Catoriskirurgi

Kurs, 08.11.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Karkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (8t) for LIS i Karkirurgi
For valgfritt kurs se uner Målgruppe

Når og hvor

Dato
08.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart fredag kl.08:30 - avsluttes samme dag kl.15:30
Sted
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20,
0372 Oslo
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 23.06.2019 

Målgruppe

Valgfritt kurs (8t) for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering; Generell kirurgi; Nevrokirurgi; Radiologi; Nevrologi; Øyesykdommer; Øre-nese-halssykdommer

Læringsmål

Oppdatering vedr. diagnostikk, behandlingsindikasjoner, ulike behandlingsmodaliteter og resultater ved behandling av cerebrovaskulærsykdom i a.carotis interna og andre precerebrale kar. Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål i karkirurgi (LM 38,39,40,42,43). Målgruppe er leger under utdanning, og spesialister i kirurgi, karkirurgi, nevrologi, nevrokirurgi, radiologi, og andre med interesse for cerebrovaskulær sykdom relatert til sykdom i precerebrale kar. Foreleserne representerer flere spesialiteter, og målet med et tverrfaglig kurs er også å stimulere til økt tverrfaglig samarbeid i klinisk praksis.

Kursavgift

NOK 3250,- (inkl. lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kristina Mjåset, Hjerte,- lunge og karklinikken, OUS, Karavdelingen Aker sykehus
Beate Lindberg, Hjerte,- lunge og karklinikken, OUS, Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Program

Epidemiologi. Symptomer. Indikasjon for carotiskirurgi
08.30 Cerebrovaskulær sykdom og sykdom i precerebrale kar. Epidemiologi. Medisinsk behandling. Ole Morten Rønning, Nevrologisk avd, AHUS
09.00 Cerebrovaskulær sykdom og sykdom i precerebrale kar. Symptomer og differensialdiagnoser. Anne Hege Aamodt, Nevrologisk avd, Rikshospitalet - OUS
09.30 Symptomgivende og asymptomatiske carotisstenoser. Resultat av randomiserte studier. Indikasjon for behandling. Mona Skjelland, Nevrologisk avd, Rikshospitalet - OUS
09.45 Nasjonale retningslinjer for behandling ved hjerneslag. Hva betyr dette for håndtering av pasienter med TIA og carotisstenose? Mona Skjelland, Nevrologisk avd, Rikshospitalet - OUS
10.00 – 10.30 Pause

Diagnostikk og behandling
10.30 Doppler ultralyd. Stenosegradering. Plakkmorfologi. Kvalitetssikring. Carl-Erik Slagsvold, Sirkulasjonsfysiologisk lab, Aker sykehus - OUS 
10.50 Angiografi, CT og MR. (precerebrale og intrakranielle arterier, kollateralsirkulasjon, perfusjon) Bjørn Tennøe, Radiologisk avd, Rikshospitalet - OUS
11.20 Det ustabile plakket- hvordan kan det diagnostiseres? Karolina Skagen, Nevrologisk avd, Rikshospitalet - OUS
11.40 Trombektomi ved akutt hjerneslag. Øivind Gjertsen, Radiologisk avd, Rikshospitalet - OUS

12.00 – 12.40 Lunsj

Diagnostikk og behandling
12.40 Tekniske aspekter ved PTA/stent – behandling i a carotis og buekar. Indikasjon, teknikk, resultater. Terje Nome, Radiologisk avd, Rikshospitalet - OUS
13.20 Tekniske aspekter ved trombendarterectomi av a. carotis interna. Kirsten Krogh-Sørensen, Thoraxkirurgisk avd, Rikshospitalet - OUS
13.40 Subclavian steal. Diagnose, utredning, behandling. Kristina Mjåset, Karavd, Aker sykehus - OUS
14.00 Komplikasjoner etter carotiskirurgi. Beate Rikken Lindberg, Thoraxkirurgisk avd, Rikshospitalet - OUS
14.20 – 14.50 Pause

Sykdom i andre/multiple supraaortale og precerebrale kar
14.50 Kirurgi eller stent? Resultat av randomiserte studier. Kirsten Krogh-Sørensen, Thoraxkirurgisk avd, Rikshospitalet - OUS
15.10 Kirurgisk behandling ved sykdom i aortabue og supraaortale kar. Bypass-kirurgi. Muligheter ved bruk av hjerte-lunge maskin, dyp hypotermi og sirkulasjonsstans. Per Snorre Lingaas, Thoraxkirurgisk avd, Rikshospitalet - OUS
15.30 Avslutning – evaluering - kursbevis.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.