsykologi, psykologiske teorier og forklaringsmodeller v/Øyvind Urnes

13.00 Lunsj

14.00 Forts. Utviklingspsykologi, psykologiske teorier og forklaringsmodeller v/ØU

17:00 Smågrupper

18.00 Slutt for dagen

19.00 Middag på hotellet

Torsdag 6. juni
08.30 Psykofarmakologi v/Erik Johnsen

13.00 Lunsj

14.00 Forts. psykofarmakologi med oppgaver i smågrupper v/EJ

15.00 Pause

15.15 Pasienterfaringer v/bruker

16.15 Storgruppe v/kursledere

17.00 Slutt for dagen

19.00 Festmiddag

Fredag 7. juni
09.00 Nevropsykologi v/Jan Stubberud

11.00 Utsjekk

11.30 Forts. nevropsykologi v/Jan Stubberud

12.30 Evaluering og takk for denne gang

13.00 Lunsj

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.