CBRNE-medisin

Kurs, 25.11.2019-27.11.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Akutt- og mottaksmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (24t/32t) for LIS i Akutt- og mottaksmedisin
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
25.11.2019-27.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl.09 - avsluttes onsdag kl.16:30 (NB! Dag 4 blir det praktisk kursdag, se under Andre opplysninger)
Sted
Oslo universitetssykehus, Ullevål
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
Oona Dunlop : uxondu@ous-hf.no

Påmelding til CBRNE@ous-hf.no
 

Målgruppe

Valgfritt kurs (24t/32t) for LIS i: BarnesykdommerAnestesiologiSamfunnsmedisinArbeidsmedisinIndremedisinAllmennmedisinBlodsykdommerInfeksjonssykdommer

Læringsmål

Seminaret tar for seg samfunnets roller, trusler, symptomer og behandling ved hendelser med kjemiske, radioaktive og biologiske trusselstoffer, inkludert beredskap, katastrofe- og terrorhåndtering. Håndtering av pasienter som er utsatt for eller blir syke pga sjeldne eller spesielt farlige forgiftninger, infeksjoner og radioaktivitet og stråling. Vi har samlet noen av verdens og Norges ledende eksperter for å forelese. Læringsmål 2.3 Forgiftning og CBRNe – hendelser, Akutt- og mottaksmedisin.

Kursavgift

Ingen kursavgift, det blir enkel lunsj uten avgift. Reise og opphold må ordnes selv.

Deltakere

Maks. 120

Kurskomite

Oona Dunlop, CBRNE-senteret, Akuttmedisinsk avd., OUS uxondu@ous-hf.no
Hilde Juul Søndrol, Forsvarets ABC-skole

Litteratur

Det vil bli lagt ut undervisningpakke i forkant.

Andre opplysninger

Kurset er åpent for alle, men målgruppen er leger, helse- og beredskapspersonell/sanitetspersonell. Det er gratis for alle, inkludert lunsj.

NB! 28.11.19 (dag 4) blir det muligens en praktisk kursdag som tar for seg behandling og triage av CBR-pasienter (se under).
Praktisk dag vil være på Sessvollmoen leir, Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen. Deltakere må selv sørge for transport til Sessvollmoen. Bindende påmelding til hijuul@mil.no
MAX 20 plasser!

Program

(NB! Tentativt program)

Dato 25.11.19 (Dag 1)
09.00 Tema: The health system. Prepared for CBRNE?
Foredragsholder: Secretary General, Ministry of Health and Care services, Bjørn-Inge Larsen
09.30 Tema: Threats, preparedness and areas of responsibility.
Foredragsholder: Lt.Col Espen Jargren, Norw Armed Forces CBRN and IP School
10.00 Pause
10.15 Tema: From Ebola to terror attacks
Foredragsholder: Centre Director, MD, PhD, Espen Nakstad, CBRNE-centre, OUS
10.45 Tema: CBRNe in an oil and gas perspective, onshore and offshore
Foredragsholder: Fredrik Jervell, Leading Adv Med Services, Equinor

11.30 LUNSJ

12.30 Tema: CBRN medical management and cases
Foredragsholder: Defence CBRN School, UK
13.30 Pause
13.45 Tema: Litvinenko Po-210 case: a clinical overview
Foredragsholder: Prof Paul Dargan, Guy`s & St Thomas Kings`s Col, London UK
14.45 Pause
15.00 Tema: Organophosphate pesticide poisoning and similarities to nerve gas poisoning
Foredragsholder: Prof Michael Eddleston, Uni of Edinburgh
Slutt på dagen kl 16.30

Dato 26.11.19 (Dag 2)
08.30 Tema: Biologiske agens og helsevesenets rolle i bioterrorberedskap.
Foredragsholder: Overlege, PhD, Arne Broch Brantsæter, CBRNE-senteret, OUS
09.30 Pause
09.45 Tema: Mistenkelig pakke.
Foredragsholder: Politiets bombegruppe og overlege, PhD, Oona Dunlop, CBRNE-senteret, OUS
10.15 Tema: Mikroskopiske mysterier i internasjonale operasjoner, RDOIT-team
Foredragsholder: Oblt Harald Wiik, sjefsveterinær, Hærens Våpenskole
10.45 Pause
11.00 Tema: Metanolutbrudd
Foredragsholder: Overlege, PhD, Knut Erik Hovda, CBRNE-senteret, OUS
11.30 Tema: Brann, røyk og gass
Foredragsholder: Senterleder, overlege PhD, Espen Nakstad, CBRNE-senteret, OUS

12.00 LUNSJ

13.00 Tema: Strålefysikk og dosevurderinger. Håndtering av Fukoshimaulykken
Foredragsholder: Astrid Liland, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
14.00 Pause
14.15 Tema: Akutt Strålesyndrom, behandling
Foredragsholder: Overlege, PhD, Mari Asphjell Bjørnaas, CBRNE-senteret OUS
15.00 Pause
15.15 Tema: Arbeid i stråleglansen
Foredragsholder: Veterinær, maj Hilde Juul Søndrol, Forsvarets ABC-skole
15.45 Tema: Ricin
Foredragsholder: Veterinær, maj Hilde Juul Søndrol, Forsvarets ABC-skole, med flere
16.30 Slutt på dagen

Dato 27.11.19 (Dag 3)
08.30 Tema: Praktisk demonstrasjon, 4 deler: 1. Dekontaminering og nødetater ute. TA PÅ VARME KLÆR. 2. Påkledningsmanøver. 3. Bruk av Geigerteller. 4. Epi-shuttle (smittetransport).
Forelesere: Spesialsykepleier Anders Dybwad, og overlege, PhD, Oona Dunlop, CBRNE-senteret, OUS , Veterinær, maj Hilde Juul Søndrol, Forsvarets ABC-skole
10.45 Tema: Aktuelle C-stridsmidler
Foreleser: Seniorforsker Janne Tønsager, FFI

11.45 LUNSJ

12.45 Tema: Antidoter og behandling ved C-stridsmidler
Foreleser: CBRNE-senteret, OUS
13.30 Pause
13.45 Tema: Organisering og sanering på skadested
Foreleser: Jørn Kristiansen, Oslo Brann og Redning
14.15 Pause
14.25 Tema: Dekontaminering av pasienter
Foreleser: Overlege, PhD Fridtjof Heyerdahl, CBRNE-senteret, OUS
14.55 Tema: Nasjonalt antidotlager
Farmasøyt, stipendiat Yvonne Lao, CBRNE-senteret, OUS
15.15 Pause
15. 30 Tema: Moskvateateret
Foreleser: Prof Morten Rostrup, Akuttmedisinsk avd., OUS/Leger uten grenser(MSF)
16.10 Tema: Oppsummering
Foreleser: Veterinær, maj Hilde Juul Søndrol, Forsvarets ABC-skole og overlege, PhD, Oona Dunlop, CBRNE-senteret, OUS
16.30. Slutt på dagen

Dato 28.11.19 (Dag 4)
08.30 Tema: Det blir muligens praktisk kursdag som tar for seg behandling og triage av CBR-pasienter.
Praktisk dag vil være på Sessvollmoen leir, Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen.
Deltakere må selv sørge for transport til Sessvollmoen.
Bindende påmelding til hijuul@mil.no. MAX 20 plasser!

14.00. Slutt på dagen.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.