Dermatologisk terapi og immunologi, våren 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Hud- og veneriske sykdommer

Påmelding

Fyll ut påmeldingsskjema og send på mail til  regutvest@helse-vest.no

Påmeldingsskjema Dermatologisk terapi og immunologi mars 2021.docx

Læringsmål  

Læringsmålstema/område

Diagnostikk og behandling av vanlige og viktige hud- og venerologiske sykdommer
Dermatologisk lokal- og systembehandling.

Kurset er koblet til følgende forskriftsfestede læringsmål:

LM-ID/Korttekst

HUD-013, Psoriasis og andre papuloskvamøse sykdommer 
HUD-014, Vaskulitter
HUD-016, Bulløse dermatoser
HUD-017, Eksemsykdommer
HUD-018, Legemiddelreaksjoner/toksikodermier 
HUD-032, Munnslimhinne
HUD-033, Granulomtøse sykdommer
HUD-054, Behandling med konvensjonelle og systemiske midler 
HUD-055, Behandling med biologiske og småmolekylære midler.


Læringsutbytte

Faglig innhold:

Læringsaktivitetene bygger på kunnskap fra humanbiologi og klinisk medisin fra legestudiet og grunnleggende klinisk erfaring i dermatolvenerologi.  Man vil tilstrebe en bredere, dypere og mer integrert klinisk forståelse i dermatoimmunologi og dermatologisk terapi. 

Etter gjennomført delemne skal deltakere ha følgende:

Kunnskaper:

Gjøre rede for begrepene medfødt og adaptiv immunitet.

Gjøre rede for sentrale patofysiologiske mekanismer og terapeutiske angrepspunkter ved viktige inflammatoriske hudsykdommer. 

Ha kunnskap om huden som immunologisk organ med hensyn til ulike immuncellers funksjon i epidermis og dermis.

Praktiske ferdigheter:  Ingen aktuelle


Kompetanse:

Være i stand til å selvstendig kunne iverksette behandling med konvensjonelle topikale og systemiske midler ved inflammatoriske hudsykdommer.

Være i stand til å iverksette og monitorere behandling med biologiske og småmolekylære midler ved inflammatoriske hudsykdommer, inkludert kunnskap om forundersøkelser, nødvendig oppfølging og risiko.

Kurskomite

Øystein Grimstad (kursleder), UNN Tromsø.
Christian Dotterud, Stl. Olavs Hospital.
Silje Michelsen Solberg. HUS.
Olav Sundnes, OUS.
Øystein Sandanger, OUS. 

Kurstimer

15 timer

Kursavgift

Kr. 4.000,-.

Kurs med lunsj og kaffe/te betales med et tillegg på kr. 250 pr. dag. 

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

Deltakere

25

Litteratur

Det sendes ut litteraturforslag/læringsmateriell som deltakerne må ha gått gjennom før kursets start.
Dette vil bli tilgjengelig ca. 1 måned før kursstart. Informasjon vil bli sendt på mail.
 


Program (prelimenært)

Oppdatert program vil komme senere.

Preliminært program_Dermatologisk terapi immunologi_pr des 2020.pdf


Fant du det du lette etter?