CBRNE-medisin

Ny ordning: Anbefalt kurs i Akutt- og mottaksmedisin
Gammel ordning: Godkjent som 24-32 timer, se under Målgruppe

Målgruppe

Valgfritt kurs (24t/32t) for LIS i: BarnesykdommerAnestesiologiSamfunnsmedisinArbeidsmedisin
IndremedisinAllmennmedisinBlodsykdommerInfeksjonssykdommer

Læringsmål

Seminaret tar for seg samfunnets roller, trusler, symptomer og behandling ved hendelser med kjemiske, radioaktive og biologiske trusselstoffer, inkludert beredskap, katastrofe- og terrorhåndtering. Håndtering av pasienter som er utsatt for eller blir syke pga sjeldne eller spesielt farlige forgiftninger, infeksjoner og radioaktivitet og stråling. Vi har samlet noen av verdens og Norges ledende eksperter for å forelese. Læringsmål 2.3 Forgiftning og CBRNe – hendelser, Akutt- og mottaksmedisin.

Kursavgift

Ingen kursavgift, det blir enkel lunsj uten avgift. Reise og opphold må ordnes selv.

Deltakere

Maks. 120

Kurskomite

Oona Dunlop, CBRNE-senteret, Akuttmedisinsk avd., OUS uxondu@ous-hf.no
Hilde Juul Søndrol, Forsvarets ABC-skole

Litteratur

Det vil bli lagt ut undervisningpakke i forkant.

Andre opplysninger

Kurset er åpent for alle, men målgruppen er leger, helse- og beredskapspersonell/sanitetspersonell. Det er gratis for alle, inkludert lunsj.

NB! 26.11.2020 (dag 4) blir det muligens en praktisk kursdag som tar for seg behandling og triage av CBR-pasienter (se under).
Praktisk dag vil være på Sessvollmoen leir, Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen. Deltakere må selv sørge for transport til Sessvollmoen.

Bindende påmelding til hijuul@mil.no
MAX 20 plasser!

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?