Carotiskirurgi

Kurs, 08.11.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Karkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (8t) for LIS i Karkirurgi
For valgfritt kurs se uner Målgruppe

Når og hvor

Dato
08.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart fredag kl.08:30 - avsluttes samme dag kl.15:30
Sted
OUS, Rikshospitalet,
seminarrom 3 B1.1017
Sognsvannsveien 20,
0372 Oslo
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Spør oss om ledige plasser 

Målgruppe

Valgfritt kurs (8t) for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering; Generell kirurgi; Nevrokirurgi; Radiologi; Nevrologi; Øyesykdommer; Øre-nese-halssykdommer

Læringsmål

Oppdatering vedr. diagnostikk, behandlingsindikasjoner, ulike behandlingsmodaliteter og resultater ved behandling av cerebrovaskulærsykdom i a.carotis interna og andre precerebrale kar. Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål i karkirurgi (LM 38,39,40,42,43). Målgruppe er leger under utdanning, og spesialister i kirurgi, karkirurgi, nevrologi, nevrokirurgi, radiologi, og andre med interesse for cerebrovaskulær sykdom relatert til sykdom i precerebrale kar. Foreleserne representerer flere spesialiteter, og målet med et tverrfaglig kurs er også å stimulere til økt tverrfaglig samarbeid i klinisk praksis.

Kursavgift

NOK 3250,- (inkl. lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kristina Mjåset, Hjerte,- lunge og karklinikken, OUS, Karavdelingen Aker sykehus
Beate Lindberg, Hjerte,- lunge og karklinikken, OUS, Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Program

Epidemiologi. Symptomer. Indikasjon for carotiskirurgi 

08.30 Cerebrovaskulær sykdom og sykdom i precerebrale kar. Epidemiologi. Medisinsk behandling. Ole Morten Rønning, Nevrologisk avdeling AHUS
09.00 Cerebrovaskulær sykdom og sykdom i precerebrale kar. Symptomer og differensialdiagnoser. Anne Hege Aamodt, Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet - OUS
09.30 Symptomgivende og asymptomatiske carotisstenoser. Resultat av randomiserte studier. Indikasjon for behandling. Mona Skjelland, Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet - OUS
09.45 Nasjonale retningslinjer for behandling ved hjerneslag. Hva betyr dette for håndtering av pasienter med TIA og carotisstenose? Mona Skjelland

10.00 – 10.30 Pause

Diagnostikk og behandling
10.30 Doppler ultralyd. Stenosegradering. Plakkmorfologi. Kvalitetssikring. Carl-Erik Slagsvold, Sirkulasjonsfysiologisk lab., Aker sykehus-OUS
10.50 Angiografi, CT og MR. (precerebrale og intrakranielle arterier, kollateralsirkulasjon, perfusjon) Bjørn Tennøe, Radiologisk avdeling, Rikshospitalet - OUS
11.20 Det ustabile plakket- hvordan kan det diagnostiseres? Karolina Skagen, Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet - OUS
11.40 Trombektomi ved akutt hjerneslag. Øivind Gjertsen, Radiologisk avdeling, Rikshospitalet - OUS

12.00 – 12.40 Lunsj

Diagnostikk og behandling
12.40 Tekniske aspekter ved PTA/stent – behandling i a carotis og buekar. Indikasjon, teknikk, resultater. Terje Nome, Radiologisk avdeling, Rikshospitalet - OUS
13.20 Tekniske aspekter ved trombendarterectomi av a. carotis interna. Kirsten Krohg-Sørensen, Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet - OUS
13.40 Subclavian steal. Diagnose, utredning, behandling. Kristina Mjåset, Karavdelingen, Aker sykehus - OUS
14.00 Komplikasjoner etter carotiskirurgi. Beate Rikken Lindberg, Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet - OUS

14.20 – 14.50 Pause

Sykdom i andre/multiple supraaortale og precerebrale kar
14.50 Kirurgi eller stent? Resultat av randomiserte studier. Kirsten Krohg-Sørensen
15.10 Kirurgisk behandling ved sykdom i aortabue og supraaortale kar. Bypass-kirurgi. Muligheter ved bruk av hjerte-lunge maskin, dyp hypotermi og sirkulasjonsstans. Per Snorre Lingaas, Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet - OUS 

15.30 Avslutning – evaluering


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.