CBRNE-medisin, januar 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Akutt- og mottaksmedisin
Gammel ordning: Godkjent som 24-32 timer, se under Målgruppe

MÅLGRUPPE

Valgfritt kurs (24t / 32t) for LIS i:
Barnesykdommer, Anestesiologi, Samfunnsmedisin, Arbeidsmedisin, Indremedisin, Allmennmedisin, Blodsykdommer, Infeksjonssykdommer


LÆRINGSMÅL

Kurset er knyttet opp mot følgende forskriftsfestede læringsmål: AMM-016 og AMM-017

Seminaret tar for seg samfunnets roller, trusler, symtomer og behandling ved hendelser med kjemiske, radioaktive og biologiske trusselstoffer, inkludert beredskap, katastrofe- og terrorhåndtering. Håndtering av pasienter som er utsatt for eller blir syke pga. sjeldne eller spesielt farlige forgiftninger, infeksjoner og radioaktivitet og stråling. Kurset har regional og nasjonal forankring - fagfolk i UNN og Norges ledende eksperter foreleser. Læringsmål 2.3 Forgiftning og CBRNe - hendelser, Akutt- og mottaksmedisin. 

KURSAVGIFT

Kr 5000,-.

Kurs med lunsj betales med et tillegg på kr. 250,- pr. dag. 

DELTAKERE

25


KURSKOMITE

Lars-Jøran Andersson, Akuttmedisinsk klinikk, UNN (kursleder)

Oona Dunlop CBRNE-senteret, Akuttmedisinsk avd. OUS. 
Hilde Juule Søndrol, Forsvarets ABC-skole


LITTERATUR

Det vil bli lagt ut undervisningspakke i forkant


ANDRE OPPLYSNINGER

Kurset er åpent for alle, men målgruppen er leger, helse- og beredskaspspersonell/sanitetspersonell.PROGRAM

Kommer


Fant du det du lette etter?