Brokk - kirurgi

Anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi

Kursledere

Per Even Storli, Overlege ved Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital
Inge Glambek, Seksjonsoverlege ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen

Kursavgift

4000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltagere

20

Godkjenninger

Anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi

Læringsmål

  • GAK-102 - Ha god kjennskap om brokksykdommer, indikasjoner for behandling og valg av behandlingsmetoder. Ha god kjennskap om komplikasjoner til brokkirurgi.
  • GAK-103 - Beherske åpen og preperitoneal teknikk for operasjon av lyskebrokk/femoralbrokk og ha god kunnskap om komplikasjoner på kort og lang sikt.
  • GAK-104 - Beherske diagnostikk og behandling av barnebrokk akutt og elektivt.
  • GAK 105 - Ha god kunnskap om diagnostikk og indikasjon for behandling av bukveggsbrokk, valg av operasjonsmetode og komplikasjonsrisiko. Beherske kirurgisk behandling av bukveggsbrokk.
  • GAK-106 - Ha kunnskap om indikasjoner for åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking.

Andre opplysninger

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.
Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!

Program

Torsdag 12. november

08.45-08.50 Åpning - Per Even Storli
08.50-09.20 Anatomi - Jostein Halgunset
09.20-10.05 Tensjonsplastikker - Inge Glambek
10.05-10.15 Pause
Lyskebrokk
10.15-11.00 Åpen nettplastikk - Inge Glambek
11.00-11.45 Laparoskopisk nettplastikk - Per Even Storli
11.45-12.15 Akutte operasjoner for brokk - Brynjulf Ystgaard

12.15-13.15 Lunsj

13.15-14-45 Videosesjon lyskebrokk
14.45-15.00 Pause
15.00-15.30 Brokk hos barn - Camilla Müller
15.30-16.00 Behandling av residiv - Brynjulf Ystgaard
16.00-16.10 Pause
16.10-16.30 Komplikasjoner etter åpen kirurgi - Inge Glambek
16.30-16.50 Komplikasjoner etter laparoskopisk kirurgi - Per Even Storli
16.50-17.10 Komplikasjoner etter operasjon av lyskebrokk hos barn - Camilla Müller

Fredag 13. november

Ventralhernier
08.30-09.00 Åpen operasjon - Inge Glambek
09.00-09.45 Laparoskopisk operasjon - Hallvard Græslie
09.45-10.00 Pause
10.00-11.30 Videosesjon ventralhernier

11.30-12.15 Lunsj

12.15-12.45 Komplikasjoner til ventralbrokk - Hallvard Græslie
12.45-13.30 Behandling av vanskelige bukveggsproblemer - Lars Cato Rekstad
13.30-13.45 Veien videre - Inge Glambek
13.45-14.30 Kursprøve (Kahoot!)/evaluering

14.30 Kurset slutt


Fant du det du lette etter?