Det obligatoriske psykiatrikurs. Del II

Kurs , 25.03.2019-29.03.2019 , Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i psykiatri (30t)
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i psykiatri (30t)

Når og hvor

Dato
25.03.2019-29.03.2019 
Klokkeslett
5 dagers internatkurs - oppstart kl.11.00 første kursdag
Sted
Scandic Nidelven
Havnegt 1-3
Trondheim
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist: Ingen ny påmelding, deltakere fra Delkurs I (høst 2018) 
Kontakt
 

Kursleder

Kirsti Hansen
Bente Øvensen

Antall deltagere

40

Kursavgift

7000,-
Fullpensjon Scandic Nidelven kommer i tillegg, nærmere info kommer

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift

Påmelding

Ingen ny påmelding, deltakere fra Delkurs I (høst 2018)

Målgruppe

Leger i spesialisering i psykiatri

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i psykiatri (30t)
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i psykiatri (30t)

Læringsmål

Teoretisk forståelse og tilnærming til faget psykiatri

Temaoversikt

-Rettspsykiatri
-Psykoimmunologi. ADHD.
-Utviklingspsykologi med vekt på evolusjon, tilknytning, primære emosjoner, mentalisering og selvbevissthet
-Nevropsykiatri/ Psykofarmakologi
Utredning og ikke-medikamentell behandling av insomni

Andre opplysninger

Kurset er et internatkurs, og at det forventes at alle deltakere overnatter på kurshotellet uavhengig av hjemsted

Program

Mandag 25.03.19:
Rettspsykiatri v/Karl Heinrik Melle

Kl 11.00 Velkommen, introduksjon
Kl 11.45 Pause
Kl 12.00 TilregnelighetsbegrepetV/ Karl Heinrik Melle

Kl 12.45 Lunsj

Kl 14.15 Rettspsykiatri begreper og lovverk
Kl 15.00 Pause
Kl 15.15 Gruppearbeid med gjennomgang
Kl 16.15 Pause
Kl 16.30 Rettspsykiatri sakkyndigarbeid
Kl 17.15 Pause
Kl 17.30 Fremtiden i norsk rettspsykiatri

Slutt kl. 18.00

Kl 20 Middag på hotellet

Tirsdag 26.03.19:
Psykoimmunologi. ADHD. -  Solveig Klæbo Reitan, Terje Torgersen

Kl 08.30 Psykoimmunologi/ Solveig Klæbo Reitan
Kl 09.15 Pause
Kl 09.30 Psykoimmunologi forts.
Kl 10.15 Pause
Kl 10.30 Psykoimmunologi forts

Kl 11.15-12.45: Lunsj

Kl 12.45: ADHD hos voksne v/Terje Torgersen
Kl 13.30 Pause
Kl 13.45 ADHD hos voksne v/Terje Torgersen
Kl 14.30 Omvisning i Nidarosdomen

Slutt kl. 18.00
 
Kl 20 Middag på hotellet

Onsdag 27.03.18:
Utviklingspsykologi med vekt på evolusjon, tilknytning, primære emosjoner, mentalisering og selvbevissthet v/Sigmund Karterud

Kl 08.30: Evolusjon 1: Primære emosjonelle systemer. Beskrivelse. Nevrokjemi. Sammenheng med personlighet og stoffmisbruk.
Kl 09.15 Pause
Kl 09.30 Tilknytning: CARE ifht SEPARATION DISTRESS og FEAR. Tilknytningsmønstre (TKM). Kartlegging av TKM: Strange situation test og AAI. Video 1. Betydning for voksen psykopatologi.
Kl 10.15 Pause
Kl 10.30 Evolusjon 2: Bevissthet, subjekt og kjerneselv. Self awareness. Video 2. Intersubjektivitet. Social refereeing. Video 3. TKM som prosedurale mekanismer i kjerneselvet. Selvsammenheng, relasjonsbrudd og primære emosjoner: Still face experiment. Video 4.

Kl 11.30 Lunsj

Kl 12.30 Gruppeoppgave: Refleksjon over primære emosjoner og tilknytning. Egne erfaringer og erfaringer med pasienter.
Kl 13.30 Pause
Kl 1345 Evolusjon 3: Tenkning. Hva er mentalisering? Implisitt og eksplisitt. Theory of Mind (TOM). Kan sjimpanser tenke? Video 5.
Kl 14.45 Pause
Kl 15.00 Implisitt mentalisering og bevissthet om verden og eksplisitt mentalisering og selvbevissthet.
Kl 16.00 Pause
Kl 16.15 Primære emosjoner, mentalisering, personlighet og psykopatologi.
Kl 17.00 Pause
Kl 17.15 Primære emosjoner, mentalisering, personlighet og psykopatologi forts. 

Slutt kl. 18.00
 
Kl 20.00 Middag på restaurant

Torsdag 28.03.19:
Nevropsykiatri/ Psykofarmakologi  - Arne Vaaler, spesialitetskomiteen

Kl 08.30 Cerebral hyperaktivitet, epilepsi og psykiatri v/Arne Vaaler
Kl 09.15 Pause
Kl 09.30 Cerebral hyperaktivitet, epilepsi og psykiatri v/Arne Vaaler
Kl 10.15 Pause
Kl 10.30 Kritisk psykofarmakologi v/ Arne Vaaler

Kl 11.15 Lunsj

Kl 12.45 Kritisk psykofarmakologi v/ Arne Vaaler forts.
Kl 13.30 Pause
Kl 13.45 Gruppediskusjon m/gjennomgang i plenum
Kl 14.45 Pause
Kl 15.00 Om spesialistreglene ved spesialitetskomiteen
Kl 1545 Pause
Kl 16.00 Om spesialistreglene ved spesialitetskomiteen
Kl 16.45 Pause
Kl 17.00 Storgruppe

Slutt kl. 18.00

Kl 20 Festmiddag

Fredag 30.03.19:
Utredning og ikke-medikamentell behandling av insomni
v/ Håvard Kallestad

Kl 08.30-09.15: Insomni
Kl 09.15-09.30: Pause
Kl 09.30-10.15: Insomni
Kl 10.15-10.30: Pause
Kl 10.30-11.30: Insomni

Kl 11.30-12.30: Lunsj

Kl 12.30-13.30: Evaluering og kursprøve

Slutt ca kl. 13.30

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.