CBRNE-medisin

Kurs, 25.11.2019-27.11.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Akutt- og mottaksmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (24t/32t) for LIS i Akutt- og mottaksmedisin
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
25.11.2019-27.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl.09 - avsluttes onsdag kl.16:30 (NB! Dag 4 blir det praktisk kursdag, se under Andre opplysninger)
Sted
Store Auditorium, Bygg 6, 1.etg (Midtblokken), Ullevål sykehus
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
Oona Dunlop : uxondu@ous-hf.no

Påmelding til CBRNE@ous-hf.no
 

Målgruppe

Valgfritt kurs (24t/32t) for LIS i: BarnesykdommerAnestesiologiSamfunnsmedisinArbeidsmedisinIndremedisinAllmennmedisinBlodsykdommerInfeksjonssykdommer

Læringsmål

Seminaret tar for seg samfunnets roller, trusler, symptomer og behandling ved hendelser med kjemiske, radioaktive og biologiske trusselstoffer, inkludert beredskap, katastrofe- og terrorhåndtering. Håndtering av pasienter som er utsatt for eller blir syke pga sjeldne eller spesielt farlige forgiftninger, infeksjoner og radioaktivitet og stråling. Vi har samlet noen av verdens og Norges ledende eksperter for å forelese. Læringsmål 2.3 Forgiftning og CBRNe – hendelser, Akutt- og mottaksmedisin.

Kursavgift

Ingen kursavgift, det blir enkel lunsj uten avgift. Reise og opphold må ordnes selv.

Deltakere

Maks. 120

Kurskomite

Oona Dunlop, CBRNE-senteret, Akuttmedisinsk avd., OUS uxondu@ous-hf.no
Hilde Juul Søndrol, Forsvarets ABC-skole

Litteratur

Det vil bli lagt ut undervisningpakke i forkant.

Andre opplysninger

Kurset er åpent for alle, men målgruppen er leger, helse- og beredskapspersonell/sanitetspersonell. Det er gratis for alle, inkludert lunsj.

NB! 28.11.19 (dag 4) blir det muligens en praktisk kursdag som tar for seg behandling og triage av CBR-pasienter (se under).
Praktisk dag vil være på Sessvollmoen leir, Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen. Deltakere må selv sørge for transport til Sessvollmoen. Bindende påmelding til hijuul@mil.no
MAX 20 plasser!

Program

Mandag:

09:00 - 09:30 – The health system. Prepared for CBRNE?
Bjørn-Inge Larsen, Secretary General, Ministry of Health and Care Services.
09:30 - 10:00 – Threats, preparedness and areas of responsibility. Experiences from Trident Juncture Exc (NATO).
Lt Col Espen Jargren, Norwegian Armed Forces CBRN and IP School
15 minutter pause
10:15 - 10:45 – From Ebola to terror attacks; and experiences from the NATO exercise Trident Juncture. Centre Director, PhD Espen Nakstad, CBRNE-centre, OUS
15 minutters pause
11:00-12:00 – Litvinenko Po-210 case: a clinical overview
Prof Paul Dargan, Guy`s and St Thomas NHS Foundation Trust and Kings`s College, London UK

12:00 - 12:45 – Lunsj

12:45 - 13:45 – Organophospate pesticide poisoning and similarities to nerve gas poisoning.
Prof Michael Eddleston, University of Edinburgh
15 minutter pause
14:00-15:00 – CBRN medical management and cases.
Surg Cdr Steven Bland, Consultant in Emergency medicine and UK Defence Spec Advicer, Defence CBRN Centre UK
15 minutters pause
15:15-16:00–CBRNE in an oil and gas perspective, onshore and offshore.
Fredrik Jervell, Leading Adv Med Services, Equinor

Tirsdag:

08:30 - 09:45- Biologiske agens og helsevesenets rolle i bioterrorberedskap. Ebola. Transport av pasient med høyrisikosmitte.
Overlege, PhD, Arne Broch Brantsæter, CBRNE-senteret, OUS
15 minutter pause
10:00 - 10:15– Mistenkelig pakke
Overlege, PhD Oona Dunlop, CBRNE-senteret, OUS
10:15 – 10:45 – Mikroskopiske mysterier i internasjonale operasjoner, RDOIT-team.
Oblt Harald Wiik, sjefsveterinær, Hærens Våpenskole
15 minutter pause
11:00-12:00- annonseres senere

12.00-13.00 – Lunsj

13.00 - 13:45 – Strålefysikk og dosevurderinger. Fukushimaulykken.
Astrid Liland, Statens Strålevern
15 minutter pause
14.00 - 14:45 – Akutt Strålesyndrom, behandling
Overlege, PhD Mari Asphjell Bjørnaas, CBRNE-senteret OUS
5 minutter pause
14:50 – 15:15 – Arbeid i stråleglansen
Veterinær, maj Hilde Juul Søndrol, Forsvarets ABC-skole
15:15-16:00 Rens og dekontaminering av pasienter
Praktisk håndtering av «radioaktiv» pasient
Overlege, PhD Fridtjof Heyerdahl, CBRNE-senteret OUS
m fler.

Onsdag:

08:30 - 10:30 – Praktisk Demo, Ullevål Sykehus
Påkledningsmanøver & bruk av Geigerteller
TA PÅ VARME KLÆR, VI SKAL VÆRE LITT UTE (!)
Spesialsykepleier Anders Dybwad, CBRNE-senteret, OUS, med flere
10:45 - 11:45 – Aktuelle C-stridsmidler
Forsvarets Forskningsinstitutt

11:45 - 12:30 – Lunsj

12:30 - 13:15 – Antidoter og behandling ved C-stridsmidler
Overlege, PhD Knut Erik Hovda, CBRNE-senteret, OUS
15 minutter pause
13:30- 14:00 Organisering og sanering av skadested
Jørn Kristiansen, OBRE.
14:00 - 14:30 – Metanolutbrudd
Consultant, PhD, Knut Erik Hovda, CBRNE-senteret, OUS
15 min pause
14:45-15:15 – Fire, smoke and gases
Espen Nakstad, CBRNE-centre, OUS
15:15-15: 35 – Nasjonalt antidotlager
Farmasøyt Yvonne Lao, CBRNE-senteret, OUS
15 minutter pause
15:50 – 16:30 – Moskvateatret
Professor Morten Rostrup, OUS/Leger uten grenser
MED FORBEHOLD OM ENDRINGER

Fant du det du lette etter?