Colorectalcancer med praktiske øvelser på modell

WEBINAR
Ny ordning: Anbefalt for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi (21 t)

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha lært om screening, utredning, behandling, prognose og oppfølging av kolorektal cancer

Kursleder

Arne Wibe

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi (21t)

Kursavgift

5000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

40

Litteratur

Kompendium med abstrakter utleveres ved starten av kurset.
Handlingsprogrammet for kreft i tykktarm og endetarm, se Helsedirektoratets hjemmeside:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-endetarm


Program

Mandag 12. april

Status for colorectal cancer - nasjonalt og internasjonalt
08.00-08.45 Colorectal cancer i Norge - hvor står vi - hvor går vi? - Arne Wibe
08.45-09.15 Nasjonale og internasjonale CRC screening - Arne Wibe

09.15-09.30 Pause

Arvelige syndromer
09.30-10.15 Arvelige syndromer for colorectal cancer - hvordan identifisere disse og hva må klinikerne gjøre? - Wenche Sjursen
10.15-11.00 Lynch syndrom og håndtering av polypper - Arne Wibe
11.00-11.45 Klinisk betydning av molekylærbiologi ved colorectal cancer - Eva Hofsli

11.45-12.30 Pause

12.30-13.00 Geriatric assessment og risikopredikering ved colorectal cancer - Siri Rostoft
13.00-13.45 Kasuistikk med diskusjon

13.45-14.00 Pause

Colon
14.00-14.30 CT-Staging ved coloncancer - Kjell Morten Rokseth
14.30-15.15 3-D mapping - Jens Marius Næsgaard
15.15-16.00 D3 høyre hemicolectomi - pro et con - Jens Marius Næsgaard/Arne Wibe

Tirsdag 13. april

Utdanning og opplæring i colonkirurgi
08.00-09.00 Lap-conor - organisering og erfaringer - hva er oppnådd? - Ole Sjo
09.00-10.00 Kasuistikker inkl. videoer - how to do it - Jens Marius Næsgaard + flere

10.00-10.15 Pause

Rectumcancer
Staging og strategier
10.15-11.00 MR vs. Ul for cancer recti - Kjell Morten Rokseth og Arne Wibe
11.00-11.35 Neoadj. RCT - nasjonale og internasjonale strategier - Arne Wibe

11.35-12.15 Pause

Ulike teknikker, strategier og konsekvenser
12.15-13.00 Transanale reseksjoner - hensikter og fallgruver - Tore Stornes/William Lossius
13.00-13.45 Watch and wait - og nowait - Hartwig Kørner

13.45-14.00 Pause

14.00-14.45 TaTME - Nasjonale og internasjonale erfaringer - Hartwig Kørner
14.45-15.30 Beyond TME og bekken-eksenterasjon - indikasjoner, teknikker, prognose - Tore Stornes
15.30-16.00 Robot ved colorectal kirurgi - hvorfor - hvorfor ikke? - Stig Norderval

Onsdag 14. april

Teknikker og prognose ved metastaser
08.00-08.30 Når er det aktuelt med kirurgi for lungemetastaser? Seleksjon - observasjon og resultater fra St. Olav - Per Magnus Haram
08.30-09.15 Levermetastaser - strategier, teknikker og prognose - Erling Bringeland
09.15-10.00 CRS-HIPEC ved peritoneale metastaser. Teknikk og resultater - Stein Larsen

10.00-10.15 Pause

Komplikasjoner og varia
10.15-10.35 Postoperativ funksjon - Low anterior resection syndrome - LARS score - Arne Wibe
10.35-11.20 Anastomosesvikt, perineal svikt, nettplastikker - Tore Stornes
11.20-11.40 Retrorectale og ischiorectale tumores - pitfalls - Arne Wibe
11.40-12.10 Anal intraepitelial neoplasi - Trond Gjengstø
12.10-12.30 Teknikker og prognose ved stomibrokk - Tor Bernstein

12-30-12.50 Eksamen - Arne Wibe
12.50-13.00 Sensur og tilbakemelding - Arne Wibe

Fant du det du lette etter?