Cancer mamma, diagnose, behandling og adjuvant terapi

Ny ordning: Anbefalt kurs i Bryst- og endokrinkirurgi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Bryst- og endokrinkirurgi (30 t)
For valgfrie kurs, se under.


Målgruppe


Kurset er planlagt for kirurger i utdannelse for spesialiteten bryst- og endokrinkirurgi og er obligatorisk for denne gruppen. Onkologer, radiologer og patologer i utdanning med spesiell interesse for brystkreft vil ha nytte av kurset. Kurset kan også være relevant for leger i utdanning i generell kirurgi og allmennmedisin.
Valgfritt kurs for leger i spesialisering i Allmenmedisin (30 t), Generell kirurgi (30 t), Onkologi (30 t), Patologi (30 t), Plastikkirurgi (30 t) og Radiologi (30 t).


Læringsmål


Deltakerne skal tilegne seg den nødvendige basale kunnskap om biologi, utredning og behandling av primær brystkreft. Behandling av recidiv vil også bli omtalt. Læringsmål: BEK 001-017, 020-021, 023-028

Kursavgift

7000,- NOK

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Deltakere


Maks. 40 deltakere

Kurskomite


Ellen Schlichting (kursleder på vegne av spesialitetskomiteen i Bryst- og endokrinkirurgi), Oslo universitetssykehus
elschl@ous-hf.no Mobil: 95949182

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?